Procedury Inwestycyjno-Budowlane. Podstawy BIM w budownictwie

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Polcen
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 76,00 zł 56,00 zł

ISBN 978-83-64795-46-6

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: ok. 600, 2019 r. 

Publikacja w syntetyczny, kompleksowy sposób przy­bliża obecnym i przyszłym inwestorom oraz projek­tantom prawne i praktyczne meandry prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opartego na ra­cjonalnie sformułowanym celu i kalkulowanych wy­nikach.

 

W książce wnikliwie omówiono następujące zagad­nienia:

 • ocenę ryzyka inwestowania,
 • racjonalny program inwestycji,
 • program kosztów i efektów procesu inwestycyjno­-budowlanego,
 • właściwą organizację realizacji inwestycji,
 • analizę konsekwencji warunków zabudowy i zago­spodarowania przestrzennego,
 • opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z wa­runkami technicznymi i innymi przepisami prawa,
 • organizację racjonalnego procesu realizacji samej budowy,
 • przygotowanie zrealizowanego obiektu budowlane­go do eksploatacji,
 • BIM w procesach inwestycyjnych.

 

Praca oparta na aktualnych przepisach prawa adresowa­na jest do inwestorów i projektantów, funkcjonujących już w warunkach zmieniających się przepisów praw­nych, jak też debiutantów w procesach inwestycyjnych oraz stentów i uczestników stiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości, rewitalizacji za­budowy oraz gospodarowania przestrzenią.

Spis treści jako obrazki.