Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 27,80 zł

Oprawa miękka, Format 18x25cm, Stron 172, 2008 r.

Książka podejmuje zagadnienia prefabrykacji przęseł mostowych oraz naprężeń i odkształceń w betonie (inżynierskie modele pełzania betonu, metoda zastępczego modułu sprężystości). Inne omawiane zagadnienia to: bezpieczeństwo dźwigarów sprężonych (m.in. sprężenie prefabrykatu, sprężenie uciąglonego przęsła, ugięcia normowe, warunki bezpieczeństwa, nośność graniczna), modele geometrii przęseł (m.in. schematy obliczeniowe, parametry geometryczne przekroju poprzecznego) oraz wzmacnianie dźwigarów przęseł.Spis treści:

Podstawowe oznaczenia

1. PREFABRYKACJA PRZĘSEŁ MOSTOWYCH
1.1. Efektywność prefabrykacji mostów
1.2. Prefabrykacja mostów w Polsce
1.3. Sposoby wykonywania ciągłych przęseł z belek prefabrykowanych
1.4. Konstrukcje zintegrowane

2. NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W BETONIE
2.1. Efekty obciążeń i oddziaływań długotrwałych
2.2. Inżynierskie modele pełzania betonu
2.3. Zmiany sił wewnętrznych wywołane skurczem betonu
2.4. Wpływ pełzania betonu na odkształcenia i naprężenia
2.5. Metoda zastępczego modułu sprężystości
2.6. Zmodyfikowana teoria starzenia betonu
2.7. Normowe charakterystyki fizyczne betonu

3. SIŁY WEWNĘTRZNE I PRZEMIESZCZENIA DŹWIGARA
3.1. Charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego
3.2. Siły wewnętrzne
3.2.1. Równania równowagi
3.2.2. Naprężenia normalne
3.2.3. Obciążenia długotrwałe
3.3. Skurcz i pełzanie betonu
3.3.1. Naprężenia w układach izostatycznych
3.3.2. Ugięcia belek
3.3.2.1. Belki swobodnie podparte
3.3.2.2. Przęsła uciąglane
3.3.3. Siły wzbzone
3.3.3.1. Termiczne oddziaływanie zastępcze
3.3.3.2. Układy uciąglone wieloprzęsłowe
3.3.4. Przęsła o bowie hybrydowej
3.4. Efekty obciążeń i oddziaływań montażowych

4. BEZPIECZEŃSTWO DŹWIGARÓW SPRĘŻONYCH
4.1. Efekt sprężenia
4.1.1. Sprężenie prefabrykatu
4.1.2. Sprężenie uciąglonego przęsła
4.1.3. Ugięcia
4.2. Normowe warunki bezpieczeństwa
4.3. Współczynnik bezpieczeństwa z uwagi na zarysowanie
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Przekroje jednorodne
4.3.3. Przekroje zespolone
4.3.3.1. Ujęcie statyczne
4.3.3.2. Ujęcie wytrzymałościowe
4.4. Niezawodność dźwigara z uwagi na zarysowanie
4.4.1. Dźwigary jednorodne
4.4.2. Dźwigary zespolone
4.5. Nośność graniczna

5. MODELE GEOMETRII PRZĘSEŁ
5.1. Charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego dźwigara zespolonego
5.2. Schematy obliczeniowe przęseł
5.2.1. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego
5.2.2. Schematy uciąglenia podłużnego
5.3. Przęsła dwźwigarowe
5.4. Układy wielodźwigarowe
5.4.1. Ruszty płaskie
5.4.2. Płyty ortotropowe
5.4.2.1. Podstawowe zależności teorii płyt ortotropowych
5.4.2.2. Sztywności elementów płytowych
5.4.3. Modele mieszane
5.4.4. Modele geometrii przęseł i podpór
5.5. Modele uciąglonych układów wieloprzęsłowych
5.5.1. Uciąglenie pozorne
5.5.2. Uciąglenie pełne
5.6. Efektywność modeli geometrii przęseł
5.6.1. Rozdział poprzeczny obciążenia
5.6.2. Modele utworzone z elementów tarczownicowych i kubaturowych
5.6.3. Modele przęseł o losowej geometrii

6. WZMACNIANIE DŹWIGARÓW PRZĘSEŁ
6.1. Szacowanie nośności użytkowej przęseł
6.2. Ocena stopnia degradacji i skuteczności wzmocnienia
6.3. Efekty modernizacji i przebudowy przęseł
6.4. Analiza przykładu wzmocnienia
6.4.1. Założenia projektowe
6.4.2. Obciążenia dźwigara
6.4.3. Momenty zginające w dźwigarze
6.4.4. Naprężenia normalne w prefabrykacie
6.4.5. Nośność użytkowa z uwzględnieniem degradacji konstrukcji
6.4.6. Nośność przęseł po wzmocnieniu

Literatura


Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej 

Seria adresowana jest do inżynierów i stentów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych osiągnięć inżynierii mostowej. Przewidywaliśmy, że w serii wydawane będą głównie prace autorów ze środowiska wrocławskiego, ale dopuszczamy możliwość wydawania również prac autorów z innych środowisk.

Dotychczas w ramach Wrocławskiej Serii Wydawniczej Inżynierii Mostowej ukazały się:1.Projektowanie stalowych kładek dla pieszych

2.Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych

3.Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

4.Modelowanie sprężenia mostów

5.Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

6.Mosty betonowe wznoszone metoda sekcja po sekcji

7.Ruchome obciążenia obiektów mostowych

8.Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość