O materiałach budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WSiP
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • 28,35 zł
  • Niedostępny

Oprawa: miękka, Format: 14,8x21 cm, Stron: 164, 2002 rok

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół budowlanych, zawód: malarz-tapeciarz, posadzkarz, betoniarz-zbrojarz, dekarz.  Scharakteryzowano w nim najnowsze materiały budowlane: kamienne, ceramiczne, szklane, z drewna budowlanego, stopów metali, tworzyw sztucznych oraz spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony i materiały różne, np. artykuły malarskie, kity, tapety, środki przeciwkorozyjne. Podano ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz przykłady zastosowań. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono polecenia i pytania kontrolne.

Spis treści:
1. Wstęp
1.1. Pojęcia podstawowe
1.2. Elementy budynków
2. Ogólna klasyfikacja i cechy techniczne materiałów budowlanych
2.1. Ogólny podział materiałów budowlanych
2.2. Cechy fizyczne i fizykochemiczne
2.3. Cechy mechaniczne
2.4. Inżynieria materiałowa
3. Drewno
3.1. Budowa drewna
3.2. Właściwości fizyczne drewna
3.3. Właściwości mechaniczne drewna
3.4. Wady drewna
3.5. Suszenie drewna
3.6. Grzyby
3.7. Owady
3.8. Zabezpieczanie drewna przed grzybami i owadami
3.9. Materiały drzewne
3.10. Materiały drewnopochodne
4. Naturalne materiały kamienne
4.1. Klasyfikacja skał i ich właściwości
4.2. Skały stosowane w budownictwie
4.3. Obróbka kamienia
5. Ceramika budowlana
5.1. Produkcja ceramiki
5.2. Wady wyrobów ceramicznych
5.3. Wyroby ceramiczne
6. Wyroby metalowe
6.1. Stal
6.2. Korozja metali
6.3. Wyroby stalowe
6.4. Wyroby z aluminium i jego stopów
6.5. Wyroby z miedzi i jej stopów
6.6. Inne metale nieżelazne i wyroby z nich
7. Szkło budowlane
7.1. Właściwości szkła
7.2. Szkło płaskie
7.3. Kształtki szklane
7.4. Profilowane płyty szklane
7.5. Materiały izolacyjne ze szkła
8. Wybrane materiały termoizolacyjne
8.1. Materiały izolacyjne pochodzenia organicznego
8.2. Materiały izolacyjne pochodzenia mineralnego
8.3. Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych
8.4. Izolacje akustyczne
9. Wybrane materiały do izolacji przeciwwilgociowych
9.1. Papy
9.2. Folie z tworzyw sztucznych
10. Tworzywa sztuczne
10.1. Właściwości tworzyw sztucznych
10.2. Składniki tworzyw sztucznych
10.3. Wybrane wyroby z tworzyw sztucznych
11. Mineralne spoiwa budowlane
11.1. Wapno budowlane
11.2. Gips
11.3. Cement
11.4. Badanie spoiw
12. Lepiszcza
12.1. Asfalty, smoły i paki
12.2. Wybrane wyroby z lepiszczy bitumicznych
12.3. Inne lepiszcza
13. Beton
13.1. Beton zwykły
13.2. Betony specjalne
13.3. Betony lekkie kruszywowe
13.4. Betony z wypełniaczami organicznymi
13.5. Beton komórkowy
13.6. Wyroby z zapraw i betonów cementowych
14. Wyroby wapienno-piaskowe
15. Materiały malarskie i ich składniki
15.1. Składniki materiałów malarskich
15.2. Wyroby malarskie
16. Materiały instalacyjne
16.1. Instalacje elektryczne
16.2. Rury przewodowe
16.3. Instalacje wodociągowe
16.4. Instalacje kanalizacyjne
16.5. Instalacje ogrzewcze
16.6. Instalacje gazowe
Wykaz literatury