Ochrona zabytków nr 3/2006

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 120, 2005 r. , liczne kolorowe fotografie i rysunki

"Ochrona zabytków" jest wydawnictwem o 50 letniej tradycji. Jest to forum wymiany i doświadczeń specjalistów z różnych dziedzin: architektury, historii sztuki, rzemiosła artystycznego, archeologii, ochrony krajobrazu, zagadnien prawnych dotyczących ochrony zabytków itp. Aby zorientować się w dokładnej zawartości wydawnictwa prosimy zapoznać się ze spisem treści pod opisem.

Spis treści:
ARCHITEKTURA/WNĘTRZA
BARBARA BIELINIS-KOPEĆ, DARIUSZ MARKOWSKI
Wystrój wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie dzieło Henry'ego van de Velde Stan badań i prac konserwatorskich w latach 2004-2005

MALARSTWO
MARIA LUBRYCZYŃSKA
Problematyka ikonograficzna i konserwatorska drewnianego kościoła w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej
BEATA TWOREKMATUSZKIEWICZ
Sztuka na korze pisana. Materiały, techniki, konserwacja australijskiego malarstwa na korze Art on Bark.

Zagrożenia LIGIA KWIATKOWSKA
Blaski i cienie ochrony zabytków - wybrane zagadnienia Dbałość o wnętrze sakralne warunkiem dobrego stanu zachowania obiektów

TECHNOLOGIE, JAN BROMOWICZ, JANUSZ MAGIERA
Identyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagielly w Katedrze Wawelskiej

TERESA PALACZ
Wielkopolskie gazownie

KOMUNIKATY
BOGDAN POPŁAWSKI
Początki Wydziału ArchitekturY politechniki Warszawskiej w świetle nieznanych dotąd dokumentów

PIŚMIENNICTWO
TADEUSZ SADOWSKI, BOŻENA WIERZBICKA
Słownik patronów ulic Warszawy