Podstawy technologii betonu

ISBN 978-83-7775-101-5

Oprawa: miękka lakierowana, Format: B5, Stron: 214, 2012 rok

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla stentów stiów dziennych i zaocznych kierunku budownictwo jako lektura do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: materiały budowlane oraz technologia betonu. W ostatnich kilku latach zmianie uległa większość norm regulujących zasady badań i oceny betonu oraz materiałów przeznaczonych do jego wykonania. Wszystkie użyte w niniejszym skrypcie normy były aktualne w dniu zakończenia prac nad tekstem, tj. 1.07.2008 r. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ważności podanych w skrypcie norm ich aktualność należy sprawdzić na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (www.pkn.pl).


Część nieaktualnych już norm oraz wynikających z nich określeń nadal funkcjonuje w praktyce budowlanej. Przyczynia się do tego duże tempo zmian wytycznych i zaleceń oraz przyzwyczajenie ich użytkowników. Z tego powodu w skrypcie omówiono (równolegle z nowymi) niektóre stare normy, m.in.: Beton zwykły oraz Kruszywa do betonu.

W rozdziałach 1, 2 i 3 omówiono metody badań ważniejszych cech fizyczno-mechanicznych podstawowych składników betonu: cementu, kruszywa i wody. W rozdziałach 4 i 5 opisano metody badań zapraw budowlanych: zwykłych i modyfikowanych polimerami. W rozdziałach 6, 7, 8, 9 i 10 przedstawiono podstawy technologii betonu zwykłego: wytyczne normowe, zasady projektowania oraz stosowania dodatków i domieszek, badania wybranych cech fizyczno-mechanicznych mieszanki betonowej i betonu. W rozdziale 11 podano klasyfikację, składniki i podstawy projektowania betonów lekkich. Wszystkie prezentowane zagadnienia poprzedzono krótkim wstępem teoretycznym umożliwiającym czytelnikowi pełniejsze zapoznanie się z nimi.
Aby ułatwić przyswojenie umiejętności wykonywania obliczeń związanych z projektowaniem betonu i oceną jego wytrzymałości, w skrypcie zamieszczono 22 przykłady obliczeniowe. Ważniejsze definicje przedstawiono w ramkach na początku rozdziałów z nagłówkiem „Do zapamiętania".