Procedury inwestowania

  • 12,00 zł 8,00 zł

Okładka: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 88, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej

W pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z procedurami inwestycyjnymi wg stanu prawnego na przełomie 2003 i 2004 roku, a więc już po wprowadzeniu radykalnych zmian przepisów. Uwagi i komentarze są wynikiem autorskich przesłań, opinii i ekspertyz dotyczących zakłóceń w konkretnych procesach inwestycyjnych - wskutek uchybień, bądź niewłaściwego rozumienia procedur. Mimo częstych zmian przepisów, podstawowe kanony procedur są względnie stałe, w związku z czym publikacja przez dłuższy czas będzie przydatna zarówno dla celów dydaktycznych, jak też praktycznych dla potencjalnych inwestorów.

Spis treści:
Kryteria i ryzyko inwestowania
Programowanie obiektów inwestycyjnych
Rachunek efektywności inwestycji
Formy organizacyjne inwestowania
Lokalizowanie inwestycji
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Dokumentacja projektowa
Realizacja inwestycji - budowa
Eksploatacja obiektów budowlanych
Bibliografia