Nation Style Modernism

Oprawa: twarda z obwolutą, Format: 25x17,5 cm, Stron: 392,  2006 r., 83 fotografie
Książka w języku angielskim, dostępna u nas także po polsku.

Publikacja jest owocem konferencji pod patronatem Comité international d'historie de l'art (CIHA) zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Zentralinstitut für Kunstgeschichte w dniach 5-11 września 2003. Książka poświęcona jest kontrowersjom wokół sztuki narodowej i międzynarodowej w XIX i XX wieku. Porusza ona zagadnienia narodowej tożsamożci, importów artystycznych oraz modernizmu, ze szczególnym uwzględnieniem Środkowej, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie częściej niż kulturowe. Terytoria zaś były dzielone wielokrotnie i na różne sposoby przez kraje, które w danym momencie dziejowym zajmowały pozycję mocarstwową.

Spis treści:
Jacek Purchla, Wolf Tegethoff
Naród, styl i modernizm

Wolf Tegethoff
Sztuka a tożsamość narodowa

Stefan Muthesius
"Po najbardziej wyrafinowanych gustach nie spodziewajmy się elementów narodowych..."
Rozważania o uniwersalizmie i nacjonalizmie w rzemiośle artystycznym schyłku XIX wieku

Alice Thomine- Berrada, Francois-Rene Martin
Style i naród we Francji na przełomie XIX i XX wieku.
Średniowiecze jako źródło tradycji w architekturze i historiografii

Elisabeth Crettaz-Stürzel
Nic bardziej międzynarodowego od romantyki narodowej?
Heimatstil w Szwajcarii około 1900 roku - kultura zreformowana

Dirk De Meyer
Pisanie historii architektury i budowanie narodu czechosłowackiego, 1887-1918

Rostilav Svacha
Transformacja porządku doryckiego a praski kubizm,1911-1914

Charlotte Ashhy
Budownictwo Fennomane: fiński styl narodowy w architekturze komercyjnej?
Dyskusja na przykładzie projektów Vilho Penttila i Onni Tornqvista

Timothy O. Benson
Modernizm nomadyczny: w poszukiwaniu sztuki międzynarodowej

Hubert van den Berg
"Pojawiła się ogólnoświatowa sieć czasopism..." Kilka uwag na temat
internacjonalizmu i ponad narodowości konstruktywizmu europejskiel w okresie międzywojennym

An Paenhuysen
Kosmopolityzm z prowincji
Falmandzka tożsamość a nowoczesność

Maria Elena Versari
Przemiana futuryzmu międzynarodowego w narodowy ambiwalentna tożsamość
awangardy narodowej międzynarodowej

Agnieszka Chmielewska
Styl narodowy w Drugiej Rzeczypospolitej: artyści a wizerunek odrodzonego państwa

Magdalena Bushart Adolf Behne i Walter Gropius:
debata o Nowym Budownictwie

Wallis Miller
Schinkel, polityka i wystawa nowoczesności

Beate Stortkuhl
Architektura wystawowa jako metoda narodowej prezentacji I Wystawa
Wschodnioniemiecka (1911) i Powszechna Wystawa Krajowa (1929) w Poznaniu

Christian Freigang
Ponadczasowe koncepcje stylu: Retour a l'ordre i reprezentatywność narodowa
w architekturze art deco międzywojennej Francji

Kate Kangaslathi
Wystawa paryska w roku 1937: sztuka a walka o tożsamośc we Francji

Bernd Nicolai
Inny rodzaj emigracji: architektura na uchodźctwie a duch Kaliforni

Eva Forgacs
Oświecenie a "Duch narodu". Konstruowanie modernizmu i tożsamości narodowej
poprzez sztuki plastyczne na Węgrzech w latach 1910-1990

Arnold Bartetzky
W poszukiwaniu narodowej formy. O architekturze stalinowskiej w NRD i PRL

Verena M.Schindler
Manifestacja potęgi: zachodnie i chińskie tradycje architektoniczne na Placu Tienanmen -
Muzeum Historii Chin i Rewolucji Chińskiej oraz Wielka Hala Lowa

Indeks nazwisk