Mosty drewniane

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WKŁ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 63,00 zł

ISBN 8320616182

Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 504, 2006 r., 504 rysunków, 57 tablic

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych. Obiekty takie, w przeciwieństwie do mostów stalowych i betonowych, nie są obecnie często budowane w Polsce, choć na świecie nastąpił gwałtowny rozwój konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, także z ziałem pomostów betonowych, stalowych i z drewna sprężonego. Oprócz najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, zamieszczono procedury obliczeniowe według normy EN 1995-1-1 i 2. Przedstawiono rozważania na temat dynamiki i trwałości tych konstrukcji, a także zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zabezpieczania drewna przed ogniem oraz oddziaływaniami atmosferycznymi i biologicznymi.


Spis treści:
PRZEDMOWA
WIADOMOŚCI WSTĘPNE                       
ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI         

DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW
Wady i zalety drewna                                     
Gatunki drewna stosowane w konstrukcjach mostowych
Właściwości fizyczne drewna o
Barwa drewna                                            
Ciężar własny
Gęstość pozorna
Wilgotność drewna
Przewodność i rozszerzalność cieplna
Właściwości mechaniczne drewna
Uwagi wstępne                                          
Wytrzymałość doraźna na ściskanie         
Wytrzymałość doraźna na rozciąganie                       
Wytrzymałość doraźna przy zginaniu                         
Wytrzymałość doraźna na ścinanie                            
Wytrzymałość długotrwała drewna
Wytrzymałość zmęczeniowa drewna
Współczynnik sprężystości podłużnej
Moduł odkształcenia postaciowego o
Klasy wytrzymałości drewna według norm europejskich
Elementy konstrukcyjne z drewna litego                       
Elementy konstrukcyjne z materiałów drewnopochodnych
Elementy wykonywane w technologii SCL
Elementy konstrukcyjne typu PSL                            
Sklejka budowlana                                     
Sklejka z fornirów pokrytych bakelitem
Płyty wiórowe
Płyty pilśniowe
Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami drzewnymi
Drewno klejone warstwowo
Uwagi wstępne
Produkcja elementów klejonych
Tarcica na elementy klejone warstwowo
Klasy wytrzymałości drewna klejonego i określenie wartości charakterystycznych                                           
Ułożenie tarcicy w elemencie z drewna klejonego
Połączenia desek na długości elementu 
Kleje i technologia klejenia
Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego
Elementy konstrukcyjne hybrydowe
Uwagi wstępne
Elementy konstrukcyjne z drewna litego, drewna klejonego i sklejki
Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi lub z kompozytów polimerowych
Rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych
Uwagi wstępne
Połączenia ciesielskie                                          
Połączenia z ziałem elementów stalowych

PODPORY DREWNIANE
Uwagi wstępne
Przyczółki
Przyczółki palowe w kształcie ścian oporowych ze skrzydłami
Przyczółki zatopione w nasypie
Przyczółki ramownicowe i ramowo-palowe                        
Przyczółki kaszycowe                                          
Połączenie mostu z nasypem
Filary
Uwagi wstępne
Filary palowe
Filary ramownicowe                                           
Filary na podwalinach
Filary kaszycowe
Izbice                                                   
Pale drewniane                                               

MOSTY Z DREWNA LITEGO
Uwagi wstępne
Części składowe mostów z drewna litego Zasady kształtowania
konstrukcji
Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych mostów z drewna litego
Mosty belkowe (leżajowe)
Mosty wspornikowe                                          
Mosty rozporowe
Mosty kratownicowe
Mosty zadaszone
Mosty wieszarowe
Mosty łukowe
Mosty wiszące
Mosty z dźwigarami stalowymi i pomostem drewnianym
Mosty zwodzone

WSPÓŁCZESNE MOSTY DREWNIANE
Uwagi wstępne
Mosty z dźwigarami z drewna klejonego
Mosty belkowe
Mosty płytowe
Mosty ramownicowe
Mosty kratownicowe i wieszarowe
Mosty łukowe
Mosty podwieszone
Mosty wstęgowe
Mosty hybrydowe stalowo-drewniane
Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi
Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi
Mosty z dźwigarami z drewna klejonego i pomostem stalowym

WYPOSAŻENIE
Nawierzchnia na mostach drogowych i kładkach dla pieszych
Uwagi wstępne
Nawierzchnia drewniana
Nawierzchnia tłuczniowa i żwirowa
Nawierzchnia asfaltowa na elementach drewnianych
Chodniki i poręcze
Bariery ochronne
Odwodnienie
Łożyska
Urządzenia dylatacyjne
Oświetlenie

PODSTAWY ANALIZY STATYCZNEJ I DYNAMICZNEJ KONSTRUKCJI MOSTÓW DREWNIANYCH
Uwagi wstępne
Obliczeniowe wartości obciążeń i właściwości materiałowych
Podstawy analizy statycznej
Uwagi wstępne
Specyfika pomostów z drewna sprężonego
Specyfika konstrukcji zespolonych typu drewno-beton
Specyfika konstrukcji ramowych, kratownicowych i łukowych
Stany graniczne nośności
Zasady ogólne
Wymagania stosowane w odniesieniu do pomostów z drewna sprężonego
Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna litego, klejonego i materiałów drewnopodobnych
Wymagania stosowane w odniesieniu do konstrukcji zespolonych typu drewno-beton
Uwzględnianie zjawiska zmęczenia .
Stany gramczne użytkowalności
Uwagi ogólne
Stan graniczny ugięcia 
Stan graniczny drgań 
Połączenia i styki z ziałem łączników metalowych
Uwagi ogólne
Połączenia z ziałem łączników wielokrotnych
Połączenia z wieloma płaszczyznami ścinania  
Siły w połączeniach pod kątem do włókien       
Siły w połączeniach poddanych działaniu obciążeń zmiennych
Nośność poprzeczna stalowych łączników trzpieniowych 
Połączenia typu stal-drewno
Połączenia na gwoździe                               
Połączenia na śruby
Połączenia na sworznie
Połączenia na wkręty         
Połączenia za pomocą pierścieni i płyt ścinanych            
Połączenia za pomocą płyt "zębatych"
Połączenia klejone
Analiza statyczno-wytrzymałościowa niektórych typów elementów hybrydowych
Uwagi wstępne
Belki klejone z cienkimi środnikami z płyt
Belki klejone z cienkimi pasami
Połączenia belek klejonych z cienkimi środnikami lub cienkimi pasami
Elementy ściskane łączone mechanicznie i na klej            
Kratownice
Stężenia                                               

BUDOWA MOSTÓW DREWNIANYCH
Uwagi wstępne
Wymagania według normy EN 1995-1-1 i EN 1995-2
Materiały
Połączenia klejone
Montaż konstrukcji w wytwórni
Transport i wznoszenie
Kontrola
Budowa mostów z drewna litego
Budowa mostów o konstrukcji z drewna klejonego
Przykłady montażu mostów o konstrukcji z drewna klejonego   

UTRZYMANIE MOSTÓW DREWNIANYCH               
Uwagi wstępne
Uszkodzenia mostów drewnianych
Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych
Rozpoznanie uszkodzeń
Przyczyny uszkodzeń
Diagnostyka konstrukcji drewnianych
Uwagi wstępne
Niszczące metody badań konstrukcji drewnianych
Nieniszczące metody badań drewna
Przykłady uszkodzeń konstrukcji drewnianych
Zasady przeprowadzania przeglądów nawierzchni i pomostów drewnianych
Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych
Zasady przeprowadzania przeglądów podpór drewnianych
Zasady przeprowadzania przeglądów elementów wyposażenia mostów drewnianych

NAPRAWA I WZMACNIANIE MOSTÓW DREWNIANYCH
Uwagi wstępne                                        
Naprawa i wzmacnianie mostów z drewna litego 
Naprawa i wzmacnianie mostów z drewna klejonego
Wzmacnianie konstrukcyjne                                    
Wzmacnianie metodą iniekcji
Wzmacnianie za pomocą elementów kompozytowych
Uwagi ogólne
Badania laboratoryjne                                    
System złączy
Długość połączenla
Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi                                              
Przyspieszone dojrzewanie połączenia klejowego 
Przykłady zastosowań metody wzmacniania elementami z kompozytów polimerowych                                         

TRWAŁOŚĆ MOSTÓW DREWNIANYCH
Uwagi wstępne                                         
TlWałość naturalna drewna
Rodzaje uszkodzeń drewna jako materiału oraz konstrukcji mostu drewnianego                                              
Klasyfikacja uszkodzeń  Uszkodzenia drewna przez grzyby  Uszkodzenia drewna przez owady
Czynniki powodujące niszczenie drewna                         
Klasyfikacja czynników
Gatunki grzybów powodujące rozkład drewna                  
Gatunki owadów niszczące drewno
Czynniki wpływające na trwałość konstrukcji mostów drewnianych   
Działania zwiększające trwałość mostów drewnianych
Konstrukcyjne środki zapobiegawcze
Zabezpieczenie przed nadmierną wilgotnością i czynnikami biologicznymi
Zabezpieczenie przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego 
Ochrona przeciwpożarowa
Zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych w mostach drewnianych

BIBLIOGRAFIA