Nie tylko zamki

  • 65,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 21x30 cm, Stron: 595, fotografie czarno-białe, 2005 rok, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Książka, której fundamentalnymi tematami są zamki i dwory, detale architektoniczne, problematyka miast oraz architektura monumentalna. Dedykowana prof. Jerzemu Rozpędowskiemu i napisana przez jego wychowanków.

Spis treści:
TABULA GRATULATORIA
Kalendarium 
Publikacje
Badania terenowe i projekty Profesora

ZAMKI I DWORY
Leszek KAJZER
Archeologa uwagi o wykopaliskowych badaniach zamków
Tadeusz POKLEWSKI-KOZIEŁŁ Castrum Galii z kroniki Galla Anonima i inna koncepcja jego lokalizacji
Mateusz GOLlŃSKI Książę. biskup i zamki
Roland MRUCZEK Wieloboczny bergfried zamku we Wleniu na tle architektury śląskiej i europejskiej
Jerzy ROMANOW Średniowieczny zamek biskupów wrocławskich w Ujeździe na Śląsku Opolskim 
Małgorzata CHOROWSKA, Andrzej KUDŁA Architektura i historia średniowiecznego zamku w Miliczu
Czesław FRANCKE I Zamek Szczerba w Gniewoszowie. pow. Kłodzko.
Dotychczasowe wyniki badań 
Jerzy LODOWSKI Relikty zamku rycerskiego odkryte w Górach Bardzkich koło Barda
Stanisław J. STULIN Wykusz z Chojnika. Zamkowa kaplica czy prywatne oratorium?
Krzysztof EYSYMONTT Średniowieczny dwór w Bagieńcu
Artur KWAŚNIEWSKI Problem obronności siedzib szlacheckich na Śląsku i ziemi kłodzkiej w okresie renesansu 
Jadwiga MACIEJOWSKA Historia prawdziwa odkrycia i rekonstrukcji głowicy kolumny pierwszego piętra krużganków dziedzińca zamku Piastów w Brzegu
Manuel RODRIGUEZ Wieże ostrzegawcze w systemie obronnym wybrzeża Jukatanu (XVI-XVIII w.)
Jan SALM Nidzicki spór o mur obronny. Przyczynek do badań nad ochroną zabytków w dawnych Prusach Wschodnich
Jan TAJCHMAN Ruiny historyczne jako przedmiot troski konserwatorskiej uwagi o metodzie
Barbara WIDERA Współczesne rezydencje - nowy typ architektury obronnej
Leszek MALUGA Mury i wieże. czyli obronność a kompozycja przestrzenna

ZAGINIONE BUDOWLE
Jacek KOŚCIUK Dwie łazienki z czasów rzymskich w rejonie okręgu świątynnego w Luksorze 
Zygmunt KALINOWSKI Rytuał - magia - praktyka.
czyli jak wytyczono bazylikę biskupią w Novae 
Andrzej B. BIERNACKI The New Baptistery at the Episcopal Basilica in Novae
Stanisław MEDEKSZA Chersonez Taurydzki.
Badania wczesnochrześcijańskiej architektury sakralnej 
Edmund MAŁACHOWICZ Początki architektury ceglanej na Śląsku
Marta MŁYNARSKA-KALETYNOWA Trzebnicki kościół św. Piotra w dwunastym i pierwszych dziesięcioleciach XIII wieku
Olgierd CZERNER Znalazłem tylko dwa kręgi. O starszej fazie budowy gotyckiego kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu

DETALE I KOLOR
Rafał CZERNER Aleksandryjskie stylizowane trzy porządki architektoniczne 
Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ Portale z trójliściem w śląskich kościołach w XIII wieku
Jadwiga URBANIK, Agnieszka GRYGLEWSKA Awangardowe nurty formalne i kolorystyczne w architekturze okresu międzywojennego w Niemczech. Ich obecność w architekturze Wrocławia
Janusz L. DOBESZ Wybrane zagadnienia historii architektury XX wieku

MIASTO ULICE DOMY
Jerzy PIEKALSKI Problem datowania początków Rynku we Wrocławiu
Wojciech BRZEZOWSKI Czy tylko zimny popiół? Barokowa rezydencja przy ulicy Wierzbowej 30 we Wrocławiu i jej otoczenie
Maria ZWIERZ Zapomniany wrocławski architekt - Heinrich Ferdinand Tschech
Agnieszka TOMASZEWICZ , ..Niemiecki dom mieszkalny" na Sląskiej Wystawie Rzemiosła i Przemysłu we Wrocławiu (1881) oraz inne wystawy rzemieślnicze
Bożena GRZEGORCZYK O idei ..Domu Związkowego" uwag kilka
Jerzy ILKOSZ Dom opieki społecznej i łaźnia miejska. dzieło Maxa Berga
Krystyna KIRSCHKE, Paweł KIRSCHKE Wrocławski dom towarowy Stefan Esders - zapomniane dzieło Alvina Wedemanna
Małgorzata WÓJTOWICZ Szpital Miejski w Legnicy - historia budowy oraz problemy autorstwa, formy i stylu
Wanda KONONOWICZ Osiedle T arnogaj we Wrocławiu w latach 1904-1939.
Od kolonii robotniczej do osiedla społecznego
Marzanna JAGIEŁŁO-KOŁACZYK Ogród Caspara Wilhelma Scultetusa (Scholza) na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu i jego powiązania artystyczne
Iwona BIŃKOWSKA Promenada w Szprotawie. Fascynacja żagańskim Parkiem Kwiatowym
Maria DANKOWSKA Ogród z winiety fabrycznej - rzeczywistość i marzenia związane z dziewiętnastowiecznymi ogrodami łódzkiej burżuazji
Grażyna BALlŃSKA Rychtal - przekształcenia krajobrazu miasteczka z pogranicza

VARIA
Ernest NIEMCZYK Tronyafrykańskie
Marek BATYCKI. Rainer SACHS Zegar wieżowy katedry św. Jana we Wrocławiu i jego historia
Andrzej SIEMIANOWSKI Akademia Mohylańska - jej rola w dziejach Ukrainy
Stefan MOLLER Aktualna forma architektoniczna w środowisku kulturowym
Jacek KOTZ Architektura monumentalna - próba podjęcia tematu

SUPLEMENT
Paweł JASZCZUK ... cisza i bobki...

Więcej książek Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej znajdziecie tutaj http://www.oficyna.pwr.wroc.pl .