Procedura zgłoszenia robót budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 89,00 zł 40,00 zł

ISBN 978-83-7601-038-0

Oprawa: twarda, Format: A5, Stron: 220, 2008 r.

Celem rozprawy jest skonstruowanie modeluteoretycznego procedury zgłoszenia robót budowlanych wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Został on ukazany przez pryzmat poszczególnych elementów normy administracyjnego prawa materialnego upoważniającej organy administracji architektoniczno-budowlanej do działania. Elementy te stanowią w szczególności: sprzeciw i tzw. "milczenie" organu, zgłoszenie zamiaru inwestycyjnego, pojęcie interesu prawnego oraz kompetencji w kontekście jej podmiotu. Powyższy kierunek badań uwarunkowało przyjęcie założenia, że tworząc model konkretnej procedury administracyjnej nie można uniknąć nawiązywania do sfery prawa materialnego, już choćby z tego względu, iż często nie jest możliwe precyzyjne oddzielenie tych dwóch rodzajów regulacji administracyjnoprawnej.

Spis treści:
Wykaz skrótów
Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające

1. Wstęp
2. Cel pracy i jej podstawowe założenia
3. Przesłanki wyboru tematu pracy
4. Metoda badawcza
5. Konstrukcja pracy

Rozdział II
Procedura zgłoszenia robót budowlanych i jej elementy materialnoprawne
1. Pojęcie normy prawnej
2. Określenie prawa administracyjnego
3. Pojęcie normy administracyjnego prawa materialnego
4. Rodzaje norm administracyjnego prawa materialnego
5. Procedura zgłoszenia robót budowlanych a procedura administracyjna sensu largo
6. Związki procedury i norm materialnoprawnych
8. Pojęcie elementów materialnoprawnych procedury

Rozdział III
Przedmiotowe elementy materialnoprawne procedury zgłoszenia robót budowlanych
1. Zachowanie organu administracji publicznej kończące procedurę zgłoszenia robót budowlanych
1.1. Sprzeciw
1.1.1. Przesłanki wniesienia sprzeciwu
1.1.2. Charakter prawny sprzeciwu
1.1.3. Funkcje procesowe sprzeciwu
1.2. "Milczenie"
1.2.1. Pojęcie "niewniesienia sprzeciwu" w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia
1.2.2. Charakter prawny "milczenia"
1.2.3. Funkcje procesowe "milczenia"
1.3. Dopuszczalność zawiadomienia inwestora o braku zamiaru wniesienia sprzeciwu
1.4. Decyzja o umorzeniu postępowania
2. Zgłoszenie robót budowlanych
2.1. Charakter prawny zgłoszenia robót budowlanych
2.2. Funkcje procesowe zgłoszenia robót budowlanych
2.3. Charakter prawny postanowienia wzywającego inwestora do uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty

Rozdział IV
Podmiotowe elementy materialnoprawne procedury zgłoszenia robót budowlanych
1. Interes prawny
1.1. Pojęcie interesu prawnego
1.2. Funkcje procesowe interesu prawnego
2. Kompetencja organu administracji publicznej
2.1. Pojęcie kompetencji i jej źródła
2.2. Funkcje procesowe kompetencji w ujęciu atrybutywnym

Rozdział V
Zakończenie
Wykaz aktów normatywnych
Wykaz orzecznictwa
Wykaz literatury

O Autorze:

Dr Bartosz Majchrzak - adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego i seminarzysta Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów proceduralnych prawa budowlanego. Jest autorem artykułów i glos z tego zakresu.