Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nośność graniczna płyt

Autor: Wiesław Wojewódzki
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
49,00 zł
ISBN 83-7207-607-3
Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 316, 2006 r.
 

Opracowanie monograficzne dotyczące zastosowania metod teorii plastyczności do analizy płyt cienkich o prawie dowolnych kształtach - izotropowych i anizotropowych. Podano m.in. podstawy teorii nośności granicznej konstrukcji, podstawowe równania płyt sztywno-plastycznych, rozwiązania płyt kołowych, statyczne i kinematyczne oszacowania nośności granicznej płyt. Książka przeznaczona jest dla stentów budownictwa oraz projektantów konstrukcji nośnych w budownictwie lądowym i wodnym.

 

Spis treści:

Przedmowa 
1. WSTĘP
2. TEORIA NOŚNOŚCI GRANICZNEJ
    2.1. Stan nośności granicznej
    2.2. Powierzchnia graniczna i prawo płynięcia
    2.3. Układ równań problemu nośności granicznej
    2.4. Jednoznaczność rozwiązania
    2.5. Dopuszczalne stany sił wewnętrznych i prędkości przemieszczeń
    2.6. Twierdzenia ekstremalne
    2.7. Obciążenia złożone
3. PODSTAWOWE RÓWNANIA PŁYT
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Związki kinematyczne
    3.3. Równania równowagi, wzory transformacyjne
    3.4. Powierzchnie graniczne
    3.5. Stowarzyszone prawo płynięcia
    3.6. Analiza układu równań
    3.7. Nieciągłości
4. PŁYTY KOŁOWE
    4.1. Rozwiązania ogólne
    4.2. Rozwiązania z warunkiem Hubera-Misesa-Hencky'ego
    4.3. Rozwiązania z warunkiem Coulomba-Treski
    4.4. Rozwiązania z warunkiem Galileusza-Naviera
    4.5. Płyty niejednorodne i ortotropowe
    4.6. Oszacowania nośności granicznej
Zadania
5. PŁYTY DOWOLNYCH KSZTAŁTÓW
    5.1. Podstawowe związki we współrzędnych krzywoliniowych
    5.2. Rozwiązania z warunkiem Coulomba-Treski
    5.3. Rozwiązania z warunkiem największego momentu głównego
Zadania
6. PŁYTY PROSTOKĄTNE. OSZACOWANIA DOLNE NOŚNOŚCI GRANICZNEJ
    6.1. Wprowadzenie
    6.2. Płyty izotropowe
    6.3. Płyty ortotropowe
Zadania
7. PŁYTY DOWOLNYCH KSZTAŁTÓW. OSZACOWANIA GÓRNE NOŚNOŚCI GRANICZNEJ. TEORIA LINII ZAŁOMÓW
    7.1. Równanie mocy przygotowanych
    7.2. Teoria linii załomów
    7.3. Przykłady zastosowania równania mocy przygotowanych
    7.4. Mechanizmy zniszczenia w narożach i ich wpływ na ocenę nośności płyt
    7.5. Metoda równowagi płatów
    7.6. Przykłady zastosowania metody równowagi płatów
    7.7. Wskazówki projektowania, określanie współczynników ortotropii i warstwowości
Zadania
8. UKŁADY PŁYTOWO-ŻEBROWE
    8.1. Wprowadzenie
    8.2. Przykład rozwiązania układu kwadratowego
    8.3. Uwzględnienie efektu teowości żeber
    8.4. Przykłady rozwiązań układów
Zadania
Literatura