Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Ołtarz w świetle teologii

Wydawnictwo: Dehon
Autor: ks. Grzegorz Klaja
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
30,45 zł

ISBN 978-83-7519-040-3

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 190+26 stron z fotografiami, 2008 r.

Książka Ołtarz w świetle teologii to publikacja, która żywo wpisuje się w dzisiejsze dyskusje toczące się wokół stołu Pańskiego. Jej lektura pozwala zrozumieć motywy decyzji Benedykta XVI zezwalająca na szersze stosowanie Mszału trydenckiego; przedstawia osadzone w tradycji, a jednocześnie nowatorskie rozwiązania w urządzeniu wnętrza kościoła; pomaga odczytać stół Pański jako wrota ku niebiańskiej rzeczywistości; daje konkretne informacje, co do miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu w domu Bożym; odpowiada na dylematy dotyczące wyrazów czci wobec ołtarza i tabernakulum czy na możliwość wykorzystania kościoła (ołtarza) do wydarzeń kulturalnych.

Spis treści:
Przedmowa
Wstęp

ROZDZIAŁ I
TEOLOGICZNA MYŚL OŁTARZA W RYSIE HISTORYCZNYM
1. Forma ołtarza - w kręgu teologii wieczerzy i ofiary
1.1. Określenia ołtarza
1.2. Stół
1.3. Ołtarz skrzyniowy
1.4. Ołtarze blokowe i sarkofagowe
2. Od jednego do wielu ołtarzy.
2.1. Wymowa teologiczna jednego ołtarza
2.2. Przyczyny powstawania wielu ołtarzy
2.2.1. Rola relikwii
2.2.2. Msze prywatne
2.3. Wymowa teologiczna ołtarzy bocznych
2.4. Ołtarz główny
3. Więź relikwii z ołtarzem
3.1. Podwaliny związku relikwii z ołtarzem
3.2. Powstawanie zwyczaju
3.3. Sposoby realizacji
3.3.1. Konfesje
3.3.2. Sepulcrum w ołtarzu
3.4. Motywy i idee teologiczne
3.4.1. W kluczu ofiary Chrystusa
3.4.2. W kluczu Kościoła
3.4.3. Rozumienie mistyczne
4. Miejsce i kierunek usytuowania ołtarza
4.1. Miejsce
4.2. Na osi wschód-zachód
5. Kamień - wyraz teologicznej idei ołtarza
5.1. Motywy i historia
5.2. Myśl teologiczna

ROZDZIAŁ II
TEOLOGIA OŁTARZA W OBRZĘDACH POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA I OŁTARZA
1. Poświęcenie ołtarza w historii
1.1. Świadectwo pierwszych dedykacji
1.2. Kształtowanie obrzędów
1.3. Potrydencki Pontyfikał rzymski
2. Perspektywa Kościołów wschodnich
2.1. Charakterystyka obrzędów
2.2. Idee teologiczne
3. Odnowiony Pontyfikał rzymski
3.1. Kryteria i kształtowanie Pontyfikału
3.2. Charakterystyka księgi
4. Teologia ołtarza według Obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza
4.1. Kluczowe perspektywy
4.2. Centralizm ołtarzowy
4.3. Ołtarz ofiary i stół Pana
4.3.1. Perspektywa sakramentalnej ofiary
4.3.2. Perspektywa świętej uczty
4.4. Symbol Chrystusa
4.5. Ad regnum caelorum
4.6. Wołanie o jedność Kościoła i wierność
4.7. Od teologii do wznoszenia ołtarza

ROZDZIAŁ III
OŁTARZ A MIEJSCE PRZECHOWYWANIA NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII
1. Teologiczne idee towarzyszące Eucharystii a miejsca i sposoby jej przechowywania (spojrzenie historyczne)
1.1. Motywy i miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu (pierwsze wieki)
1.2. Idea Grobu Pańskiego
1.3. Symbolika Arki Przymierza
1.4. Tabernakula w figurach maryjnych
1.5. Tabernakula wiszące
1.6. Sakraria ścienne i sakramentarze
1.7. Na ołtarz główny
2. Podstawy teologiczne rozdziału tabernakulum od ołtarza
2.1. Argumenty za umiejscowieniem tabernakulum na ołtarzu
2.2. Przyczyny rozdziału tabernakulum od ołtarza
3. Relacja zachodząca między ołtarzem a tabernakulum
3.1. Powody istnienia dylematów
3.2. Immanentna jedność ołtarza i tabernakulum
3.3. Miejsce na tabernakulum

Zakończenie
Wykaz skrótów
Wybrana bibliografia
Spis ilustracji
Aneks