Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Obciążenie śniegiem w Polsce

Wydawnictwo: ITB
Autor: Jerzy Antoni Żurański , Andrzej Sobolewski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
63,00 zł

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 182, 2009 r.

 

W monografii przedstawiono wyniki analizy statystycznej i probabilistycznej obciążenia śniegiem gruntu na obszarze Polski jako wielkości odniesienia w ocenie obciążenia śniegiem dachów.

 

Spis treści:

- Streszczenie

- Summary

1. Wstęp

- 1.1. Cel i zakres pracy

- 1.2. Modele obciążenia śniegiem dachu

 

2. Dotychczasowe prace

 

3. Dane pomiarowe ciężaru pokrywy śnieżniej w Polsce

- 3.1. Stacje i posterunki meteorologiczne mierzące pokrywę śnieżną

- 3.2. Zasoby danych pomiarowych ciężaru pokrywy śnieżnej

 

4. Charakterystyka pokrywy śnieżnej na gruncie

- 4.1. Wprowadzenie

- 4.2. Pomiary śniegu. Dokładność pomiarów

- 4.3. Wyniki pomiarów pokrywy śnieżnej na stacjach meteorologicznych

- 4.4. Zmienność w czasie wartości maksymalnych rocznych ciężaru pokrywy śnieżnej

 

5. Metoda opracowania danych pomiarowych obciążenia śniegiem gruntu

- 5.1. Wprowadzenie

- 5.2. Wybór rozkładu prawdopodobieństwa

- 5.3. Metody estymacji parametrów rozkładu Gumbela

 

6. Wyniki opracowania danych pomiarowych obciążenia śniegiem gruntu. Wartości prognozowane

- 6.1. Podstawowe charakterystyki statystyczne oraz parametry rozkładu Gumbela

- 6.2. Rozkład terytorialny wartości prognozowanych

- 6.3. Zależność obciążenia śniegiem gruntu od wysokości nad poziomem morza

 

7. Długotrwałość obciążenia śniegiem

- 7.1. Metoda opracowania

- 7.2. Wykorzystanie wyników

 

8. Awarie i katastrofy dachów pod ciężarem śniegu w Polsce

- 8.1. Awarie i katastrofy w latach siedemdziesiątych XX wieku

- 8.2. Katastrofy podczas zimy 2005/2006

- 8.3. Katastrofa hali MTK w Chorzowie

 

9. Obciążenie śniegiem w dawnych przepisach i normach polskich

- 9.1. Dawne polskie normy i przepisy

- 9.2. Polska Norma z 1980 roku

 

10. Obciążenie śniegiem w aktualnych normach polskich

- 10.1. Przyjęta metoda strefowania obciążenia śniegiem

- 10.2. Przyjęte wartości charakterystyczne i podział kraju na strefy obciążenia śniegiem

- 10.3. Dylematy ustalania wartości charakterystycznych i podziału kraju na strefy obciążenia śniegiem

 

11. Podsumowanie. Kierunki dalszych prac

Bibliografia

- Załącznik 1. Charakterystyka stacji i posterunków meteorologicznych

- Załącznik 2. Wyniki pomiarów obciążenia śniegiem gruntu z wybranych stacji i posterunków

meteorologicznych w Polsce z lat 1950/1951 - 1999/2000

- Załącznik 3. Wyniki obliczeń

- Załącznik 4. Wykresy rozkładów empirycznych wartości maksymalnych zimowych obciążenia

śniegiem gruntu na siatce probabilistycznej rozkładu Gumbela

- Załącznik 5. Dawne polskie normy obciążenia śniegiem