Planowanie regionalne i udział w nim architekta, wyd. 3

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 176, 1997 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Skrypt dla stentów wyższych szkół technicznych.

Spis treści:
Adres
Życiorys i dorobek naukowy Zygmunta Novaka (1987-1972 )
Przedmowy do pierwszego wydania
Przedmowa do drugiego wydania

I Obserwacje, spostrzeżenia, wnioski

Plastyczny model przestrzeni
Wnioski z obserwacji zjawisk
Plan - mit XX wieku
Planowanie pośrednie między mitem a planowaniem opartym na nauce
Czynniki osiediotwórcze
Planowanie w terenach górniczo-hutniczo-przemysłowych
Humanizacja planowania poprzez uwzględnianie różnorodnych potrzeb człowieka
Skutki rabunkowej, nie planowanej względem wszystkich potrzeb człowieka, gospodarki przestrzennej
Przestrzeń podległa planowaniu, rozumiana jako "organizm"
Zmienność "organizmu" w czasie
Planowanie jest dążeniem do doskonałej obsługi "organizmu"
"Organizm" jest siedliskiem źródeł twórczości
Kodeks praw organicznego tworzenia Umiejętność przyrodzonego tworzenia coraz częściej zastępowana jest przez technikę
Trafność oceny zjawisk i zdarzeń
Jeżeli się czegoś nie zna, to wcale nie znaczy, że to coś nie istnieje, jeżeli się czegoś nie rozumie, to wcale nie oznacza,że to coś jest złe Całkowita zgodność planu z rzeczywistością istnieje tylko w momencie planowania
Czas jako czwarty wymiar planowania
Problem przewidywania; rzeczywistość w planowaniu winna być przewidywana na zasadach prawdopodobieństwa
Rola nauki w planowaniu
Wnioski końcowe

II Elementy planowania
Przyroda
Żywioły
Ziemia
Geologia historyczna Geotektonika Górotwory tektoniczne
Geodynamika i mońologia
Mechaniczne działanie wody
Świat organiczny jako czynnik geodynamiczny
Ruchy ziemiotwórcze
Zasada izostazji
Petrografia
Użytkowanie skał
Wytrzymałość i zatrucie podłoża
Analiza geologii dla potrzeb planowania
Zabytki przyrody nieożywionej
Gleboznawstwo (pedologia)
Woda
Hydrosfera
Wisła
Odra
Rzeki, potoki, strumienie
Polski brzeg morski
Drogi wodne w Polsce
Znaczenie wody w krajobrazie
Koryta wodne
Pradolina Wisły - Błonia w Krakowie
Powietrze (atmosfera)
Klimat i jego mechanizm
Promieniowanie słoneczne i temperatura
Ciśnienie i ruchy powietrza
Wilgotność powietrza
Opady
Klimat - dyktator
Współpraca człowieka z klimatem
Przejawy negatywnego oddziaływania człowieka na mikroklimat
Zasady kształtowania mikroklimatu '
Szron
Zagadnienie rosy
Ogrodzenia przeciwśnieżne
W szelką działalność inwestycyjną powinna poprzedzać doskonała znajomość stanu istniejącego
Ogień
Ogień jako symbol energii
Biosfera
Rośliny (wpływ roślinności na krajobraz, właściwości siedliska, zadrze wIerna)
Zwierzęta
Lzie

III Człowiek jako twórca
Pierwsze dzieło architektury
Jednostronność rozwoju " Zadania architektury w planowaniu wielkich obszarów
Architektura jest sztuką wnętrza

IV Plan regionalny - jego zadania, metoda, struktura
Badanie środowiska fIzjograficznego , Badanie społeczności lzkiej
Ogólny program planu regionalnego
Struktura i realizacja regionalnego planu
Pojęcie "wnętrza"
Wnioski końcowe na temat struktury planowania organicznego (regionalnego)
Aneksy
Aneks Planowanie nie nadąża za rozwojem organizmu
Zdarzenia w czasoprzestrzeni
Aneks Poszukiwanie prawdy w obrazach świata
Aneks Lessy wyznacznikami ekspansji państwa polskiego
Aneks Okupacyjna eksploatacja lasów
Aneks Zamiast zwierciadła wody kanał pod Wawelem
Aneks O przywrócenie właściwego znaczenia pojęciu "architektura"
Aneks
Wspólne horyzonty rozmaitych dziedzin
Publikacje Z. Novaka