Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu komentarz do PN-EN 1504

Wydawnictwo: PWN
Autor: Lech Czarnecki, Andrzej Garbacz, Paweł Łukowski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
59,00 zł

ISBN 9788301187040

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 300,  2016 r.

Istnieje stała potrzeba napraw konstrukcji , podyktowana nieuchronnością uszkodzeń betonu w wyniku nagłego zadziałania czynników mechanicznych, takich jak przeciążenia, uderzenie, wybuch czy wibracja. Są to sytuacje, w których nawet trwały beton staje się przedmiotem naprawy. Przyczyną uszkodzenia mogą być też przebiegające w czasie użytkowania obiektu procesy fizyczne i chemiczne; pierwotna trwałość okazuje się z upływem czasu niewystarczająca. Naprawa stanowi też przewidywany element utrzymania budowli. W warunkach krajowych najczęstszymi czynnikami niszczącymi konstrukcje i elementy z betonu są: korozja mrozowa, chlorki pochodzące z soli odladzających oraz karbonatyzacja. Naprawa jest bardzo skomplikowanym zadaniem inżynierskim, z reguły znacznie bardziej kosztownym niż wznoszenie obiektu. W ostatnich latach ukazała się seria dziesięciu Norm Europejskich, dotyczących napraw i ochrony konstrukcji betonowych. Okazuje się jednak, że znajomość tych norm jest ciągle bardzo skromna, jako że w żadnym z referatów prezentowanych na Konferencji „Awarie Budowlane” w ciągu ostatnich 10 lat, w którym jest mowa o naprawach konstrukcji budowlanych, autorzy nie przywołują norm z serii PN-EN 1504. Ten zestaw Norm Europejskich jest nieodzowny dla skutecznej naprawy, a równocześnie okazał się mało „przyjazny” dla potencjalnego użytkownika. Projektowana książka ma za cel wypełnić ów deficyt. Jej szczególną zaletą ma być właśnie tytułowy komentarz do normy.

Autorzy wyobrażają sobie, że będzie to wydawnictwo wspólne PWN i PKN. Książka będzie przytaczała obszerne fragmenty normy wraz z bezpośrednim do nich wyjaśnieniem i komentarzem – z odwołaniem się do naukowych i technicznych podstaw. Książka jest przeznaczona dla wszystkich uczestników procesu naprawy konstrukcji: projektantów i rzeczoznawców, wykonawców robót budowlanych, producentów i dostawców materiałów budowlanych, zwłaszcza specjalistów chemii budowlanej, inwestorów i zarządców obiektów budowlanych, specjalistów nadzoru budowlanego, oraz do studentów wyższych lat wydziałów budownictwa uczelni technicznych. Powinna wzbudzić zainteresowanie na kursach podyplomowego doskonalenia, warsztatach projektantów, rzeczoznawców , specjalistów ds. ochrony przed korozją i utrzymania budowli.

 

 UWAGA: spis treści pochodzi ze starego wydania książki!

 

Spis treści:

Przedmowa Adama M. Neville'a Wprowadzenie
Część I Podstawy materiałowo-technologiczne 
1. Uszkodzenia i ich przyczyny 
1.1. Objawy 
1.2. Przyczyny 
1.3. Mechanizmy destrukcji 
1.3.1. Przebieg degradacji 
1.3.2. Skażenie i korozja chemiczna betonu 
1.3-3. Karbonatyzacja betonu - elektrochemiczna korozja zbrojenia 
1.3-4. Powstawanie rys 
1.4. Przykłady degradacji 
2. Ocena stanu konstrukcji 
2.1. Ogólny algorytm oceny
2.2. Ocena stanu materiału w konstrukcji 
2.3- Ustalenie zakresu uszkodzeń konstrukcji 
3. Algorytm naprawy 
3-1. Założenia ogólne 
3-2. Zasady i metody 
4. Technologie naprawy 
4.1. Etapy naprawy - operacje technologiczne 
4.2. Uszczelnianie 
4.3- Naprawa metodą iniekcji 
4.3.1- Rysa jako obiekt naprawy 
4.3-2. Materiały iniekcyjne 
4.3-3- Uwarunkowania materiałowo-technologiczne przebiegu iniekcji 
4.4. Naprawy metodą natrysku 
4.5. Wzmacnianie 
4.6. Naprawy elektrochemiczne 
5. Dobór materiałów do napraw 
5.1. Materiały naprawcze i ich funkcje 
5.2. Kompatybilność układu naprawianego
5.3- Wymagania techniczne w odniesieniu do materiałów naprawczych i ochronnych 
6. Skuteczność naprawy 
6.1. Stan po naprawie; adhezja jako wyznacznik skuteczności naprawy 
6.2. Ochrona betonu po naprawie 
6.3. Ocena jakości naprawy 

Część II  Inżynieria napraw 
Graficzne symbole 
1. Żelbet w warunkach różnych oddziaływań 
1.1. Wpływ korozji zbrojenia na degradację żelbetu 
1.1.1. Proces korozji 
1.1.2. Zarysowania i ubytki spowodowane korozją 
1.1.3- Obniżenie nośności elementu 
1.1.4. Wnikanie chlorków 
1.1.5. Rysy a chlorki 
1.1.7. Karbonatyzacja 
1.1.6. Chlorki wprowadzone z mieszanką betonową 
1.1.8. Korozja konstrukcyjnych elementów stalowych 
1.1.9. Korozja różnych metali 
1.1.10. Korozja kabli sprężających 
1.2. Destrukcja betonu
1.2.1. Działanie agresywnych czynników chemicznych 
1.2.2. Agresja siarczanowa 
1.2.3. Alkaliczna reakcja kruszywa 
1.2.4. Korozja mrozowa 
1.2.5. Erozja: kawitacja, ścieranie 
1.3- Wpływ wilgoci 
1.3-1. Skurcz podczas wysychania 
1.3-2. Transport pary wodnej 
1.3-3- Zmiany objętości 
1.3.4. Zmiany kształtu 
1.4. Wpływ temperatury 
1.4.1. Zmiany objętości 
1.4.2. Zmiany kształtu 
1.4.3. Zmienne obciążenia cieplne 
1.4.4. Zmienne obciążenia cieplne; elementy zmonolityzowane 
1.4.5. Zmienne obciążenia cieplne; płaszcz chłodni kominowej 
1.4.6. Zmiany cieplne rozwartości rys 
1.4.7. Zarysowania cieplne młodego betonu 
1.4.8. Uszkodzenia pożarowe 
1.5. Wpływ obciążeń mechanicznych 
1.5.1. Powstawanie rys 
1.5.2. Ścinanie w układzie płyta/belka - słup 
1.5.3. Wsporniki; elementy jednostronnie podparte 
1.5.4. Konstrukcje monolityczne 
1.5.5. Konstrukcje walcowe: rury w ziemi 
1.5-6. Konstrukcje walcowe: zbiorniki 
1.5.7. Połączenia: obciążenia złączy 
1.6. Błędy wykonania 
1.6.1. Niewłaściwe rozmieszczenie zbrojenia stalowego 
1.6.2. Przedwczesne usunięcie deskowania 
1.6.3. Niewłaściwe zaformowanie słupów 
1.6.4. Przerwy robocze 
1.6.5. Segregacja mieszanki betonowej 
1.6.6. Niewłaściwe wyprofilowanie powierzchni płyt 
1.6.7. Rysy spowodowane sedymentacją 
1.6.8. Rysy spowodowane skurczem plastycznym 
1.6.9. Miejsca o rozrzedzonej strukturze betonu 
2. Ocena stanu żelbetu „in situ”
2.1. Procedura sprawdzania warunków 
2.2. Warunki użytkowania 
2.3. Wizja lokalna 
2.4. Lokalizacja warstw odspojonego betonu; metody emisji akustycznej i termografii 
2.5. Pomiary elektrochemiczne aktywności korozyjnej 
2.6. Zawartość chlorków 
2.7. Głębokość karbonatyzacji 
2.8. Umiejscowienie pustek, rys i rozrzedzeń: metoda „impact echo” 
2.9. Umiejscowienie pustek, rys i rozrzedzeń: metody ultradźwiękowe 
2.10. Umiejscowienie pustek, rys i rozrzedzeń: wziernikowanie 
2.11. Umiejscowienie zbrojenia 
2.12. Monitorowanie przemieszczeń 
2.13- Przyczepność powłok: próba odrywania - „puli off”
2.14. Wytrzymałość na ściskanie „in situ”: metoda odbicia i penetracji 2
3- Naprawy powierzchniowe 
Ogólny schemat postępowania 
Anatomia naprawy powierzchniowej 
3.1. Analiza, koncepcja i projekt 
3.1.1. Wprowadzenie 
3.1.2. Wymagania jakościowe 
3.1.3. Potrzeby konstrukcyjne 
3.1.4. Naprężenia występujące w miejscu naprawy 
3.1.5. Obciążanie miejsc naprawianych 
3.1.6. Rozkład naprężeń w elementach zginanych; strefa ściskania 
3.1.7. Rozkład naprężeń w elementach zginanych; strefa rozciągania 
3.1.8. Błąd projektowania: przyczyna/skutek 
3.1.9. Przykład analizy decyzji o zakresie i metodzie naprawy 
3-1.10. Strategie naprawy 
3.2. Wymagania materiałowe 
3.2.1. Ustalenie wymagań wobec materiałów do napraw 
3.2.2. Dobór materiału: podstawowe pytania 
3.2.3. Lista kontrolna; wymagania użytkownika 
3.2.4. Lista kontrolna; warunki użytkowania 
3.2.5. Lista kontrolna; warunki podczas naprawy 
3.2.6. Ustalenie właściwości materiału 
3.2.7. Skutki zmiany objętości 
3.2.8. Dobór materiałów o małym skurczu 
3.3. Przygotowanie powierzchni 
3.3.1. Wprowadzenie 
3.3.2. Ogólna procedura 
3.3.3. Przygotowanie powierzchni 
3.3.4. Zalecany kształt obszaru naprawy 
3.3.5. Metody usuwania w niepełnym profilu 
3.3.6. Metody usuwania w pełnym profilu 
3.4. Czyszczenie, naprawa i ochrona zbrojenia stalowego 
3.4.1. Wprowadzenie 
3.4.2. Ogólna procedura 
3.4.3. Naprawa zbrojenia (ubytek przekroju) 
3.4.4. Czyszczenie stali zbrojeniowej 
3.4.5. Ochrona stali zbrojeniowej 
3.5. Łączenie materiałów naprawczych z istniejącym podłożem 
3.5.1. Wprowadzenie 
3.5.2. Pomiar przyczepności 
3.5.3. Sposób postępowania 
3.5.4. Warstwy sczepne 
3.6.1. Wprowadzenie 
3.6. Metody układania 
3.6.1. Wprowadzenie
3.6.2. Rodzaje metod 
3.6.3. Układanie „na sucho”
3.6.4. Deskowanie i układanie w miejscu 
3.6.5. Deskowanie i pompowanie 
3.6.6. Betonowanie dwuetapowe 
3.6.7. Naprawy betonem natryskowym 
3.6.8. Naprawa w pełnym profilu 
3.6.9. Nakładanie ręczne 
4. Wzmacnianie i stabilizacja 
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Wzmacnianie bierne i czynne 
4.3. Przykłady wzmacniania biernego 
4.3.1. Powiększanie przekroju przez dobetonowanie 
4.3.2. Wzmacnianie przez doklejanie płaskowników 
4.3.3. Wzmacnianie na ścinanie 
4.3.4. Iniekcje wewnętrzne - scalanie rys 
4.4. Przykłady wzmacniania czynnego 
4.4.1. Zmiana schematu statycznego – dodatkowe podpory 
4.4.2. Zmiana schematu statycznego – wprowadzenie nowego złącza z przegubem 
4.4.3. Sprężanie 
4.5. Wzmacnianie laminatami - nowe możliwości nowego kompozytu 
4.6. Przykłady stabilizowania 
4.6.1. Stabilizacja złączy 
4.6.2. Naprawa łożyska 
4.6.3. Iniekcje zewnętrzne
5. Ochrona konstrukcji żelbetowych 
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Zasady ochrony 
5.2.1. Ochrona przed chlorkami - nowy beton 
5.2.2. Ochrona przed chlorkami elementu naprawianego - stary beton 
5.2.3. Ochrona zbrojenia w rysach i złączach 
5.2.4. Ochrona przed karbonatyzacją 
5.2.5. Ochrona powierzchniowa przed agresywnym chemicznie środowiskiem 
5.2.6. Ochrona przed korozją mrozową 
5.2.7. Ochrona przed przeciekami wody 
5.3.Metody ochrony
5.3.1. Impregnacja 
5.3.2. Powłoki i wykleiny ochronne 
5.3.3. Wyprawy 
5.3.4. Ważniejsze wady warstw ochronnych 
5.3.5. Ochrona powierzchniowa; obudowa pali
5.3.6. Iniekcja uszczelniająca (przerwanie wypływu) 
5.3.7. Iniekcja uszczelniająca - dobór iniektu 
5.3.8. Iniekcja uszczelniająca - odcięcie wody od strony naporu 
5.3.9. Uszczelnianie przecieków wokół taśm uszczelniających
5.3.10. Uszczelnianie pęknięcia - wycięcie i wypełnienie
5.3.11. Uszczelnianie złączy dylatacyjnych obciążonych ruchem kołowym
5.3.12. Uszczelnianie złączy za pomocą taśmy dylatacyjnej 
5.3.13. Zmiana zachowania elektrochemicznego układu - aktywna ochrona katodowa 
Literatura 
Skorowidz rzeczowy