Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Podstawy infrastruktury technicznej w przestrzeni rolniczej

Wydawnictwo: SGGW
Autor: Stanisław Żakowicz, Tomasz Gnatowski , Piotr Hewelke
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
25,00 zł

Oprawa: miękka, Stron: 192, Format: 24x17 cm, 2009 r.


Rozwiązywanie zadań związanych z gospodarowaniem wodą na obszarach użytkowanych rolniczo wymaga dostępu do dużej ilości danych o różnym charakterze. Stanowią one przede wszystkim dane meteorologiczne, glebowe, roślinne i ekonomiczne...

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ... 5

2. WODA JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ... 7

3. PRZEGLĄD PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ ... 16
3.1. OCENA POTRZEBY WYKONANIA SYSTEMÓW REGULUJĄCYCH STOSUNKI WODNE W GLEBIE ... 16
3.2. OBLICZENIE NIEDOBORÓW OPADU I OBJĘTOŚCI ZBIORNIKA WODY DO NAWODNIEŃ ... 29
3.2.1. Wyznaczenie niedoborów opadu – metodyka Ostromęckiego ... 29
3.2.2. Wyznaczenie niedoborów opadu – metodyka Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) ... 30
3.2.3. Ustalenie objętości zbiornika wody do nawodnień przy założonym poziomie produkcji roślinnej ... 34
3.3. USTALENIE WIELKOŚCI DAWKI POLEWOWEJ NETTO DLA NAWODNIEŃ ZALEWOWYCH I STOKOWYCH ... 36
3.4. OBLICZENIE WIELKOŚCI DAWKI POLEWOWEJ NETTO DLA NAWODNIEŃ DESZCZOWNIANYCH ... 44
3.4.1. Obliczenie dawki polewowej netto na podstawie pomiarów bezpośrednich ... 47
3.4.2. Obliczenie dawki polewowej netto metodami pośrednimi ... 47
3.5. OBLICZENIE WIELKOŚCI DAWKI ODSALAJĄCEJ I PRZEMYWAJĄCEJ ... 54
3.5.1. Dawka odsalająca ... 55
3.5.2. Dawka przemywająca ... 55
3.6. WYBÓR SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO ... 58
3.7. OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA GLEBY I OPRACOWANIE ZALECEŃ KIERUNKU UŻYTKOWANIA DZIAŁKI ... 61
3.8. PROJEKT ZBIORNIKA GRUNTOWEGO DO ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ Z TERENU ZURBANIZOWANEGO ... 68

4. MATERIAŁY TABELARYCZNE I RYSUNKI DO ĆWICZEŃ ... 80
4.1. MATERIAŁY TABELARYCZNE I RYSUNKI DO ZADANIA 1 ... 80
4.2. MATERIAŁY TABELARYCZNE I RYSUNKI DO ĆWICZENIA 2 ... 101
4.3. MATERIAŁY TABELARYCZNE I RYSUNKI DO ĆWICZENIA 3 ... 121
4.4. MATERIAŁY TABELARYCZNE I RYSUNKI DO ĆWICZENIA 4 ... 150
4.5. MATERIAŁY TABELARYCZNE I RYSUNKI DO ĆWICZENIA 5 ... 163
4.6. MATERIAŁY TABELARYCZNE DO ĆWICZENIA 6 ... 171

5. RELACJE MIĘDZY JEDNOSTKAMI WYBRANYCH WIELKOŚCI FIZYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH W RÓŻNYCH UKŁADACH JEDNOSTEK ... 177

LITERATURA ... 190