Polska ochrona zabytków

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Scholar
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 44,10 zł

Okładka: miękka ze skrzydełkami, szycie,  Format: B5, Stron: 206, 2006 r.

Profesor dr hab. Bohdan Rymaszewski przedstawia polską szkołę ochrony zabytków. W swej książce omawia ją w siedmiu różnych aspektach:
geneza i ochrona zabytków w Polsce,
kształtowanie się jej organizacji,
teoria i praktyka ochrony zabytków w okresie międzywojennym,
losy zabytków w Polse w okresie drugiej wojny światowej,
niektóre polskie doświadczenia konserwatorskie po drugiej wojnie światowej,
refleksje na temat przyszłości ochrony zabytków w Polsce.

"Autor rozróżnia indywidualne cechy działań konserwatorskich wynikające z tradycji regionalnych i wpływu poszczególnych ośrodków akademickich, w których kształcili się pracownicy służb ochrony dziedzictwa kulturowego. Specyfikę polską w zakresie ochrony zabytków konfrontuje z wpływami obcymi, zwłaszcza sąsiadów (także zaborców), jak również z ustaleniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. Opracowanie dopełnia wybór ilustracji, które dostarczają naocznych dowodów na przedstawione wywody, tezy i argumenty (prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki).

Spis treści:
Słowo wstępne

Rozdział I
Geneza ochrony zabytków w Polsce
Starożytnictwo w dobie Pierwszej Rzeczpospolitej
Ochrona zabytków w Polsce w okresie zaborów
Kraków i Galicja jako kolebka polskiej ochrony zabytków
Formułowanie teoretycznych zasad konserwacji zabytków i praktyka konserwatorska na początku XX wieku
Ochrona zabytków wobec zniszczeń I wojny światowej 

Rozdział II
Kształtowanie się organizacji polskiej ochrony zabytków 
Fundamenty polityczne i organizacyjno prawne
Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury
Zwierzchnie organy ochrony zabytków
Urzędowi konserwatorzy zabytków

Rozdział III
Teoria i praktyka ochrony zabytków w okresie międzywojennym
Podłoże emocjonalne i polityczne
Teoria konserwatorska w okresie międzywojennym
Odbudowa zabytków po niszczeniach w czasie I wojny światowej
Główne praktyki konserwatorskie w obszarach zespołów staromiejskich
Ochrona konserwatorska kamienic
Ingerencje konserwatorskie  
Ochrona konserwatorska - zamki i pałace
Ochrona konserwatorska budowli obronnych w miastach, zabytków prehistorycznych i ruchomych
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami

Rozdział IV
Losy zabytków w Polsce w okresie II wojny światowej

Rodział V
Ochrona zabytków w Polsce w latach 1945-2003
Wpływ sytuacji politycznej na ochronę zabytków i rozwój muzeów
Powojenna teoria konserwatorska i odbudowa zabytków po zniszczeniach
Sanacja i rewaloryzacja miejskich zespołów zabytkowych
Rewindykacja zabytków ruchomych i związane z nimi działania ochronne
Rozwój działań na rzecz prehistorii oraz ochrony budownictwa i sztuki lowej
Ochrona zabytków techniki 
Pod rządami Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dnia 15 lutego 1962 roku

Rozdział  VI
Niektóre polskie doświadczenia konserwatorskie po II wojnie światowej
Nowe zakresy ochrony zabytków
Zabytkowe miasta i dzielnice staromiejskie
Wykonastwo konserwatorskie
Ochrona konserwatorska zabytków sakralnych
Działania na rzecz przetrwania pałaców, dworów i zamków
Ochrona zabytkowych zespołów zieleni i cmentarzy

Rozdział VII
Refleksje na temat przyszłości ochrony zabytków w Polsce

Przypisy
Summary
Spis ilustracji
Źródła ilustracji
Indeks nazwisk