Mosty na pocztówkach

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: KOBiDZ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 95,00 zł

ISBN 83-907506-2-7

Oprawa: twarda, Format: 23,5x33,5 cm, Stron: 179, 2001 r., każdy egzemplarz jest zafoliowany

 

W książce przedstawionych  na pocztówkach i opisanych jest ponad 400 mostów na całym świecie. Materiał ilustracyjny do książki jest wyborem z gromadzonej przez autora i liczącej kilka tysięcy egzemplarzy kolekcji pocztówek, przedstawiających widoki mostów. Zakres tematyczny kolekcji objął widoki mostów reprezentujących wszystkie rodzaje konstrukcji mostowych, będących dziełem budowniczych tworzących w różnych okresach rozwoju cywilizacji technicznej, w wielu krajach na wszystkich kontynentach. O wyborze kart pocztowych przeznaczonych do publikacji decydował przede wszystkim widok samego mostu, unikatowość reprezentowanych przez obiekt rozwiązań konstrukcyjnych i jego znaczenie dla rozwoju mostownictwa, a także data edycji pocztówki, która im starsza rym większą przedstawia wartość. W znacznie mniejszym stopniu brano pod uwagę urodę plastyczną pocztówki i jej stan zachowania.

W rozdziale pierwszym znalazły, się mosty drewniane. które wymykają się wszelkim próbom systematyzacji chronologicznej, bowiem powstawały od najdawniejszych czasów aż do dzisiaj.

Rozdziały, następne odpowiadają okresowi przed pierwszą rewolucją przemysłową i obejmują epoki historyczne od starożytności poprzez średniowiecze do czasów nowożytnych. Mosty stałe, wznoszone w tym trwającym prawie dwa tysiące lat okresie, reprezentowały ten sam typ konstrukcji: były to murowane mosty kamienne lub ceglane, w których sklepione łuki przęseł przenosiły, obciążenia użytkowe na przyczółki i filary wzniesione w nurcie rzeki, a występujące w nich drugorzędne różnice formalne (kształt łuku, oprawa architektoniczna czy dekoracja rzeżbiarska) były dla konstrukcji mostu nieistotne. Dwa wydzielone rozdziały tej części. dotyczą specyficznych typów obiektów mostowych - są to średniowieczne mosty obronne i mosty zabudowane.

Tekst książki  został zredukowany do krótkich wprowadzeń poprzedzających kolejne rozdziały, natomiast zasadnicze informacje zawarto w rozszerzonych podpisach do ilustracji. Podpisy zawierają nazwę miejscowości, w której zbudowano most, współczesną przynależność państwową tej miejscowości, a także nazwę mostu woryginalnym brzmieniu (jeżeli dotyczy obiektu powszechnie znanego np. Tower Bridge. Pont Neuf czy Golden Gate Bridge) lub w tłumaczeniu (Most Karola w Pradze czy Most Pałacowy w Sankt Petersburgu). Z uwagi na ilość obiektów uwzględnionych w książce, a jest ich ponad 400, zrezygnowano z ujednoliconych opisów konstrukcji mostowych, lektura bowiem kilkuset podobnych do siebie tekstów byłaby zbyt nużąca. Z tych samych względów poczyniono pewne odstępstwa w stosowaniu fachowej terminologii, zastępując techniczne nazwy elementów konstrukcyjnych mostu, określeniami opisowymi; często sięgano na zasadzie analogii do nazewnictwa architektonicznego.  

Spis treści:
Wstęp
1. MOSTY DREWNIANE
2. MOSTY ANTYCZNE
3. MOSTY ŚREDNIOWIECZNE
4. ŚREDNIOWIECZNE MOSTY OBRONNE.
5. MOSTY NOWOŻYTNE
6. MOSTY ZABUDOWANE
7. MOSTY EKLEKTYCZNE
8. MOSTY ŻELIWNE
9. MOSTY STALOWE
tO. MOSTY WISZĄCE
11. MOSTY ŁUKOWE
12. MOSTKI OGRODOWE
13. MOSTY RUCHOME
14. MOSTY PŁYWAJĄCE
15. MOSTY PROMOWE
BIBLIOGRAFIA
INDEKS TOPOGRAFICZNY