Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego

Wydawnictwo: Arkady
Autor: Ernst Neufert
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
119,00 zł

ISBN 978-83-213-4693-9

Oprawa: twarda, Format: 20,5x29,5 cm, Stron: 568, 2011 r., wznowienie z 2019 roku.

Dzieło to, wciąż aktualizowane, reprezentujące zawsze najnowszy stan wiedzy, służy stentom i inżynierom od dziesiątków lat. Niniejsze wydanie, czwarte polskie, zostało gruntownie przeredagowane i dostosowane do wymogów współczesności. Z uwagi na rosnącą odpowiedzialność projektanta wobec środowiska pogłębiono i rozwinięto szczególnie aspekty biologii budowli i budowania wśród staniu istniejącego.

Wiele tematów uzupełniono, dodano też takie nowe dziedziny, jak urządzenia SPA i pralnie. Na nowo przemyślano rozdziały o kształtowaniu krajobrazu i o pracach wykonywanych w otoczeniu domu, obecnie coraz bardziej zintegrowane z projektowaniem architektonicznym..

 

Spis treści:

PODSTAWY
Wyjaśnienie znaków i skrótów
Normy
Normy DIN
Jednostki SI
Rysunki
Formaty papieru wg DIN 476
Rysunki techniczne wg DIN 8247
Układ rysunków
Rysunki budowlane wg DIN 1356
Symbole na rysunkach budowlanych wg DIN 1356
Symbole dla zaopatrzenia w wodę wg DIN 1988
Symbole dla instalacji elektrycznych wg DIN 18015
Symbole dla techniki zabezpieczeń
Symbole dla instalacji gazowych
Rysowanie ręczne
Rysowanie komputerowe
Miary
Porównanie miar niemieckich i angielskich
Miary, ciężary, temperatura
Przetwarzanie miar angielskich na milimetry
Obciążenia stałe
Obciążenia ruchome
Budowanie bez barier
Wymiary dla niepełnosprawnych na wózkach
Budynki użyteczności publicznej wg DIN 18024
Mieszkania wolne od barier wg DIN 18025
Mieszkania wolne od barier wg Wzorcowych
przepisów budowlanych (MBO)
Podstawy wymiarów i stosunki wymiarów
Człowiek jako miara i cel
Człowiek miarą wszystkich rzeczy
Wymiary ciała a zapotrzebudowanie na miejsce
Geometryczna koordynacja wymiarów
Geometryczne stosunki wymiarów
Koordynacja wymiarowa w budownictwie nadziemnym
Biologia budowli
Podstawy
Klimat pomieszczeń
Pola elektromagnetyczne
Postrzeganie optyczne
Oko
Człowiek a barwa

PROCES PLANOWANIA
Projektowanie
Co to jest projektowanie?
Poziomy odniesienia
Arkusz pytań
Budowanie zrównoważone
Ogólnie, planowanie, budowanie
Źródła oszczędności
Facility managment (Zarządzanie ogodnieniami)
Otoczenie
Metody
Budowanie w stanie istniejącym
Zachować i zmieniać
Opieka nad zabytkami
Ochrona zabytków
Zapis stanu istniejącego
Zmiana użytkowania
Planowanie i kierowanie budową
Publiczne prawo budowlane
Prywatne prawo budowlane, VOB, HOAI
Fazy świadczeń
Wskaźniki użytkowania budowlanego
Tereny oddzielające
Koszty budowy

CZĘŚCI BUDYNKU
Posadowienie
Wykopy budowlane
Fundamenty
Izolacje wodochronne, drenaż
Remont
Ściany
Mur z kamienia
Mur z elementów mineralnych
Konstrukcje mieszane
Remont
Stropy
Konstrukcje stropów
Remont
Renowacja betonu
Podłogi
Dachy
Formy dachów
Dachy spadziste
Dachy płaskie
Okna
Usytuowanie
Wymagania
Rodzaje otwierania
Ochrona cieplna wg EnEV 2009
Ochrona dźwiękowa
Czyszczenie elewacji TRA 900 + AUFZV
Okna dachowe
Świetliki
Szkło
Podstawy
Szyby zespolone
Szyby bezpieczne i dźwiękochłonne
Szkło optycznie zmienne
Szkło lane
Drzwi szklane
Szkło profilowane
Pustaki szklane
Szyby ogniochronne
Przeszklenia elewacji
Drzwi
Usytuowanie
Konstrukcje
Drzwi specjalne
Bramy
Zamki
Zabezpieczenie budynków i terenu
Schody
Stałe zasady
Reguły
Konstrukcje
Pochylnie, schody kręte
Drabiny robacze i pożarowe
Schody ruchome
Pochylnie ruchome
Dźwigi
Stałe zasady
Sterowanie
Budynki mieszkalne
Budynki użyteczności publicznej
Dźwigi towarowe
Dźwigi hydrauliczne
Konstrukcje specjalne 

MIESZKANIE
Podstawy
Podstawy projektowania
Polityka budowy mieszkań
Gęstość zabudowy
Wskaźniki
Zorientowanie budynku
Metody zabudowy
Udostępnienie
Udostępnienie szeregowe
Dostęp przez korytarze i galerie
Domy tarasowe
Dostęp przez trakty
Rzuty poziome
Domy
Mieszkania
Pomieszczenia w budynku
Udostępnienie
Kuchnie
Strefy pobytowe
Łazienki
Pomieszczenia gospodarcze
Garaże i wiaty 

RÓŻNE OBIEKTY POBYTOWE
Domy stenta
Ogólne wskazówki planowania
Mieszkania i domy seniora
Różne rozwiązania
Domy opiekuńczo-lecznicze
Przykłady
Hotele
Podstawy
Pokoje
Przykłady
Gastronomia
Restauracje i kawiarnie
Sale dla konsumentów
Restauracje szybkiej obsługi
Kuchnie restauracyjne
Wielkie kuchnie wysyłkowe
Przykłady wielkich kuchni
Schroniska młodzieżowe (hostele)
Ogólne wskazówki planowania
Domki letniskowe i weekendowe
Ogólne wskazówki planowania
Motele
Ogólne wskazówki planowania
Kempingi
Ogólne wskazówki planowania 

KSZTAŁCENIE + NAUKA
Żłobki, przedszkola, świetlice
Udostępnienie i formy budowlane
Pomieszczenia, obszar rekreacyjny
Place zabaw
Sprzęt do zabaw
Szkoły
Ogólny obszar nauczania
Sale specjalistyczne
Biblioteki, kuchnie i jadalnie
Komunikacja wewnętrzna, sanitariaty
Usytuowanie klas szkolnych
Wzorcowy program przestrzenny dla klas 1-4
Przykłady
Szkoły wyższe
Aytoria
Przykłady aytoriów
Rzędy krzeseł, projekcje
Sale seminaryjne i dla kadry naukowej
Laboratoria 

KULTURA
Muzea
Ogólnie
Teatry
Zarys historyczny
Typologia
Widownia
Rzędy krzeseł
Scena
Przestrzenie pomocnicze
Warsztaty i pokoje dla personelu
Przestrzeń dla prób i dodatkowa dla publiczności
Modernizacja i rozbudowa
Sale koncertowe
Powstanie, warianty
Wyposażenie techniczne, organy, orkiestra
Akustyka
Kina
Projekcja
Sala kinowa
Kina multipleksowe
Przykłady kin multupleksowych
Kina samochodowe
Cyrki
Cyrki stałe
Ogrody zoologiczne
Podstawy
Utrzymanie zwierząt
Ogrodzenia 

ADMINISTRACJA + BIURO
Budynki biurowe
Struktury
Tendencje i kryteria
Typologia do 1980
Typologia od 1980
Zapotrzebudowane na powierzchnię
Miejsca pracy przy monitorze
Archiwizacja
Dodatkowe powierzchnie
Typologia pomieszczeń
Siatka modularna
Udostępnienie
Technika dla budynku
Konstrukcja
Budynki wysokie
Podstawy
Konstrukcja
Wymagania
Biblioteki
Podstawy
Meble
Wypożyczalnie, biblioteki publiczne
Biblioteki naukowe
Archiwa
Banki
Budynki dla banków 

HANDEL
Sklepy
Wytyczne i typologie
Rozporządzenie o miejscach sprzedaży
Wejścia i okna wystawowe
Kasy i strefy przedkasowe
Strefy przedkasowe – przykłady
Drogi i schody ruchome
Meble – wymiary
Sklepy z artykułami żywnościowymi
Sklepy samoobsługowe 

PRZEMYSŁ + RZEMIOSŁO
Obiekty przemysłowe
Podstawy
Budynki halowe
Technika magazynowania
Pomieszczenia pomocnicze
Przykłady
Warsztaty
Stolarnia
Ciesielnia
Wytwórnia konstrukcji metalowych
Stacja naprawy samochodów
Piekarnia
Zakład mięsny
Usługi różne
Pralnia
Straż pożarna 

BUDOWNICTWO SAKRALNE
Kościoły chrześcijańskie
Elementy liturgiczne