Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym + CD

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Beck
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 119,00 zł
Oprawa: Miękka, Format: 16.5x24.0 cm, Stron: 296, płyta CD, 2013 r.Stan prawny: 1 listopada 2013 r.

Publikacja skierowana do prawników zajmujących się sporządzaniem umów w procesie inwestycyjnym w branży budowlanej.

Publikacja przedstawia takie zagadnienia jak:

zasady konstruowania umów w procesie budowlanym,
rodzaje umów zawieranych w procesie budowlanym,
generalne wykonawstwo obiektu budowlanego,
uzyskanie pozwoleń budowlanych,
powierzanie robót podwykonawcom,
najem sprzętu budowlanego,
przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej,
dostawa materiałów budowlanych.

Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publikacji wzory umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word oraz aktualne akty prawne związane z tematyką publikacji.

Każda inwestycja budowlana wiąże się z koniecznością zawarcia całego szeregu umów, uzyskania licznych pozwoleń, zgód i zaświadczeń. Umowy służą zapewnieniu sprawnego przebiegu całego procesu inwestycyjnego. Publikacja wskazuje, jak w umowach zawieranych w ramach procesu budowlanego prawidłowo zabezpieczyć interesy wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dobrze skonstruowana umowa, w sposób jasny i precyzyjny określająca prawa i obowiązki każdej ze stron, w znacznym stopniu ogranicza ryzyko powstania sporów pomiędzy stronami.

Publikacja zawiera wzory umów oraz wzory poszczególnych zapisów w umowach. Szczególny nacisk kładziemy na omówienie praw i obowiązków stron umowy, rozwiązań zabezpieczających interesy uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego. Trzeba pamiętać, że każdy wzór musi zostać dostosowany do konkretnej sytuacji, oczekiwań i możliwości stron oraz warunków zewnętrznych. Dlatego obok wzorów zamieszczamy obszerne komentarze oraz wyjaśnienia do wzorów.