Praga, Wrocław i Kraków. Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WUWR
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • 49,00 zł
  • Niedostępny

Oprawa: twarda oklejana z obwolutą, Format: , Stron: 260, 2014 r.


Książka wrocławskiego archeologa jest rezultatem wieloletnich badań cywilizacji europejskiego średniowiecza. U podstaw jego naukowych refleksji leży przekonanie o długim trwaniu wielu zjawisk kulturowych, sięgających w wypadku środkowej Europy czasów średniowiecza. W powszechnej świadomości współczesnego człowieka panuje przekonanie o cywilizacyjnej mizerii tego okresu. Akceptowany jest raczej śródziemnomorski schemat pojmowania dziejów, zgodnie z którym średniowiecze oznacza gospodarcze, kulturalne i demograficzne załamanie po upadku cywilizacji antycznych. Autor książki podkreśla, że środkowa Europa ma jednak odmienny rytm rozwoju, w którym właśnie średniowiecze oznacza dynamiczne przyspieszenie, bowę struktur państwowych i kształtowanie identyfikacji cywilizacyjnej. Wskazanym w pracy efektem tego rozwoju jest urbanizacja — tworzenie struktur społecznych i gospodarczych na podstawie zorganizowanych gmin miejskich, funkcjonujących w zaprojektowanej przestrzeni publicznej. Wybór do analizy Pragi, Wrocławia i Krakowa nie jest przypadkowy. Te właśnie ośrodki w wyrazisty sposób odzwierciedlają postać „miast tamtego czasu”. Wpływ średniowiecza na ich dzisiejszy obraz i sposób funkcjonowania jest tam bodaj najlepiej czytelny. Ich najbardziej reprezentacyjne strefy ukształtowały się między XII a XIV wiekiem, generując strukturę przestrzenną zachowaną do dzisiaj. W dalszym ciągu wypełniają szeroki wachlarz funkcji centrum dzisiejszego miasta — od administracyjnych po lyczne, zgodnie z zamierzeniami ich średniowiecznych twórców.

Spis treści:
Wstęp 
ROZDZIAŁ I. Początki struktur miejskich w środkowo-wschodniej Europie 
1. Pojęcie średniowiecznego miasta
2. Problem przedlokacyjnych ośrodków protomiejskich w środkowo-wschodniej Europie
a. Praga
b. Wrocław 
c. Kraków
3. Główne cechy protomiast wewnętrznej strefy środkowo-wschodniej Europy 
ROZDZIAŁ II. Miasta lokacyjne 
1. Problem lokacji i nowa struktura miast 
a. Praga 
b. Wrocław 
c. Kraków
2. Główne cechy przełomu 
ROZDZIAŁ III. Organizacja przestrzeni działki mieszczańskiej 
ROZDZIAŁ IV. Dom 
1. Dom kupca i rzemieślnika w zachodniej strefie środkowej Europy w XI–XII wieku 
2. Drewniane i kamienne domy w Pradze 
3. Wczesne domy Wrocławia
4. Domy krakowskie 
ROZDZIAŁ V. Konstrukcje ulic i stan czystości miast 
ROZDZIAŁ VI. Praga, Wrocław i Kraków — miasta nowej Europy. Zakończenie 
Bibliografia
Summary 
Spis rycin