Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Via Nova
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 41,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 16,5x23 cm, Stron: 168 plus CD, 2008 r.


 
Wykorzystanie technologii cyfrowych w badaniach, ochronie i promocji sztuki rozważano już w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, wiążąc z tym nadzieję na poprawę efektywności podejmowanych w tym zakresie działań. 

Wokół tych właśnie zagadnień koncentrowały się obrady konferencji "Cyfrowe spotkania z zabytkami - nowoczesne metody gromadzenia i ostępniania wiedzy o zabytkach", która odbyła się w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 15-16 października 2007 roku, a której pokłosiem jest ta publikacja. Składają się na nią: tom zawierający teksty wystąpień oraz prezentacje multimedialne załączone na płycie CD. 

W części tekstowej wystąpienia konferencyjne zostały podzielone na cztery grupy tematyczne, odpowiadające głównym obszarom problemowym związanym z określonymi narzędziami cyfrowymi i ich praktycznym wykorzystaniem przez historyków sztuki i kultury. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego jednym z kluczowych problemów pozostaje uporządkowanie struktury i języka opisu sztuki. Część pierwsza - zatytułowanaTeoria i metoda - zawiera zatem teksty poświęcone kwestiom rymentarnym, takim jak standardy dokumentacyjne, tezaurusy i systemy klasyfikacyjne. Artykuły zawarte w dziale następnym - Przestrzeń kulturowa - dotyczą kwestii cyfrowej dokumentacji i propagowania zabytków znajdujących się poza kolekcjami i prezentują różnorodne rozwiązania w tym zakresie. Stosowane są one m.in. w instytucjach badawczych i urzędach ochrony zabytków, których celem jest wsparcie realizacji trnego i złożonego zadania, jakim jest administrowanie informacją o dziełach sztuki "w terenie". W ramach kolejnej grupy tematycznej - opatrzonej tytułem Muzea i kolekcje - podjęto problematykę zarządzania obiektem muzealnym i informacją o nim. Zaprezentowane zostały tu przede wszystkim doświadczenia polskich muzeów, związane z zastosowaniem standardowych systemów muzealnych do realizacji indywidualnych zadań różnorodnych instytucji. Tom zamykają Technologie w praktyce - teksty dotyczące wykorzystania w badaniach i popularyzacji sztuki uniwersalnych technologii, takich jak GIS, programy typu CAD czy skanowanie 2D i 3D. W kontekście niemal wszystkich wyżej wymienionych zagadnień, a zwłaszcza w dziedzinie cyfrowej dokumentacji obrazu, podejmowane były wątki prawne i etyczne. Wśród badaczy, kustoszy i dokumentalistów wciąż wiele zastrzeżeń bzi bowiem wiarygodność nowych mediów i pytania związane z ich długotrwałą archiwizacją.

Prezentacje multimedialne na dołączonej płycie CD stanowią ilustrację i uzupełnienie treści referatów. Zawarte w tekstach odniesienia do materiału ilustracyjnego dotyczą kolejnych slajdów w poszczególnych prezentacjach. Oprogramowaniem niezbędnym do ich przeglądania jest dowolna przeglądarka internetowa. W komputerach obsługiwanych przez system Windows płyta uruchomi się automatycznie po umieszczeniu jej w czytniku; w wypadku innych systemów operacyjnych, w celu skorzystania z multimediów konieczne może być wywołanie pliku autorun.inf. (ze wstępu)
 

Spis treści:

Teoria i metoda

Agnieszka Seidel-GrzesińskaŚwiatowe standardy klasyfikacyjne i przykłady ich zastosowań w polskiej praktyce dokumentacji zabytków 

Anetta Kępczyńska-WalczakTechnologie cyfrowe dla dziedzictwa kulturowego - model opracowania danych o zabytkach architektury [prezentacja na CD] 

Angela KailusThomas BrandtMIDAS - New Developments in an Established Standard [prezentacja na CD] 

Ksenia Stanicka-BrzezickaSystem klasyfikacji ikonograficznej Iconclass: charakterystyka, przykłady zastosowania, problemy

Anna Bentkowska-KafelHistoryczna wiarygodność zabytku wirtualnego. Uwagi na marginesie postulatów Karty londyńskiej [prezentacja na CD]

Przestrzeń kulturowa

Agata Kłoczko (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Uporządkować niemożliwe do uporządkowanie. Zasady, metoda i problemy tworzenia słowników dla bazy danych rejestru zabytków nieruchomych [prezentacja na CD]. 

Jakub ŁawniczakMidas Browser - system ewidencji zabytków w architekturze trójwarstwowej na przykładzie rozwiązania dla Stołecznego Konserwatora Zabytków [prezentacja na CD] 

Anna Bentkowska-Kafel"Korpus rzeźby romańskiej w Wielkiej Brytanii i Irlandii" [prezentacja na CD] 

Piotr KuroczyńskiZ Breslau do Wrocławia - geocaching w promocji przestrzeni kulturowej miasta [prezentacja na CD]

Muzea i kolekcje

Elżbieta OficjalskaDoświadczenia Muzeum Wsi Opolskiej w inwentaryzacji muzealiów przy użyciu technologii cyfrowych 

Ojcumiła Sieradzka-MalecJanusz Kaniecki , Działania organizacyjne związane z wdrożeniem i korzystaniem z systemu Musnet [prezentacja na CD] 

Ojcumiła Sieradzka-MalecMusnet - moduły systemu wpływające na zmianę jakości pracy muzealnika[prezentacja na CD] 

Halina SłomkaOpis zabytku na podstawie systemu muzealnego [prezentacja na CD] 

Jan PrzypkowskiWykorzystanie bazy danych SEZAM przy opracowywaniu archiwalnych zespołów fotografii. Na podstawie doświadczeń przy projekcie digitalizacji zbiorów dawnego Urzędu Konserwatorskiego Prus Wschodnich 

Marcin KamińskiRoman CiasnochaNowoczesne techniki informatyczne w działalności muzeum (prezentacja na CD)

Technologie

Anna Kuśmidrowicz-KrólOdwzorowanie cyfrowe dzieła sztuki i techniki multimedialne - perspektywa rozwojowa czy konkurencja dla współczesnego muzealnictwa? [prezentacja na CD] 

Ewa ŚwięckaZastosowanie technik cyfrowych w konserwacji malarstwa ściennego: dokumentacja, aranżacja, badania 

Maciej PawlikowskiDialog pomiędzy techniką a sztuką: znaczenie zagadnień technicznych związanych z tworzeniem cyfrowych kolekcji on-line [prezentacja na CD] 

Elżbieta ModzelewskaRobert SitnikOdwzorowanie struktury powierzchni obiektu zabytkowego za pomocą skanu 3D [prezentacja na CD] 

Eryk BunschRobert SitnikW stronę obiektywnej dokumentacji dzieła sztuki - praktyczne wykorzystanie skanerów z oświetleniem strukturalnym [prezentacja na CD] 

Piotr KuroczyńskiProblemy i potencjały cyfrowej rekonstrukcji architektury na przykładzie projektu rekonstrukcji dwutysiącletniej historii Bazyliki św. Piotra w Watykanie i osiemsetpięcdziesięcioletniego rozwoju Kremla w Moskwie [prezentacja na CD]