Podwieszony most przez Wisłę w Płocku

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 78,75 zł

ISBN 978-83-7125-155-9

Oprawa: twarda, Format:  A4, Stron: 175, 2007 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami pozycja dotycząca budowy Mostu przez Wisłę w Płocku. Zawiera wiele szczegółów technicznych, organizacyjnych i finansowych dotyczących procesu projektowania i budowy jednej z największych konstrukcji mostowych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce. Most ten posiada największe przęsło na świecie wśród obiektów o pylonach zamocowanych w konstrukcji przęseł i jednej płaszczyźnie podwieszenia. Realizacja tego przedsięwzięcia była zatem procesem ambitnym i wyjątkowo trnym.

Budowa drugiego mostu w Płocku była niezbędna dla zapewnienia miastu możliwości sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Projekt realizacyjny mostu wybrano w drodze międzynarodowego konkursu. Wybrany projekt charakteryzował się nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i jest wybitnym dziełem architektonicznym. Jest to aktualnie (rok 2006) most o największym przęśle na świecie w kategorii obiektów o pylonach zamocowanych w konstrukcji przęseł i jednej płaszczyźnie podwieszenia. Polski rekord rozpiętości przęsła mostu Siekierkowskiego wynoszący dotąd 250 m został pobity o 125 m i obecnie wynosi 375 m. Tak więc projekt i budowa mostu podwieszonego w Płocku były przedsięwzięciami o najwyższej skali trności. Projekt mostu został wykonany przez zwycięzców konkursu prof. Nikolę Hajdina i dr. Bratislava Stipanicia z Belgradu przy znaczącym ziale inżynierów polskich z firmy Boplan Płock. Z uwagi na złożoność przedsięwzięcia nadzór naukowy nad budową powierzono Zakładowi Mostów Politechniki Wrocławskiej. Niniejsza praca jest opisem procesu powstania unikalnego, nie tylko w skali kraju, obiektu  z uwzględnieniem warstw: organizacyjnej, technicznej i finansowej.

Spis treści:
Słowo wstępne
Od prezydenta
1. Układ komunikacyjny Płocka
1.1. Historia [3, 10]
1.2. Działania zmierzające do budowy nawego mostu
2. Konkurs na projekt nowego mostu w Płocku
2.1. Założenie konkursu
2.2. Etap I
2.3. Etap II
3. Projekt przeprawy
3.1. Założenie projektu
3.2. Ogólna charakterystyka mostu [3, 5, 8]
3.3. Podpory mostu
3.3.1. Fundamenty
3.3.2. Trzony podpór
3.4. Skrzynkowy dźwigar mostu podwieszonego
3.5. Przęsła mostu inundacyjnego
3.6. Pylony
3.7. Wanty [9]
3.7.1. Informacje ogólne
3.7.2. Sploty
3.7.3. Osłony
3.7.4. Zakotwienia
3.7.5. Badania wodoszczelności zakotwienia
3.7.6. Badania wytrzymałości zmęczeniowej
3.8. Ułożyskowienie mostu [5, 11]
3.9. Analiza statyczna i dynamiczna mostu
3.10. Architektura mostu
3.11. Aneks
4. Budowa
4.1. Ogólna organizacja budowy
4.2. Fundamenty i podpory
4.3. Budowa mostu nad terenem zalewowym
4.4. Budowa mostu głównego
4.4.1. Projekt montażu
4.4.2. Montaż przęseł bocznych mostu głównego [7, 8, 12, 13]
4.4.3. Montaż pylonów
4.4.4. Montaż przęsła nurtowego
4.4.4.1. Idea montażu
4.4.4.2. Prefabrykacja segmentów
4.4.4.3. Podnoszenie segmentów
4.4.4.4. Bezpieczeństwo podnoszenia
4.4.4.5. Efektywność metody wspornikowej
4.4.5. Instalacja systemu podwieszenia [9]
4.5. Kontrola geometrii mostu
4.6. Wyposażenie mostu
4.6.1. Urządzenia dylatacyjne
4.6.2. Nawierzchnia i izolacje
4.6.3. Bariery i poręcze
4.7. Budowa mostu jako temat do zajęć artystycznych
5. Nadzór
5.1. Nadzór inwestorski
5.2. Nadzór naukowy
5.2.1. Zakres nadzoru
5.2.2. Sprawdzenie mostu głównego z uwagii na możliwość przejazdu pojazdu C150
5.2.3. Sprawdzenie możliwości eksploatacji mostu w sytuacjach kryzysowych
5.2.4. Sprawdzenie mostu z uwagi na możliwość wzbzenia drgań want
5.3. Próbne obciążenie obiektu
5.3.1. Modele obliczeniowe
5.3.2. Program badań
5.3.3. Metody pomiarów
5.3.4. Wyniki badań statycznych
5.3.5. Wyniki badań dynamicznych
5.3.6. Podsumowanie wyników badań. Wnioski
5.4. Monitoring obiektu w czasie eksploatacji
5.4.1. Elementy i funkcjonowanie systemu monitoringu
5.4.2. Analiza wyników pomiarów
5.4.3. Oddziałowywanie wiatru
5.4.4. Pomiar kąta wychylenia pylonów
5.4.5. Pomiary sił w wantach
5.4.6. Pomiar zmian odkształceń w ustroju
5.4.7. Wnioski z pierwszego okresu eksploatacji systemu
5.5. Podsumowanie
6. Kalendarium budowy
7. Uczestnicy przedsięwzięcia
8. Historia, stan obecny i przyszłość mostów podwieszonych w Polsce
8.1. Historia
8.2. Stan obecny
8.3. Perspektywy
Literatura
Podziękowania