Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-249-6514-4

Okładka: miękka, Format: cm, Stron: 224, 2013 r.

 
Zagadnienia akustyczne w gospodarce przestrzennej, lekkie przegrody wewnętrzne i ich właściwości akustyczne, elementy przegród zewnętrznych.
 
Spis treści:

Streszczenie
Summary
Spis najważniejszych symboli
Ważniejsze skróty stosowane w tekście

1. Wprowadzenie

2. Zagadnienia akustyczne w gospodarce przestrzennej

2.1. Zrównoważony rozwój a ochrona przed hałasem
2.2. Zarządzanie hałasem środowiskowym
2.3. Obiekt budowlany jako źródło hałasu emitowanego do środowiska
2.4. Tereny i obiekty budowlane podlegające ochronie przed hałasem

3. Budownictwo i bynek
3.1. Parametry użytkowe budynku jako czynnik kształtujący jego wartość
3.2. Zagadnienia akustyczne w budynku mieszkalnym
3.3. Tendencje i kierunki rozwoju w budownictwie mieszkaniowym
3.4. Ocena akustyczna budynku mieszkalnego. Jednolita klasyfikacja akustyczna
3.5. Modernizacja i rewitalizacja istniejących obiektów

4. Lekkie przegrody wewnętrzne i ich właściwości akustyczne
4.1. Ściany szkieletowe z płyt gipsowo-kartonowych
4.2. Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych
4.3. Przegrody budowlane wykonane z elementów kompozytowych
4.4. Połączenia, otwory i szczeliny

5. Elementy przegród zewnętrznych

5.1. Izolacyjność akustyczna przegrody a jej właściwości cieplne
5.2. Właściwości akustyczne szyb i oszklenia. Analiza wyników badań
5.3. Empiryczna analiza czynników kształtujących izolacyjność akustyczną okna
5.4. Właściwości akustyczne lekkiego systemu ocieplania ścian zewnętrznych 
5.5. Elementy wentylacyjne

6. Podsumowanie

7. Bibliografia