Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

 • 30,90 zł

ISBN 978-83-7814-557-8

Oprawa: miękka, Format: m, Stron: 124, 2016 r.

 

Polska obecnie realizuje ambitny program przebudowy sieci drogowej, który zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej powinien uwzględniać wysoki poziom technologiczny budowy dróg z zachowaniem norm ochrony środowiska. W opracowaniu przedstawiono perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji oraz nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zawarto między innymi unikalne wyniki badań forsightowych metodą Delphi, prowadzone w celu określenia priorytetowych technologii budowy nawierzchni drogowych w perspektywie około 30 lat.
 
Pracę wykonał zespół autorski w składzie: Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat, Karol J. Kowalski, Jan Król, Michał Sarnowski, Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębkowska, Joanna Ejdys, Alicja Ewa Ganowska, Katarzyna Halicka, Jarosław Kilon, Anna Kononiuk, Łukasz Nazarko

 

Spis treści:

Wybrane oznaczenia i skróty 
Wstęp

 1. Historia budownictwa drogowego w Polsce
  1.1.  Początki drogownictwa w Polsce
  1.2.  Budownictwo drogowe w XIX wieku\
  1.3.  Budownictwo drogowe w XX wieku
  1.4.  Rozwój budownictwa drogowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej . . . 19

 2. Strategia rozwoju budownictwa drogowego w Polsce 

 3. Metodyka badań foresightowych w określeniu perspektyw i kierunków rozwoju budownictwa drogowego w Polsce 
  3.1.  Wybrane metody badań foresightowych
  3.1.1. Badania ankietowe
  3.1.2. Metoda paneli eksperckich i warsztaty
  3.1.3. Metoda delficka
  3.1.4. Marszruty
  3.2.  Szczegółowe założenia metodologiczne 

 4. Budowa dróg w aspekcie wymagań społecznych – wyniki badań środowiskowych
  4.1.  Ocena stanu dróg przez respondentów: w miejscu zamieszkania, w województwie, w kraju 
  4.2.  Badania środowiskowe dotyczące budowy dróg w Polsce w grupie zarządców dróg 

 5. Kierunki rozwoju budownictwa drogowego – wyniki badania Delphi
  5.1.  Przebieg procesu badania Delphi
  5.2.  Trwałość rozwiązań materiałowo-technologicznych i konstrukcyjnych nawierzchni drogowych w Polsce
  5.2.1.  Perspektywy rozwoju technologii asfaltowej i betonowej
  5.2.2.  Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój jako determinanta wyboru technologii i rozwiązań projektowych w bowie i utrzymaniu dróg
  5.2.3.  Ekonomiczne i nowoczesne systemy budowy oraz organizacji inwestycji infrastrukturalnych
  5.2.4.  Nauka, szkolnictwo, badania i rozwój

 
 1. Marszruty rozwoju wybranych technologii nawierzchni drogowych 

 2. Zalecenia w zakresie kierunków rozwoju konstrukcji nawierzchni drogowych 

  1. 7.1.  Budowa nawierzchni drogowych 

  2. 7.2.  Utrzymanie i eksploatacja dróg

 3. Podsumowanie i wnioski

Bibliografia