Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Parki terapeutyczne

Wydawnictwo: PWN
Autor: Trojanowska Monika
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
99,00 zł

ISBN 978-83-01-19200-6

Oprawa miękka, Format 16,5x23 cm, Stron 220, 2017 r. 

Problematyka terapeutycznych właściwości krajobrazu jest coraz bardziej popularna. Wiele ogrodów terapeutycznymi powstaje przy placówkach służby zdrowia. Coraz częściej doświadczenia dobroczynnego wpływu kontaktu z naturą w ogrodach leczniczych próbuje się przenieść na grunt miejskich przestrzeni publicznych. Parki i ogrody terapeutyczne to bogato ilustrowana, zawierająca ponad 300 fotografii rozwiązań zastosowanych na terenach zielonych książka, w której opisano szereg cech przestrzennych i elementów wyposażenia, jakie mogą przyczynić się do promocji zdrowia użytkowników parków i ogrodów.


Opisany wzorzec parku terapeutycznego może być wykorzystany przy tworzeniu programów rewitalizacji terenów zieleni i parków miejskich przez gminy, przygotowaniu projektów finansowanych z budżetu obywatelskiego, m.in. rewitalizacji przestrzeni międzyblokowych na wielkich osiedlach mieszkaniowych.


Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, ogrodników i osób pracujących w służbie zdrowia. Pozycja zainteresuje również przedstawicieli władz samorządowych, odpowiedzialnych za jakość życia w mieście, wszystkie osoby zaangażowane w projektowanie i utrzymanie terenów zieleni publicznej, jak też właścicieli prywatnych ogrodów. Adresowana jest również do studentów kierunków związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej lub promocją zdrowia.

 

Spis treści:

Od autorki                                                                                                                                                                 
Część I

TERAPEUTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI KRAJOBRAZU                                                                             

 1. TERAPEUTYCZNE KRAJOBRAZY A MIEJSCA CODZIENNEJ REKREACJI 
 2. WIELKOŚĆ PARKU 
 3. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH TEORII I WYNIKÓW BADAŃ 
  • Teorie dotyczące umożliwiania regeneracji psychicznej i fizycznej 
  • Teorie dotyczące sprzyjania kontaktom społecznym

Piramida możliwości nawiązywania kontaktów społecznych                                                                   
Teorie dotyczące wspierania aktywności fizycznej
Uniwersalna dostępność                                                                                                                             

Część II

WZORZEC PARKU O WŁAŚCIWOŚCIACH TERAPEUTYCZNYCH                                                                   

 1. PROGRAM FUNKCJONALNY PARKU 
  • Umożliwianie regeneracji psychicznej i fizycznej 

Przestrzenie naturalnego krajobrazu                                                                                                           
Zielona polana                                                                                                                                             
Miejsca odpoczynku w słońcu i w cieniu                                                                                                     
Miejsca odpoczynku w ciszy i samotności                                                                                                 
Możliwość obserwacji innych ludzi                                                                                                             
Możliwość obserwacji zwierząt                                                                                                                  

Sprzyjanie kontaktom społecznym 
Organizacja imprez w parku                                                                                                                        
Miejsce spotkań w grupie                                                                                                                            
Integracja osób niepełnosprawnych                                                                                                            

Wspieranie aktywności fizycznej 
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna                                                                                                           

Ogrody wspólnotowe                                                                                                                                  
Zaspokojenie podstawowych potrzeb użytkowników 
Bezpieczeństwo                                                                                                                                         
Miejsca do siedzenia i odpoczynku  
Schronienia                                                                                                                                                 
Toaleta                                                                                                                                                        
Woda do picia                                                                                                                                              
Jedzenie                                                                                                                                                      

 1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 
  • Kształtowanie przestrzeni parku w zależności od kompozycji urbanistycznej miasta 

Zabudowa kwartałowa zwarta                                                                                                                    

Zabudowa blokowa                                                                                                                                     

Zabudowa niska rozproszona                                                                                                                     

 • Różnorodność architektoniczna otoczenia 

Czytelna kompozycja                                                                                                                                  

Punkty orientacyjne                                                                                                                                     

Struktura połączeń przestrzeni wewnętrznych                                                                                            

Prowadzenie ścieżek widokowych                                                                                                          

Kadrowanie widoku                                                                                                                                   

Ludzka skala                                                                                                                                             

 1. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI WEWNĘTRZNYCH I FORMY ARCHITEKTONICZNEJ 
  • Optymalny stopień skomplikowania kompozycji 
  • Naturalna nawierzchnia 
  • Elementy przykuwające uwagę 

Kontrolowana trudność                                                                                                                               

Wrażenie ruchu                                                                                                                                           

 • Rola wody w parku 
 • Projektowanie oddziaływania sensorycznego 

Oddziaływanie sensoryczne: wzrok                                                                                                         

Oddziaływanie sensoryczne: słuch                                                                                                           

Oddziaływanie sensoryczne: węch                                                                                                         

Oddziaływanie sensoryczne: dotyk                                                                                                          

Oddziaływanie sensoryczne: smak                                                                                                          

Ścieżka sensoryczna                                                                                                                                

 1. TWORZENIE MIEJSCA 
  • Dzieła sztuki w parku 
  • Zabytki w parku 
  • Związki miejsca z historią 
  • Ogrody tematyczne 
  • Możliwość personalizacji przestrzeni parku 
  • Animacja przestrzeni parku 
 2. UWZGLĘDNIENIE WYMOGÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
  • Włączenie w system przyrodniczy miasta 
  • Parki nowej (drugiej) generacji 
  • Ochrona bioróżnorodności 

Wydzielenie fragmentu parku z ograniczonym dostępem dla ludzi        

Dobór roślin siedliskowych                                                                                                                       

Naturalne metody utrzymania parku                                                                                                           

Troska o rodzime zwierzęta                                                                                                                       

 • Ochrona zasobów wody pitnej 

Infiltracja wody deszczowej (mała retencja)                                                                                            

Wykorzystywanie do podlewania wody deszczowej                                                                               

Wykorzystywanie do podlewania wody nieuzdatnianej                                                                      

Park na terenach zagrożonych powodzią                                                                                      

 • Metabolizm miejski 
 • Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 
 1. WZORZEC – ZESTAWIENIE ATRYBUTÓW PARKU O WŁAŚCIWOŚCIACH TERAPEUTYCZNYCH 
  • Przygotowanie wzorca 

Zastosowanie wzorca     

Część III

PRZYKŁAD PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA WZORCA.

OCENA TERAPEUTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI KRAJOBRAZU W PARKU MIEJSKIM                                   

 1. PARK KILOŃSKI W GDYNI-CHYLONI 

1.1 Charakterystyka ogólna                                                                                                                               

 • Ocena według wzorca 
 • Podsumowanie 
 • Wskazówki i wnioski 

Część IV

OGRODY TERAPEUTYCZNE                                                                                                                        

 1. OGRODY TERAPEUTYCZNE OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE 
  • Przykłady specjalistycznych ogrodów terapeutycznych 
  • Zasady projektowania ogrodów terapeutycznych 
 2. OGRODY TERAPEUTYCZNE DOMÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 
  • Ogród terapeutyczny Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku 
  • Ogród terapeutyczny Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Rabce-Zdroju 
  • Ogród terapeutyczny L’EPHAD Robert Doisneau w Paryżu 
  • Ogród terapeutyczny Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
 1. im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu 
 1. OGRODY TERAPEUTYCZNE SZPITALI 

Ogród „Ziarno Życia” (Jardin Grain de Vie) Instytutu Piotra i Marii Curie w Paryżu   

 • Ogród terapeutyczny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu 
 • Ogrody terapeutyczne Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie (Kobierzynie) 
 1. OGRODY SENSORYCZNE I TEMATYCZNE 
  • Park do Nauki Orientacji Przestrzennej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Owińskach                                                                          
 • Ogród Biblijny i ścieżka sensoryczna na terenie Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach stanowiących oddział Diecezjalnej Caritas Kieleckiej                                                 
 • Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie 

Bibliografia                                                                                                                                                               

Indeks nazw wybranych ogrodów i parków