Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Procedury Inwestycyjno-Budowlane. Podstawy BIM w budownictwie

Wydawnictwo: Polcen
Autor: Witold Andrzej Werner, Zbigniew Kacprzyk
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
76,00 zł

ISBN 978-83-64795-46-6

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: ok. 600, 2019 r. 

Publikacja w syntetyczny, kompleksowy sposób przy­bliża obecnym i przyszłym inwestorom oraz projek­tantom prawne i praktyczne meandry prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opartego na ra­cjonalnie sformułowanym celu i kalkulowanych wy­nikach.

 

W książce wnikliwie omówiono następujące zagad­nienia:

  • ocenę ryzyka inwestowania,
  • racjonalny program inwestycji,
  • program kosztów i efektów procesu inwestycyjno­-budowlanego,
  • właściwą organizację realizacji inwestycji,
  • analizę konsekwencji warunków zabudowy i zago­spodarowania przestrzennego,
  • opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z wa­runkami technicznymi i innymi przepisami prawa,
  • organizację racjonalnego procesu realizacji samej budowy,
  • przygotowanie zrealizowanego obiektu budowlane­go do eksploatacji,
  • BIM w procesach inwestycyjnych.

 

Praca oparta na aktualnych przepisach prawa adresowa­na jest do inwestorów i projektantów, funkcjonujących już w warunkach zmieniających się przepisów praw­nych, jak też debiutantów w procesach inwestycyjnych oraz stentów i uczestników stiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości, rewitalizacji za­budowy oraz gospodarowania przestrzenią.

Spis treści jako obrazki.