Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 141, 2009 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

 

Praca dotyczy znaczenia informacyjnej warstwy miasta dla procesów rewitalizacji miast; w szczególności nowych uwarunkowań i możliwości rewitalizacji, związanych z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy kończy się podsumowaniem. Rozdział 1 odnosi się do powstawania tzw. globalnej cywilizacji informacyjnej, rozdział 2 to opis genezy i współczesnych uwarunkowań rewitalizacji miast na świecie i w Polsce. Rozdział 3 przedstawia możliwości technologii informacyjnych w obszarze specyficznym dla rewitalizacji a rozdział 4 zastosowania tych technologii i zintegrowania ich z aspektami przestrzennymi projektów rewitalizacji urbanistycznej. Rozdział 5 to podsumowanie badań i dyskusja potencjalnego zastosowania wniosków w programach rewitalizacji polskich miast.