Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Pasja i pragmatyzm

Wydawnictwo: TRYGON
Autor: S.Kuryłowicz, W.Kuryłowicz
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
95,00 zł

 Oprawa: miękka, Format: 21x27 cm, Stron: 408, 2010 rok

Książka "Pasja i pragmatyzm" poświęcona jest twórczości Stefana i Ewy Kuryłowiczów oraz całego zespołu, którego praca złożyła się na sukces stworzonej przez nich firmy projektowej. W tytule książki zawarte zostało przekonanie jej autorów, że zarówno pasja, jak i pragmatyzm, zawsze obecne jednocześnie, choć w różnych proporcjach, są niezbędnymi składnikami powodzenia każdego przedsięwzięcia, podejmowanego na polu architektury. Wspólnym mianownikiem twórczości tego małżeństwa architektów nie jest a priori przyjmowana i podzielana postawa, lecz cały proces twórczy, w którym o powodzeniu przesądza dynamiczny dialog z wszystkimi partnerami realizowanego projektu, materią, która ogranicza i formą, która wyzwala architektoniczną inwencję. To co zaprojektowali, jest bardzo ważnym rozdziałem w historii polskiej architektury współczesnej, a w okresie burzliwych przemian politycznych i gospodarczych w naszym kraju APA Kuryłowicz& Associates stała się modelowym przykładem funkcjonowania i rozwoju dużej pracowni architektonicznej. W lutym 2010 roku , na wniosek Sekretarza Generalnego ONZ, Stefan Kuryłowicz został powołany w skład pięcioosobowego Komitetu Doradczego ds. przebudowy Siedziby ONZ w Nowym Jorku, który do zakończenia projektu w 2013 roku będzie nadzorował jego realizację, reprezentując najwyższe kompetencje zawodowe środowisk architektonicznych całego świata. Książka wydana jest na najwyższym edytorskim poziomie, zawiera 140 barwnych ilustracji, plany i rysunki architektoniczne, teksty teoretyczne Ewy Kuryłowicz i Stefana Kuryłowicza, a także analityczne teksty Elżbiety i Adama Czyżewskich, Marty Leśniakowskiej, Grzegorza Piątka, Jarosława Trybusia.

 
W tytule książki zawarte jest przekonanie jej autorów, że zarówno pasja, jak i pragmatyzm, zawsze obecne jednocze­śnie, choć w różnych proporcjach, są niezbędnymi składni­kami powodzenia każdego przedsięwzięcia, podejmowanego na polu architektury. Twórczość Ewy i Stefana Kuryłowiczów jest tego dowodem, i to wybitnej próby. Oboje są silnymi in­dywidualnościami. Dzielą ich widoczne różnice charakteru. Jednak uważna lektura ich wypowiedzi programowych i teo­retycznych ujawnia głęboką tożsamość intelektualną i emo­cjonalną, która jest podstawą ich związku. Wspólnym dla ich działań mianownikiem nie jest więc a priori przyjmowana i podzielana postawa, lecz cały proces twórczy, w którym o powodzeniu przesądza dynamiczny dialog z wszystkimi partnerami realizowanego projektu, materią, która ogranicza i formą, która wyzwala architektoniczną inwencję. Do współpracy nad książką zaprosiliśmy wybitnych znaw­ców i krytyków architektury w Polsce. Zarówno cała książka, jak i każda z tych wypowiedzi, stanowi autonomiczną war­tość w dorobku polskiej architektury.

Stefan Kuryłowicz, ur. w 1949 roku, prof. nzw. dr hab. architekt SARP. Założyciel, szef i główny projektant Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates. Kierownik Pracowni Projektowania Przemysłowego i Wielkoprzestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1972). Członek Grup Roboczych Warunki Wykonywania i Rola Architekta Międzynarodowej Unii Architektów; sekretarz sekcji architektury Komitetu Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk w latach 1994–97; rzecznik praw architekta OW SARP od roku 1989; członek prezydium Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP w latach 1976-81 i prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia w latach 1981-92; Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów. Laureat Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2009. Laureat Honorowej Nagrody SARP, nagród państwowych: Złotego Krzyża Zasługi za ział w projektowaniu i realizacji Terminalu Lotniczego Warszawa-Okęcie z tytułu funkcji Głównego Projektanta Rejonu Międzynarodowego Dworca Lotniczego w Warszawie (1992); nagrody II stopnia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa; Srebrnej Odznaki Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej SARP. W lutym 2010 został powołany do Komitetu Doradczego ds. przebudowy Siedziby ONZ w Nowym Jorku. Komitet składa się z pięciu członków, którzy, spotykając się kilka razy w roku w siedzibie ONZ mają sprawować nadzór nad modernizacją budynku. Przewidywane zakończenie projektu to rok 2013. 

Ewa Maria Kuryłowicz, ur. w 1953 roku, prof. nzw. dr hab. inż. architekt; główny projektant w Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, Kierownik Samodzielnej Pracowni Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; stia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i Faculty of Architecture, Iowa State University, Ames, Iowa, USA. Doktorat WAPW (1982); habilitacja WAPW (1996); uprawnienia projektowe (1990); stanowisko profesora nzw. na czas nieokreślony od 2005. Promotor ponad 70 dyplomów, recenzent prac naukowych. Ekspert ds. projektowania uniwersalnego Architects’ Council of Europe od 2005 roku. Członek I NKP PKN ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 1994–2007. Konsultant ds. dostępności dla Uniwersytetu Warszaw-skiego od 1996 roku. W latach 2000–2008 dyrektor Programu Roboczego „Miejsca duchowe“ Międzynarodowej Unii Architektów UIA z siedzibą w Paryżu. Sędzia SARP, członek Zespołu Kolegium Sędziów Konkursowych ZG SARP. Członek Izby Architektów RP.Srebrny Krzyż Zasługi 2008; laureatka wielu konkursów architekto­nicznych; autorka książki „Projektowanie uniwersalne”.