Mosty stalowe. Projektowanie, technologie, badania, utrzymanie

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
Oprawa: broszurowa, Format: 14x22 cm, Stron: 452, 2008 r.

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 27-28 listopada 2008, organizowaną przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Izbę Konstrukcji Stalowych. Patronat nad tym wydarzeniem objął m.in. JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski. Głównym redaktorem pracy jest Jan Biliszczuk.

Książka w sposób ściśle praktyczny przedstawia problemy inżynierii mostowej związane z projektowaniem i budową mostów stalowych. W pracy, która jest adresowana do inżynierów, projektantów oraz osób zainteresowanych tą tematyką, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania obiektów inżynieryjnych tego typu.
W książce zawarto ponad 40 prac związanych z omawianym zagadnieniem. Referaty podzielone zostały na 5 rozdziałów: zagadnienia Ogólne, mosty łukowe, problemy obliczeniowe, diagnostyka i utrzymanie, technologie i materiały.


Spis treści:
Słowo wstępne

Zagadnienia ogólne
Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik
Mosty stalowe w Polsce. Stan i perspektywy
Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk, Wojciech Barcik
Alternatywne mosty nad Doliną Rospy
Tomi Harju
Steel Bridges In Nordic Countries
Janusz Hołowaty
Koncepcje przebudowy mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin
Leszek janusz, Barbara Bednarek, Piotr Tomala
Ostatnie doświadczenia w bowie obiektów z blach falistych o bardzo dużej rozpiętości
Marek Salamak, Koris Kalman, Matyas Hunyadi
Nowe węgierskie mosty stalowe na Dunaju
Tadeusz Stefanowski, Stefan Filipiuk
Projekt mostu podwieszonego przez Wisłę w ciągu autostrady A1

Mosty łukowe
Jerzy Bąk, Krzysztof Grej, Cezary Oleksiak, Wojciech Sałach
Nowy most przez rzeką Wisłę w Puławach. Wybrane zagadnienia projektowe
Jerzy Bąk, Krzysztof Grej, Cezary Oleksiak, Wojciech Sałach
Most przez rzeką Wisłę w Puławach. Technologia montażu
Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Wojciech Barcik, Przemysław Prabzki
Nowy Wschodni Most Warszawski we Wrocławiu
Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Mariusz Sułkowski
Kładka dla pieszych „Wężowisko“ nad drogą krajową na 61 w Jadwisinie k. Zegrza
Bartłomiej Grotte, Marek Łagoda, Henryk Zobel
Konstrukcja mostu przez Wisłę w ciągu Trasy Krasińskiego w Warszawie
Andrzej Ładysz
„LuPu Bridge“ – mostowa wizytówka Szanghaju
Krzysztof Markowicz, Maciej Błach, Czesław Połedniok
Realizowane wiadukty nad autostradą A-4 w ciągu łączenia Warszawa-Kraków oraz Katowice-Warszawa w ramach rozbudowy węzła „Murckowska“ w Katowicach
Jerzy Onysyk, Jerzy Rze, Paweł Hawryszków, Krzysztof Sadowski
Łukowy wiadukt drogowy w ciągu obwodnicy Strykowa w korytarzu autostrady A1
Krzysztof Topolewicz
Łukowy most przez Wartę w Gorzowie Wielkopolskim
Krzysztof Wąchocki, Marek Sak
Projekt mostu przez Wisłę w Toruniu

Problemy obliczeniowe
Krzysztof Żółtkowski
Współczesne możliwości analizy statystycznej i dynamicznej mostów stalowych
Wojciech Lorenc, Józef Rabiega, Maciej Kożuch, Dariusz Śmiertka
Wybrane problemy modelowania i wymiarowania stalowych przęseł mostów kratownicowych
Mieszko Kużawa, Paulo Cruz, Jan Bień
Analysis and fatigue evaluation of Pinhao Bridge in Portugal
Grzegorz Głuch
Ocena zagrożenia pożarowego mostu łukowego w Puławach
Kazimierz Flaga, Marek Pańtak
Wpływ ciepła hydratacji cementu i temperatury otoczenia na pracę i wytężenia rusztu stalowego w zapalonych stalowo-betonowych obiektach mostowych
Czesław Machelski, Jan Bernard Michalski
Sprężenie blach falistych mostów Gruntowo-powłokowych
Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz
Podatność zespolenia dźwigarów mostu stalowego z uwzględnieniem wyposażenia
Robert Toczkiewicz
Ocena wrażliwości dźwigarów łukowych mostu w Puławach na imperfekcje geometryczne
Artur Duchaczak, Zbigniew Kamyk
Uwzględnienie procesów zmęczeniowych  podczas projektowania i eksploatacji mostów wojskowych

Diagnostyka i utrzymanie
Andrzej Ambroziak, Grzegorz Pękalski, Józef Rabiega
Propozycje metod oceny stanu degradacji stalowych konstrukcji mostowych z przełomu XIX i XX wieku
Jan Bień, Sylwia Adamcewicz, Jarosław Zwolski, Paweł Rawa, Aleksandra Banakiewicz
Badania wschodniej konstrukcji nowego Mostu Warszawaskiego we Wrocławiu
Jan Bień, Aleksandra Banakiewicz, Józef Rabiega, Paweł Rawa, Jarosław Zwolski, Sylwia Adamcewicz
Badania mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu pod obciążeniem eksploatacyjnym
Jan Bień, Tomasz Kamiński, Józef Rabiega, Paweł Rawa
Stalowa wisząca kładka dla pieszych nad jeziorem Bystrzyckim
Jacek Chróścielewski, Maciej Malinowski, Mikołaj Miśkiewicz
Próbne obciążenie mostu przez Wisłę w Puławach
Paulo J.S. Cruz
Steel bridges – inspection, maintenance, safety and rehabilitation
Zbigniew Kamyk, Wacław Malej
Problemy badań mostów wojskowych na przykładzie sostu zmechanizowanego MS-20
Agnieszka Królikowska
Niespodzianki związane z renowacją zabezpieczeń antykorozyjnych nowej generacji na mostach stalowych
Józef Rabiega, Henryk Klamecki
Rewaloryzacja mostu Piaskowego we Wrocławiu
Adam Wysocki
Zmęczenie i korozja – wyznaczniki trwałości eksploatacyjnej mostów stalowych

Technologie i materiały
Piotr Ostrowski, Jan Piekarski
Montaż mostów stalowych metodą nasuwania podłużnego
Wojciech Lorenc, Witold Kosecki, Marcin Braś, Andrzej Marecki
Przykład montażu mostu zespolonego z dźwgów ustawionych na peryferiach VFT
Marek Łagoda, Tomasz Wierzbicki
Nowe stalowe konstrukcje dla mostownictwa
Janusz Ujma, Henryk Cierniak, Rafał Kawecki
Blachy grube konstrukcyjne S420M/ML walcowane termomechanicznie ze stali spawanych drobnoziarnistych
Henryk Zobel, Wojciech Karwowski, Przemysław Mossakowski, Marcin Wróbel
Pomosty ortotropowe w dużych mostach drogowych – stan techniczny po kilkziesięciu latach eksploatacji
Tomasz Siwowski, Ryszard Stokłosa
Wzmocnienie stalowych przęseł kratownicowego mostu drogowego