Paradygmat miasta 21 wieku

  • 38,00 zł
  • Niedostępny

ISBN/ISSN: 978-83-7242-913-1
Ilość stron: 248
Format: B-5
Wymiary: 25x25 cm
Rodzaj okładki: miękka

2016 r., (książka dwujęzyczna)

 

Idee oraz koncepcje społeczne i przestrzenne dotyczące budowy miast oraz ich realizacje ewoluują zgodnie ze zmianami w kulturze, której wyrazem jest miasto. Według H. Wolfflina historia kultury i sztuki wykazuje tendencje do przemiennej preferencji/dominacji tendencji nadracjonalnych i racjonalnych. Takie następstwo w psychologii nazywane jest „białe po czarnym, czarne po białym”. Ta przeciwstawność tendencji wcale nie oznacza, że którakolwiek z nich jest bardziej lub mniej wartościowa. Odnosi się to przede wszystkim do historii sztuki w odniesieniu do kolejnych stylów artystycznych. W przeciwieństwie do dzieł sztuki, będących jednorazowymi przedsięwzięciami autorskimi wykonanymi w konkretnej epoce stylowej, miasta jako całości są przeważnie palmpsestami, na które składają się warstwy z różnych epok o zróżnicowanych tendencjach projektowych.

Spis treści

Wprowadzenie   9

Teoria i historia. Fundamentalna idea polis jako ponadczasowy sens miasta – od polis archaicznego do przyszłościowego metropolis     21

Antyczne Ateny a idea polis   27

Republika rzymska wobec idei polis   33

Imperium rzymskie i bizantyńskie: anty-polis   39

Miasta średniowieczne zachodniej Europy: oskonalona idea polis   49

Miasta średniowieczne wschodu Europy: nie-polis   57

Miasta prywatne i kolonie robotnicze a model polis   63

Idea polis a metropolie barokowe i klasycystyczne: Rzym, Londyn, Paryż   69

Wiek XIX fin de siècle. Eklektyzm vs. Pra-modernizm     91

Miasta rozpięte między tradycja a nowoczesnością: Waszyngton, Manhattan, Barcelona   103

Coda. Paradygmat 21   133

Empiryczne eksperymenty „ex oriente lux” – światło ze wschodu: Pekin, Szanghaj, Szenzen, Masdar     135

Teoria. Prace w toku, works in progress. Diagnoza stanu miast współczesnych . Otwarcie w przyszłość   161

OMA – Biuro Architektury Metropolitalnej: Rotterdam, Uniwersytet Harvarda, Pekin – Szenzen , Uniwersytet Columbia 164

Diagnopza stanu istniejącego z wskazaniami na przyszłość   165

Wirtualne otwarcie w przyszłość 177

Zakończenie   209

Aneks foto Hong Kong.