Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wybrane przykłady

Wydawnictwo: Dashofer
Autor: Michał Kuliński
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
41,90 zł

Oprawa: miękka, Format: A5Stron: 48, 2011 r.

Publikacja zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji, jak również związane ztym aspekty prawne.

 

Korzyści

W publikacji znajdziesz odpowiedzi naszereg pytań m.in.:

 

 • kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?
 • jakie są ograniczenia wpozwoleniu nabowę,a jakiew decyzji o warunkach zabudowy?
 • w jaki sposób ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego?
 • co rozumie się przez pojęcie „działki sąsiedniej?
 • wiele innych przykładów z orzecznictwa wplanowaniuizagospodarowaniu przestrzennym

 

Spis treści

 • Brak gwarancji niezmienności otoczenia
 • Linia zabudowy
 • Ład przestrzenny
 • Lokalizowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
 • Decyzja o warunkach zabudowy nie jest decyzją uznaniową
 • Pojęcie działki sąsiedniej
 • Lokalizacja inwestycji celu publicznego może przekształcić ład przestrzenny
 • Kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Prawo własności nie ma prymatu przy planowaniu przestrzennym
 • Jeden plan miejscowy dla jednej nieruchomości
 • Obliczanie powierzchni obiektu handlowego wielkopowierzchniowego
 • Kontynuacja „funkcji” w planowaniu przestrzennym
 • Sąsiad jako strona w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy
 • Przeznaczenie terenu na podstawie ewidencji gruntów i budynków
 • Obowiązek organów uzasadnienia rozstrzygnięcia
 • Plan przestrzenny jako kryterium dopuszczalności użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości
 • Plan miejscowy bez zakazów adresowanych do indywidualnych podmiotów
 • Nadużycie uprawnień gminy w ustaleniu planu miejscowego
 • Przesłanki zgodności z prawem planu miejscowego
 • Ograniczenia w pozwoleniu na bowę a nie w decyzji o warunkach zabudowy
 • Interes prawny przy zagospodarowaniu terenu
 • Tryb pracy nad planem miejscowym
 • Ochrona interesu prawnego właścicieli nieruchomości przy tworzeniu planu
 • Społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu
 • Ustalenia stium wiążące dla organów gminy
 • Plan musi być zgodny ze stium
 • Nieuwzględnienie uwag zgłoszonych do stium
 • Stium nie może stanowić podstawy odmowy zgody na inwestycję
 • Stium wiążące tylko przy sporządzaniu planu miejscowego
 • Uchwalenie planu miejscowego nie jest obowiązkowe