Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Piękno ołtarza i świątyni gotyckiej

Wydawnictwo: Śląsk
Autor: Mirosław Bogdan
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
28,00 zł
ISBN 9788371648205
Oprawa: miękka, Format: 14,5x20,5 cm, Stron: 210, 2014 r. 

Na temat bogatych dziejów Śląska ukazało się wiele opracowań popularnych i naukowych. Oddzielne miejsce w historii regionu zajmuje walka o przyłączenie Górnego Śląska do odrodzonego państwa polskiego po zakończeniu pierwszej wojny światowej. […] Wszystkie kwestie: statut województwa, działalność Sejmu Śląskiego, konwencja genewska w tej sprawie i prawne oraz ekonomiczne konsekwencje tych aktów, a także trne zabiegi negocjacyjne polskich dyplomatów ze zwycięskimi mocarstwami, są współcześnie rzadko poruszane w publikacjach o kształtowaniu granic niepodległego państwa polskiego po pierwszej wojnie światowej. Niniejsza książka powstała głównie na podstawie dokumentów, sprawozdań i publicystyki ówczesnej prasy krajowej. Jest próbą całościowego ujęcia zagadnień stanowiących fundament odmiennego i wymuszonego przez okoliczności stanu prawnego, wyróżniającego polską część Górnego Śląska od pozostałych województw kraju.

Książka przedstawia artykuły poświęcone tematowi piękna ołtarza, liturgicznie aktualnemu w każdej epoce stylowej, i piękna architektury sakralnej, ze szczególnym uwzględnieniem świątyni gotyckiej. Piękno architektury współczesnej jest tutaj omawiane w estetycznym cieniu piękna architektury gotyckiej.

Zebrane artykuły ukazały się w latach 1999–2008. Wyjątek stanowi drugi artykuł, wcześniej niepublikowany.
Pierwszy, z 1999 roku, został opublikowany w wersji francuskojęzycznej w „Polonia Sacra”, czasopiśmie Wydziału Teologicznego Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (nr 5 [49]).
Drugi, publikowany po raz pierwszy, poświęcono św. Tomaszowi z Akwinu, reprezentantowi scholastyki. W opracowaniu omówiono estetykę konstrukcji katedry gotyckiej, naukę o pięknie średniowiecznego autorytetu, człowieka nazywanego „budowniczym niewidzialnej katedry”.
Trzeci artykuł, w wersji francuskojęzycznej, zamieszczono w 2001 roku w „Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej” w Gliwicach (nr 39), publikowanych przez Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej. Czwarty i piąty, to znaczy z 2004 roku, opublikowany wówczas po polsku, oraz z 2008 roku, w języku francuskim – ukazały się tak jak pierwszy artykuł książki w „Polonia Sacra” (15 [59] i 22 [66]).
Teksty ogłoszone pierwotnie po francusku podano w książce w dwóch wersjach językowych. Dotyczy to trzech artykułów, z wkładką z autorskim materiałem ilustracyjnym.
 
Z wprowadzenia

dr inż arch. Mirosław Bogdan - absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Stium dla Architektów i Plastyków przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1993–2010 adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2010 roku kontynuuje pracę naukową i dydaktyczną na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Budownictwa i Architektury.

 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie / Introduction
 
1
Fotografie / Photographies
Piękno formy i odpowiedniości w architekturze sacrum katolickiego
La beauté de forme et de convenance en architecture du sacrum catholique
 
2
Czystość i prostota konstrukcji katedry gotyckiej a estetyka św. Tomasza z Akwinu
 
3
Fotografie / Photographies
Architektura i jej uwarunkowania dla liturgii świętej w gotyku 
Architecture avec ses conditionnements pour la liturgie sainte en gothique
 
4
Architektoniczne uwarunkowania odnowy liturgicznej we wnętrzu sakralnym po II Soborze Watykańskim w XX wieku
 
5
Fotografie / Photographies
Gotyk źródłowy a transparentność w architekturze współczesnej sacrum
Le gothique de source et la transparence en architecture contemporaine du sacrum
 
Bibliografia
 
Streszczenia / Résumés / Zusammenfassungen / Summaries