Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych

Wydawnictwo: Neriton
Autor: Piotr Korduba
Dostępność:

ISBN 83-89729-28-8

Okładka: twarda, Format: B5, Stron: 262, fotografie czarno-białe 136 , 2005 r.

Podjęty temat pokazuje kulturę zamieszkiwania nowożytnego Gdańska, wywodząc jej źródła z makroregionu hanzeatyckiego. Gdańsk przez wiele wieków był miastem o szerokiej autonomii, otwartym, głównie za sprawą swojego ogromnego portu, dla lzi wielu narodowości. Przeważały tutaj wpływy niemieckie. To zaowocowało powstaniem nowej jakości, także w architekturze mieszkalnej elit gdańskich. Autor wykazuje, w jaki sposób model domu dolnoniemieckiego został zaadaptowany i rozwinięty przez gdański patrycjat.

Spis treści:

PODZIĘKOWANIA
WSTĘP

I. PREZENTACJA MATERIAŁU I STAN BADAŃ

Prezentacja materiału

Stan badań


II. PORTRET PATRYCJUSZA GDAŃSKIEGO

Definicja i pochodzenie gdańskiego patrycjatu

Kariera patrycjusza gdańskiego

Edukacja patrycjusza gdańskiego

Patrycjat gdański na tle elit innych miast europejskich

Tworzenie się elit i ich kariery

Edukacja

Gdański patrycjat a przemiany europejskich elit

Arystokratyzacja patrycjatu gdańskiego

Kultura arturiańska

Nabywanie dóbr ziemskich

Herby i nobilitacje

Inicjatywy artystyczne

Podsumowanie


III. OPISANIE PATRYCJUSZOWSKIEGO DOMU GDAŃSKIEGO

Dom średniowieczny

Dom nowożytny

Dom frontowy

Ogrzewanie domu

Parter - sień

Wyposażenie i funkcje domu frontowego

Sień

Izba tylna

Sypialnia i sala

Wyższe piętra

Kuchnia

Przedproże

Fasada

Zabudowania tylne

Przyjęcie

Dom w 2 pot. XVIII w.

Podsumowanie


IV. PROGRAMY IDEOWE DEKORACJI

Fasada i przedproże

Sień

Inne pomieszczenia

Znaczenie programów dekoracyjnych

Podsumowanie


V. PATRYCJUSZOWSKI DOM GDAŃSKI A EUROPEJSKA KULTURA ZAMIESZKIWANIA

Dom gdański w kontekście tzw. architektury niemieckiej

Dom gdański a typy domów mieszczańskich

Dom a działka

Magazyny

Zabudowania tylne

Podziały wewnętrzne

Sień

Izba - kamera

Kantor

Sypialnia i sala

Wyższe piętra

Kuchnia

Przedproże

Fasada

Podsumowanie


VI. DOMY POZAMIEJSKIE PATRYCJATU GDAŃSKIEGO

Historia posiadłości mieszczan gdańskich

Pozamiejskie domy patrycjatu

Willa w Europie

Podsumowanie


ZAKOŃCZENIE

ZUSAMMENFASSUNG

BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI

WYKAZ GDAŃSKICH DOMÓW OMAWIANYCH W PRACY