Mosty łukowe w Polsce. Historia współczesność przyszłość

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 25,20 zł

ISBN 978-83-7125-260-0

Oprawa: miękka, Format:17x24 cm, Stron: 112, 2015 r.


Polska, w wyniku prowadzonych na naszym terytorium wojen, doznała niepowetowanych strat demograficznych i zniszczeń w obszarze infrastruktury technicznej. Większość polskich zamków unicestwił potop szwedzki. Infrastruktura komunikacyjna, w tym mosty, została w dużym stopniu zniszczona w wyniku obu wojen światowych. Czyż nie jest tragedią, że oddany do użytku 20 grnia 1938 roku nowy most przez Wisłę w Płocku został wysadzony 9 września 1939 roku, zaledwie po 9 miesiącach eksploatacji?
Brak dbałości o dokonania poprzednich epok w PRL doprowadził do utraty wielu ocalałych z wojny obiektów zabytkowych. Dziś często właściciele obiektów zabytkowych (administracja państwowa czy samorządowa) nie wiedzą, że w ich zarządzie są obiekty istotne dla polskiej czy europejskiej kultury technicznej.


Jako jeden z niewielu narodów nie mamy nowoczesnej historiografi i polskiej inżynierii mostowej ani wartościowych prac popularyzujących polskie dokonania w tej dziedzinie.
Niniejsza praca stanowi próbę prześledzenia rozwoju mostów łukowych na ziemiach należących w różnych okresach historycznych do Polski.

Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej

Katedra Mostów i Kolei (do 2014 roku Zakład Mostów) Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej ma siedemdziesięcioletnią historię. Obecnie o pozycję Zakładu troszczy się już czwarte pokolenie pracowników. Naczelną dewizą Zakładu był zawsze ścisły związek badań naukowych i wdrożeń technicznych z dydaktyką. Zaangażowanie pracowników Zakładu na polu eksperckim, projektowym i realizacyjnym zaowocowało wszechstronnym doświadczeniem i bogatym archiwum, w którym zgromadzono wiele ciekawych, wartych upowszechnienia opracowań.

Dziesięć lat temu postanowiliśmy ostępnić dorobek wrocławskiej szkoły mostowej, co zaowocowało pomysłem wydawniczym pt. „Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej”. Mieliśmy wówczas nadzieję wydawać rocznie przynajmniej jedną pozycję serii, która będzie dotyczyć aktualnych problemów polskiej inżynierii mostowej. Pragniemy, by poszczególne tomy były ściśle związane z praktyką inżynierską i równocześnie miały walor dydaktyczny.

 

Seria adresowana jest do inżynierów i stentów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych osiągnięć inżynierii mostowej. Przewidywaliśmy, że w serii wydawane będą głównie prace autorów ze środowiska wrocławskiego, ale dopuszczamy możliwość wydawania również prac autorów z innych środowisk.

 

 

Dotychczas w ramach Wrocławskiej Serii Wydawniczej Inżynierii Mostowej ukazały się: 

1.Projektowanie stalowych kładek dla pieszych

 

2.Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych

 

3.Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

 

4.Modelowanie sprężenia mostów

 

5.Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

 

6.Mosty betonowe wznoszone metoda sekcja po sekcji

 

7.Ruchome obciążenia obiektów mostowych

 

8.Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość

 

 

 
Spis treści http://www.dwe.wroc.pl/materialy/[261]spis.pdf