Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Podstawy mechaniki budowli

Wydawnictwo: Arkady
Autor: Jarosław Przewrócki, Jarosław Górski
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
55,00 zł

ISBN 978-83-213-4417-1

Okładka: twarda, Format: 24x17cm, Stron: 312, Wydanie II zmienione i uaktualnione 2012 r.

W książce przedstawiono zarys teorii konstrukcji, w tym elementy mechaniki teoretycznej [ogólnej], mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.Głównym tematem opracowania są płaskie układy prętowe. Zaprezentowane obliczenia przeprowadzono metodą tradycyjną, wciąż aktualną i często niezbędną w analizie konstrukcji. Z zakresu technik komputerowych przedstawiono jedynie najprostszą wersję macierzowej metody przemieszczeń. W poszczególnych rozdziałach zamieszczono wiele przykładów obliczeń oraz zadania do samodzielnego rozwiązania z odpowiedziami.

Spis treści:
Przedmowa
1. Wiadomości wstępne. Definicje
1.1. Wprowadzenie
1.2. Elementy konstrukcyjne
1.3. Podstawy statyki
1.3.1. Skalary i wektory
1.3.2. Zasady statyki
1.3.3. Moment statyczny siły względem punktu, para sił
1.3.4. Redukcja płaskiego układu sił
1.3.5. Warunki równowagi
1.4. Oddziaływania na konstrukcje
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Siła skupiona
1.4.3. Obciążenie ciągłe
1.4.4. Moment skupiony
1.5. Schematy statyczne układów prętowych
1.5.1. Schematy statyczne
1.5.2. Węzły
1.5.3. Podpory
1.6. Podstawowe założenia teorii konstrukcji
1.7. Charakterystyki geometryczne figur płaskich.
1.7.1. Momenty statyczne i środek ciężkości
1.7.2. Momenty bezwładności figur płaskich
1.7.3. Główne osie i momenty bezwładności .

2. Układy prętowe statycznie wyznaczalne
2.1. Siły wewnętrzne
2.2. Belki proste
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Belka swobodnie podparta
2.2.3. Belka wspornikowa i belka swobodnie podparta ze wspornikami
2.3. Układy ramowe
2.3.1. Uwagi wstępne
2.3.2. Belki załamane
2.3.3. Ramy trójprzegubowe
2.4. Łuki
2.5. Kratownice
2.6. Układy złożone
2.6.1. Uwagi ogólne
2.6.2. Belki ciągłe przegubowe
2.6.3. Złożone układy ramowe i kratowe.
2.6.4. Układy ramowo-kratowe
2.7. Cięgna
2.8. Obciążenia zmienne
2.8.1. Uwagi ogólne
2.8.2. Linie wpływu
2.8.3. Obciążanie linii wpływu
2.8.4. Ekstremalne obciążanie linii wpływu
2.8.5. Obwiednie sił wewnętrznych.
2.8.6. Kombinacja obciążeń

3. Elementy wytrzymałości materiałów
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Stany naprężenia i odkształcenia
3.2.1. Definicja stanu naprężenia
3.2.2. Ekstremalne wartości naprężeń - płaski stan naprężenia
3.2.3. Związki między naprężeniami a siłami wewnętrznymi
3.2.4. Stan odkształcenia
3.2.5. Związki między naprężeniami a odkształceniami
3.3. Wymiarowanie konstrukcji
3.3.1. Warunki wymiarowania
3.3.2. Metody projektowania konstrukcji
3.4. Rozciąganie i ściskanie jednoosiowe
3.5. Połączenia elementów konstrukcyjnych. Ścinanie techniczne
3.5.1. Podstawowe definicje
3.5.2. Połączenia na śruby i nity
3.5.3. Połączenia spawane
3.6. Zginanie
3.6.1. Uwagi ogólne
3.6.2. Zginanie proste
3.6.3. Zginanie ukośne
3.6.4. Zginanie ze ścinaniem
3.6.5. Belki złożone i wielokrotne
3.7. Skręcanie swobodne
3.8. Ściskanie - rozciąganie mimośrodowe. Rdzeń przekroju
3.9. Linia ugięcia belek zginanych - równanie Eulera
3.10. Stateczność prętów
3.11. Nośność graniczna prętów
3.11.1. Uwagi ogólne
3.11.2. Rozciąganie i ściskanie jednoosiowe
3.11.3. Zginanie
3.12. Hipotezy wytrzymałościowe

4. Układy prętowe statycznie niewyznaczalne
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Statyczna i kinematyczna analiza układów prętowych
4.2.1. Stopień statycznej niewyznaczalności konstrukcji
4.2.2. Analiza kinematyczna układów prętowych
4.3. Zasada prac wirtualnych
4.4. Obliczanie przemieszczeń układów prętowych
4.5. Metoda sił
4.5.1. Wiadomości ogólne
4.5.2. Belki ciągłe
4.5.3. Ramy statycznie niewyznaczalne
4.5.4. Kratownice statycznie niewyznaczalne
4.6. Metoda przemieszczeń
4.6.1. Podstawowe pojęcia. Stopień geometrycznej niewyznaczalności
4.6.2. Układ równań równowagi metody przemieszczeń
4.6.3. Momenty wyjściowe i wzory transformacyjne
4.6.4. Algorytm obliczeń. Interpretacja fizyczna rozwiązania
4.7. Metoda przemieszczeń. Zapis macierzowy
4.8. Układy prętowe o symetrycznej bowie
4.8.1. Układy symetryczne
4.8.2. Obciążenie symetryczne
4.8.3. Obciążenie antysymetryczne
4.9. Nośność graniczna układów statycznie niewyznaczalnych
Rozwiązania zadań
Bibliografia