Planowanie i szacowanie kosztów cyklu życia budynków biurowych

  • 29,40 zł

ISBN 78-83-66531-04-8

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 217,  2019 r.

Zagadnieniem będącym w zakresie szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej jest wpływ budynków na środowisko. Inwestowanie w budynki energooszczędne, zielone, wykorzystujące nowoczesne rozwiązania materiałowo-technologiczne staje się w dzisiejszych czasach koniecznością. Inwestorzy budowlani najczęściej zdają sobie sprawę z dodatkowych nakładów inwestycyjnych potrzebnych do zaspokojenia zmieniających się wymagań. Niewiadomą jednak pozostaje całkowity koszt związany chociażby z użytkowaniem budynku. Potrzebna jest zatem praktyczna i prosta metoda dająca wiarygodne wskazówki dotyczące inwestowania. Taką właśnie metodą może być, przy spełnieniu odpowiednich założeń, analiza kosztów cyklu życia (LCC).
W Polsce rośnie ział w inwestycjach komercyjnych nowoczesnych powierzchni biurowych. Inwestorzy tego rodzaju obiektów coraz częściej dostrzegają potrzebę racjonalnego zarządzania finansami związanymi z budynkiem, w tym kalkulacji kosztów ponoszonych nie tylko na etapie inwestowania, ale i w późniejszym cyklu życia budynku.
Niniejsza monografia stanowi zestawienie dotychczasowej wiedzy na temat kosztów cyklu życia budynków (LCC). Szczególną uwagę przywiązano do kształtowania się tych kosztów w przypadku budynków biurowych. Głównym celem monografii jest przybliżenie składników kosztów cyklu życia budynków, czynników je kształtujących oraz źródeł, z których można pozyskać wiarygodne informacje dotyczące ich kalkulacji. Do kalkulacji składowych, jak i końcowej wartości kosztów cyklu życia budynku opracowano wiele metod i technik. W opracowaniu podjęto próbę ich zebrania i krytycznej oceny.