Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: LexisNexis
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 14,5x20 cm , Stron: 392,  2009 r.

Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy to pierwsze w literaturze przedmiotu kompleksowe stium problematyki prawnej procesu inwestycyjno-budowlanego. Bogactwo treści, ich ciekawy przekaz, a nade wszystko nowatorskie propozycje rozwiązań przywracających prostotę i efektywność procesu inwestycyjno-budowlanego, wsparte bibliografią, to podstawowe zalety opracowania. 


Praca stanowiąca pokłosie badań przeprowadzonych przez Autorów pod kierunkiem prof. Zygmunta Niewiadomskiego zawiera diagnozę stanu polskiego prawa inwestycyjno-budowlanego i propozycje jego zmian, z postulatem uchwalenia Kodeksu budowlanego włącznie. Niewątpliwym walorem opracowania jest prezentacja doświadczeń w tym zakresie Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.