Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Polimerowe kompozyty konstrukcyjne

Wydawnictwo: PWN
Autor: Wacław Królikowski
Dostępność:
39,90 zł

 

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 332, 2012 r.

Kompozyty polimerowe to lekkie i wytrzymałe materiały konstrukcyjne o bardzo różnorodnym zastosowaniu, będące od kilkziesięciu lat przedmiotem wielu badań. Służą one do wytwarzania różnych elementów konstrukcyjnych - części i obów maszyn, przedmiotów codziennego użytku, elementów i konstrukcji budowlanych, karoserii samochodowych i wagonów kolejowych, samolotów, szybowców, wirników śmigłowców i elektrowni wiatrowych, jachtów, okrętów wojennych, sprzętu sportowego itd.

W podręczniku w sposób kompleksowy przedstawiono polimerowe materiały kompozytowe oraz materiały wyjściowe do wytwarzania kompozytów polimerowych. Omówiono również strukturę i właściwości kompozytów polimerowych, technologie ich wytwarzania oraz liczne zastosowania.

Zagadnienia poruszane w książce dotyczą przede wszystkim inżynierii materiałowej, jednak materiał w niej zgromadzony z pewnością zainteresuje stentów chemii i fizyki. Skorzystają z niej również konstruktorzy.


Spis treści:

Przedmowa
Wykaz stosowanych symboli i skrótów

Rozdziali. Wiadomości wstępne o kompozytach
1.1. Rodzaje kompozytów ze względu na typ fazy rozproszonej
1.2. Powierzchnie rozdziału (graniczne)
1.3. Współczynnik kształtu
1.4. Rodzaje kompozytów ze względu na typ matrycy
1.5. Kompozyty polimerowe
1.6. Składniki polimerowych kompozytów konstrukcyjnych
Literatura

Rozdział 2. Polimery
2.1. Właściwości fizyczne polimerów
2.2. Ważniejsze polimer}‘stosowane do wytwarzania wyrobów kompozytowych
2.2.1. Żywice termoutwardzalne (duroplasty) 
2.2.1.1. Nienasycone żywice poliestrowe (NŻPE) i winyloestrowe (VE) 
2.2.1.2. Żywice epoksydowe
2.2.1.3. Porównanie żywic poliestrowych, winyloestrowych i epoksydowych
2.2.1.4. Żywice fenolowo-formaldehydowe
2.2.2. Termoplasty jako matryce kompozytów
2.2.2.1. Poliolefiny (polietylen, polipropylen)
2.2.2.2. Poliamidy
2.2.2.3. Poliestr)‘termoplastyczne-PET, PBT, PC
2.2.2.4. Porównanie właściwości kompozytów termoplastycznych
Literatura

Rozdział 3. Napelniacze i wzmocnienia
3.1. Napelniacze ziarniste
3.2. Włókna wzmacniające
3.2.1. Włókna szklane tekstylne
3.2.2. Preparacje powierzchniowe włókien szklanych
3.2.3. Roving szklany - podstawowy rodzaj wzmocnienia kompozytów
3.2.4. Inne formy wmocnień włóknistych
3.2.4.1. Włókniny, maty, preformy
3.2.4.2. Tkaniny
3.2.4.3. Dzianiny i wzmocnienia splatane
3.2.5. Włókna węglowe
3.2.5.1. Właściwości włókien węglowych
3.2.5.2. Struktura włókien węglowych
3.2.5.3. Powierzchnia włókien węglowych
3.2.5.4. Wytwarzane rodzaje przędz z włókien węglowych
3.2.5.5. Rynek i zastosowanie włókien węglowych
3.2.6. Włókna aramidowe
3.2.7. Włókna polietylenowe o dużej wytrzymałości
3.2.8. Inne włókna nieorganiczne
3.2.8.1. Włókna borowe
3.2.8.2. Włókna z węglika krzemu (SiC)
3.2.8.3. Włókna metaliczne
3.2.8.4. Włókna monokrystaliczne (ang. whiskers)
3.2.8.5. Mikrowłókna
3.2.8.6. Krótkie włókna mineralne z materiałów naturalnych
3.2.8.7. Różne włókna cięte i mielone
3.2.9. Włókna roślinne
3.2.9.1. Budowa włókien roślinnych
3.2.9.2. Produkty i włókna z drewna
3.2.9.3. Mączka drzewna
3.2.9.4. Włókna drewna
3.2.9.5. Celuloza
Literatura

Rozdział 4. Materiały lekkie do kompozytowych konstrukcji przekładkowych (sandwicz).
4.1. Polimerowe rdzenie porowate
4.1.1. Pianki poliuretanowe
4.1.2. Polistyren ekspandowany (styropian)
4.1.3. Pianki z polichlorku winylu)
4.1.4. Rdzenie z pianek poliimidowych
4.1.5. Pianki fenolowo-formaldehydowe
4.1.6. Porowate materiały poliolefinowc z PP i PE
4.2. Rdzenie lekkie z drewna
4.3. Rdzenie komórkowe typu plaster miodu
4.4. Lekkie rdzenie kompozycyjne
Literatura

Rozdział 5. Struktura i właściwości kompozytów polimerowych
5.1. Wprowadzenie do teorii wzmocnienia
5.1.1. Kompozyty wzmocnione włóknami długimi
5.1.2. Kompozyty wzmocnione włóknami krótkimi
5.1.3. Odporność arowa kompozytów
5.2. Kompozyty o wzmocnieniu różn o kierunkowym
5.2.1. Kompozyty o wzmocnieniu ortotropowym
5.3. Podstawowe typy kompozytów o różnym układzie włókien
5.4. Kompozyty o wzmocnieniu hybrydowym
5.5. Wpływ naprężeń skurczowych w kompozycie
5.6. Krzywe odkształceń kompozytów
5.6.1. Przestrzenne odkształcenia kompozytów pod obciążeniem
5.7. Pełzanie, wytrzymałość trwała i zmęczeniowa kompozytów
5.7.1 Pełzanie
5.7.2. Wytrzymałość trwała
5.7.3. Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych
5.8. Zespolenie składników kompozytów
5.8.1. Adhezja polimerów do włókien wzmacniających i środki proadhezyjne 
5.8.1.1. Związki krzemoorganiczne
5.8.1.2. Oddziaływanie wzajemne silanów z polimerami
w kompozytach
5.8.1.3. Organiczne związki tytanowe
5.8.2. Zwilżalność i adhezja
5.8.2.1. Zwilżalność powierzchni stałych
5.8.3. Rola rozwinięcia powierzchni granicznych
5.8.4. Teorie wpływu warstwy granicznej na właściwości kompozytów
Literatura

Rozdział 6. Metody technologiczne wytwarzania wyrobów kompozytowych
A. Kompozyty z użyciem polimerów termoutwardzalnych
A6.1. Laminowanie ręczne (kontaktowe) 
A6.2. Laminowanie natryskowe
A6.3. Laminowanie z zastosowaniem elastycznego worka
A6.4. Technologie formowania infuzyjnego
A6.4.1. Formowanie infuzyjne pod próżnią
A6.4.2. Metody RTM
A6.5. Formowanie z zastosowaniem autoklawu
A6.6. Formowanie metodą RIM
A6.7. Formowanie ciśnieniowe z użyciem pras
A6.7.1. Ciśnieniowe formowanie kompozytów warstwowych na podstawie żywic polikondensacyjnych
A6.7.2. Kompozyty warstwowe z preimpregnatów z żywic polimeryzacyjnych 
A6.7.3. Formowanie tłoczne niskociśnieniowe laminatów na zimno
A6.7.4. Formowanie wysokociśnieniowe laminatów na gorąco z użyciem żywic
ciekłych
A6.8. Tłoczywa termoutwardzalne
A6.8.1. Tłoczywa termoutwardzalne z żywic polikondensacyjnych
A6.8.2. Tłoczywa termoutwardzalne z żywic polimeryzacyjnych
A6.8.2.1. Wzmocnione tłoczywa poliestrowe
A6.8.2.2. Tłoczywa epoksydowe
A6,8.2.3. Tłoczywa silikonowe
A6.9. Formowanie metodą nawijania
A6.10. Formowanie rur i walczaków metodą odlewania odśrodkowego
A6.11. Formowanie metodą programowanego układania rovingu lub taśm - AFP 
A6.12. Formowanie profili metodą przeciągania - pultruzji
A6.13. Produkcja płyt płaskich i falistych
A6.14. Wysokonapełnionc kompozycje utwardzalne
A6.14.1. Betony żywiczne
A6.14.2. Zaprawy budowlane
A6.14.3. Kity i szpachlówki
A6.14.4. Sztuczne kamienie
A6.14.5. Zamienniki ceramiki technicznej
A6.14.6. Okładziny i tarcze cierne
B. Kompozyty z użyciem polimerów termoplastycznych
B6.1. Wytwarzanie wyrobów kompozytowych metodą wtrysku
B6.1.1. Termoplasty wzmocnione włóknami krótkimi
B6.1.2. Termoplasty wtryskowe wzmocnione włóknami długimi - LFT
B6.2. Termoplasty wzmocnione matami - TWM
B6.2.1. Technologia wytłaczania
B6.2.2. Technologia impregnacji proszkowej
B6.2.3. Technologie papiernicze
B6.2.4. Przetwórstwo TWM
B6.3. Wytwarzanie płyt kompozytowych z termoplastów innych niż TWM
B6.4. Wytwarzanie metodą RIM
B6.5. Profile kompozytowe z termoplastów
B6.6. Formowanie metodą nawijania i układania wzmocnienia - AFP
B6.7. Technologie z użyciem półproduktów w postaci przędz hybrydowych (TwintexR) Literatura 

Rozdział 7. Nanokompozyty polimerowe
7.1. Interakcja polimer-nanonapełniacz
7.2. Nanokompozyty z nanocząstkami sferycznymi - "proszkowymi" 3D.
7.3. Nanokompozyty z ziałem krzemianów warstwowych - 2D
7.3.1. Krzemiany warstwowe
7.3.2. Modyfikacja montmorylonitu
7.3.3. Struktura nanokompozytów
7.3.4. Wytwarzanie nanokompozytów z krzemianami warstwowymi.
7.3.4.1. Dyspergowanie i adsorpcja
7.3.4.2. Polimeryzacja interkalacyjna in situ
7.3.4.3. Interkalacja w stopie
7.3.4.4. Właściwości i zastosowanie
7.4. Nanokompozyty z cząstkami ID
7.4.1. Nanowłókna i nanorurki węglowe - CNT {Carbon Nanołubes) i CNF {Carbon Nanafibers)
7.4.1.1. Wytwarzanie nanorurek węglowych
7.4.1.2. Modyfikacja powierzchni nanorurek węglowych.
7.4.1.3. Wytwarzanie nanokompozytów z CNT
7.4.1.4. Właściwości nanokompozytów z CNT
Literatura 

Rozdział 8. Polimery samowzmocnione
8.1. Wytwarzanie fibrylarnej struktury szaszłykowej
8.2. Wyroby płytowe
8.3. Polimery ciekłokrystaliczne - LCP
Literatura

Rozdział 9. Podstawy obliczeń i projektowania konstrukcji kompozytowych
Witold Biedunkiewicz
9.1. Aspekty wytrzymałościowe kompozytowych elementów konstrukcyjnych
9.2. Hipotezy wytrzymałościowe
9.3. Analiza struktur kompozytowych metodą elementów skończonych

Literatura
Skorowidz