Muzea. Strategie i dylematy rozwoju

Oprawa: miękka, Stron: 168, Format: 20x27 cm, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 

W publikacji przedstawiono strategie zmierzające do zrównoważenia rozwoju muzeów, mając na celu zarówno modernizację jak i zbliżenie muzeów do społeczeństwa oraz zrównoważenie ich budżetu. Przeanalizowano strategie obecne i zalecane. Omówiono też dylematy dotyczące programowania, projektowania i kształtu muzeów. Odniesiono rozwiązania tych dylematów do typów muzeów, ich potrzeb, a także strategii.

Spis treści:

A. Wprowadzenie 
   1. Przedmiot pracy
    2. Zakres pracy
    3. Geneza pracy. Stan badań. Cel pracy
B. Muzea, ich rozwój i kryzys
    1. Definicje muzeów i ich cele
    2. Klasyfikacja muzeów
    3. Geneza i rozwój muzeów. Sukces i kryzys muzeów na przełomie stuleci
C. Strategie zmierzające do zrównoważenia rozwoju muzeów
    1. Strategia tożsamości
    2. Strategia podnoszenia atrakcyjności miejsca przez lokalizację muzeów
    3. Strategia perfekcyjnej ekspozycji
    4. Strategia przyjemnego zwiedzania
    5. Strategia aktywnego uczestnictwa
    6. strategia ograniczonych nakładów i samofinansowania
D. Dylematy programowe i projektowanie
    1. Dylemat lokalizacyjny
    2. Dylemat planu
    3. Dylemat drogi zwiedzania
    4. Dylemat ram przestrzeni ekspozycyjnej i ich formy
    5. Dylemat światła naturalnego
    6. Dylemat formy architektonicznej
E. Wnioski. Rozstrzyganie dylematów projektowych w świetle strategii rozwoju muzeów
    1. Odpowiedzialność za strategie rozwoju
    2. Wpływ rozstrzygnięć dylematów projektowych na powodzenie strategii rozwoju muzeów
    3. Ocena szans powodzenia poszczególnych strategii rozwoju muzeów
F. Synteza
Bibliografia
Źródła ilustracji
Summary