Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Prezbiterium w przestrzeni architektonicznej kościoła

Wydawnictwo: Śląsk
Autor: Mirosław Bogdan
Dostępność:
44,10 zł
Oprawa: miękka, Format: 14,5x26,5 cm, Stron: 246, 2008 r., liczne fotografie barwne, rysunki czarno-białe

Praca prezentuje problem budowy architektonicznej chóru liturgicznego nazywanego inaczej prezbiterium. Próbuje ona zweryfikować subtelną różnicę pomiędzy tym chórem, który jest określony jako liturgiczny a w tym, który przyjął miano chóru architektonicznego. O ile ten ostatni jest związany szczególnie ze stylem gotyckim, to ten liturgiczny dotyczy każdego okresu historycznego.

Dr inż. arch. Mirosław Bogdan Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Stium dla architektów i plastyków przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Począwszy od 1993 roku, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gliwickiej.

Spis treści:
Wstęp
Wprowadzenie
Uzasadnienie aktualności opracowanego tematu
Stan wiedzy i badań
Cele i zamierzenia pracy
Metodologia pracy badzawczej i baza literaturowa
Budowa książki i definiowanie zawartych w niej pojęć
1. Mistyczne wnętrze świątyni gotyckiej a uniwersalizm prezbiterium zamkniętego i późnośredniowiecznej struktury architektonicznej
1.1.  Prezbiterium średniowieczne a lektorium
1.2.  Witraż gotycki a przeźroczystość świetlna chóru
1.3.  Chór kapłański
1.4.  Podniesienie eucharystyczne i wielka róża
1.5.  Sklepienie gotyckie a mistyczna statyka wnętrza
1.6.  Wyniesienie architektoniczne sklepienia a sacrum gotyckie
1.7.  Prezbiterium gotyckie, jego uwarunkowania i granice
1.8.  Egzystencja światła w konstrukcji nawy i chóru gotyckiego
1.9.  Ołtarz w swoim sanktuarium i w swojej świątyni
1.10. Prezbiterium zamknięte a miejsce przechowania pokarmu eucharystycznego
1.11. Konstrukcja gotycka a plan otwarty w architekturze XX wieku
1.12. Chór gotycki, jego tajemniczość a uniwersalizm konstrukcji szkieletowej

2.    Mistyka światła i architektoniczne uwarunkowanie chóru gotyckiego a odnowa liturgiczna w XVI i XX wieku
2.1.   Opat suger i bazylika w Saint-denis
2.2.   Gotycka żywotność światła a równowartość piękna i funkcjonalności
2.3.   Dualizm natury w obliczu „wertykalnie“ restaurującej ją architektury
2.4.   Celibat a prezbiterium zamknięte
2.5.   Gotycka mistyka światła a wschodnie wezgłowie kościoła
2.6.   Kaplice promieniste i jednolitość strukturalna
2.7.   Lektorium gotyckie i jego wyburzenie
2.8.   Prezbiterium otwarte a scenografia baroku
2.9.   Sobór trydecki a zachowanie dziedzictwa
210.  II sobór watykański a prezbiterium historyczne
2.11. Modernistyczna odnowa wnętrz kościołów wobec architektonicznej żywotności prezbiterium gotyckiego
2.12. Współczesna i historyczna wspólnota a ołtarz współczesnej i historycznej wspólnoty

3.    Gotycka, potrydencka i współczesna obecność ołtarza w przestrzeni architektonicznej kościoła
3.1.  Sanktuarium gotyckie
3.2.  Sacrum i bazylika
3.3.  Przeobrażalność symboliki i układu bazyliki
3.4.  Liturgia święta a egzystencja sacrum w architekturze
3.5.  Układ podłużny świątyni a główny z frontałem
3.6.  Ołtarz gotycki i barokowy a koncentracja obrazowa
3.7.  Świątynia konstruowana jako mistyczne ciało zbawiciela
3.8.  Świątynia konstruowana bez podpór wewnętrznych
3.9.  Jeden ołtarz, jedna wspólnota i jedna nawa kościoła współczesnego
3.10. Indywidualne usytuowanie ołtarza  i konstrukcji w planie otwartym
3.11. Prezbiterium otwarte w koegzystencji z chrzcielnicą i strefą scholi
3.12. Ołtarz z tabernakulum w prezbiterium historycznym po II soborze watykańskim
3.13. Ołtarz w centrum przestrzeni sakralnej współczesnego kościoła

4.    Ołtarz jako centrum przestrzeni sakralnej w drugiej połowie XX wieku w kontekście historycznej obecności i aktualności klasycznego piękna formy oraz funkcjonalności
4.1.  Ołtarz bez i z tabernakalum a barokowa struktura architektoniczna
4.2.  Oddzielenie piękna od funkcjonalności a ołtarz barokowy jako piękny model celebracyjny
4.3.  Ołtarz jako elementarny bulec sacrum
4.4.  Wielka teoria piękna a funkcjonalność
4.5.  Obiektywizm natury światła a subiektywizm odbioru piękna w gotyku
4.6.  Gloryfikacja rozumu a piękno formy renesansowej
4.7.  Trwałość wielkiej teorii piękna a zgodność funkcji i formy przestrzeni sacrum
4.8.  Ołtarz po odnowie liturgicznej w XX wieku
4.9.  Formalna adekwatność współczesnego sacrum a indywidualizm funkcji ołtarza i tabernakulum
4.10. Adekwatność funkcjonalna i autonomia form liturgicznych współczesnego sacrum a jego horyzontalno-wertykalny indywidualizm

5.    Propagowana od XIX wieku, a realizowana po odnowie liturgicznej w XX, modernistyczna obecność prezbiterium otwartego w przestrzeni sakralnej
5.1.  Funkcjonalizm w XIX wieku a wielka teoria piękna
5.2.  Tradycjonalizm formy i stosowność a piękno liturgii
5.3.  Bezdekoracyjność a piękno struktury i liturgii
5.4.  Estetyka funkcjonalizmu i realizmu technologicznego świątyni z pierwszej połowy XX wieku
5.5.  Funkcjonalizm w erze maszynowej  estetyki a odrzucenie wielkiej teorii piękna
5.6.  II sobór watykański a okumentowanie nowego spojrzenia na kościół
5.7.  Prezbiterium otwarte dzisiaj i jego urządzenie
5.8.  Strefa sakramentu pokuty i drogi krzyżowej oraz inne niewymagające dzisiaj akcesoriów w kościele
5.9.  Ołtarz jako źródło piękna a forma symetryczna i spoista
5.10. Ołtarz nad posadzką prezbiterium otwartego
5.11. Układ przęsłowy a wnętrze jednoprzestrzenne domu Bożego
5.12. Plastyka sakralnego nastroju wnętrz, przy ziale tworzywa i światła, różnicujących obecności prezbiterium otwartego
5.13. Dzieła kulturowe i ołtarz jako źródło koncentracji a konwencja upiększenia świątyni
5.14. System konstrukcyjny jako struktura wprowadzająca światło do wnętrza świątyni
5.15. Prezbiterium otwarte w scenografii centrum eucharystycznego

Wnioski
Konkluzja
Motions
Conclusion
Streszczenie
Resume
Biografia
Ilustracje kolorowe