Prawo budowlane 2017 wyd. 10 stan prawny 01.04.2017 r. + Suplement na 01.10.2017

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-64795-30-5
Oprawa
miękka, Format 12x17cm, Stron 296, 2015 r., stan prawny 1 kwietnia 2017 r

Oficyna Wydawnicza POLCEN prezentuje kolejne 10. wydanie publikacji pt. Prawo budowlane – przepisy z komentarzem (teksty ujednolicone).Pozycję tę, znajdującą się w serii przepisów „Z Prawem co Dnia” pod nr 1, adresujemy do szerokiego grona osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją obiektów budowlanych. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierowników budowy i robót oraz deweloperów, a także administratorów i zarządców obiektów budowlanych. 

Opracowanie obejmuje najnowsze zmiany ustawy Prawo budowlane, wprowadzone ustawą z dnia 16 grnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z dnia 30 grnia 2016 r. poz. 2255). Wejście w życie zmian z dniem 01.01.2017 r.

 

Książka zwiera teksty ujednolicone na dzień 01.04.2017 r. wraz z komentarzami następujących aktów prawnych:

  • Ustawy 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na bowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na bowę lub rozbiórkę

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych