Proces inwestycji budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 17 x 24 cm, Stron: 58,  2015 r.

Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trnym zagadnieniom inwestycji budowlanych. Autorzy - wybitni znawcy omawianej tematyki - przedstawiają aktualne poglądy w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa dotyczącego poruszanej problematyki. Poddają analizie nie tylko rozwiązania prawne, ale także ich skutki, proponują najbardziej odpowiednią wykładnię tych regulacji oraz sposoby praktycznego ich wykorzystania.

W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak:
- polityka przestrzenna gminy,
- strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych,
- etapy inwestycji budowlanych,
- problematyka postępowania naprawczego,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- nowe uregulowania dotyczące ochrony krajobrazu.

Spis treści:
Wykaz skrótów | str. 7

Artur Kosicki, Alicja Plucińska-Filipowicz, Kamil Buliński
Instytucjonalne problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie | str. 9

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Instytucjonalne znaczenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego | str. 26

Tomasz Filipowicz, Adrian Sypnicki
Wpływ zmian granic administracyjnych gminy na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | str. 35

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych | str. 48

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz
Wszczęcie postępowania w sprawach inwestycji budowlanych | str. 55

Tomasz Filipowicz
Prywatnoprawne aspekty projektu budowlanego | str. 68

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Etapowanie inwestycji budowlanych | str. 83

Kamil Buliński, Tomasz Filipowicz
Problematyka odstępstwa od pozwolenia na bowę | str. 91

Kamil Buliński
Sprzeciw jako odrębna instytucja w sprawach budowlanych | str. 99

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki, Tomasz Filipowicz
Problematyka postępowania naprawczego | str. 109

Mirosław Wincenciak
Upływ czasu jako okoliczność uchylająca obowiązek legalizacji tzw. samowoli budowlanej | str. 156

Wojciech Jacyno, Joanna Rewkowska
Znaczenie stabilności rozstrzygnięć administracyjnych w budownictwie (nadzwyczajne postępowania administracyjne i ich konsekwencje) | str. 165

Arkadiusz Despot-Mładanowicz
Przewlekłość w sprawach inwestycji budowlanych | str. 184

Piotr Otawski
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - relacja do innych decyzji w toku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia | str. 193

Mariusz Rypina, Adrian Sypnicki
Propozycje nowych regulacji z zakresu ochrony krajobrazu (w tym ochrony widoku) | str. 206

Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki
Koszty w sprawach administracyjnych | str. 225

Bibliografia | str. 245

Wykaz orzeczeń sądów i trybunałów | str. 249

INFORMACJE O AUTORACH (REDAKTORACH)

Kamil Buliński - radca prawny, partner w Filipowicz Buliński Kancelaria Radców Prawnych, autor publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Uprzednio starszy asystent w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego, asystent w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, kurator i redaktor merytoryczny w wydawnictwie prawniczym. 

Arkadiusz Despot-Mładanowicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Tomasz Filipowicz - radca prawny, doktor nauk prawnych na WPiA UW, partner w Filipowicz Buliński Kancelaria Radców Prawnych, stypendysta Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie; autor publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego jak również poruszających zagadnienia związane z realizacją projektów wdrożeniowych IT. Doradza w przedsięwzięciach budowlanych oraz dotyczących stosowania prawa nowych technologii w kontekście ochrony danych osobudowych, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa telekomunikacyjnego.

Wojciech Jacyno - radca prawny w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalista w zakresie prawa inwestycji budowlanych i nieruchomości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Artur Kosicki - prawnik w firmie Doradztwo Prawno - Inwestycyjne Artur Kosicki.

Alicja Plucińska-Filipowicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autorka publikacji z dziedziny materialnego i procesowego prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Joanna Rewkowska - radca prawny w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalista w zakresie prawa inwestycji budowlanych i nieruchomości oraz ochrony środowiska.

Mariusz Rypina - adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie), senior associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym; jest autorem wielu publikacji, w tym w zakresie prawa nieruchomości. 

Adrian Sypnicki - prawnik w Filipowicz Buliński Kancelaria Radców Prawnych, doktorant w Katedrze Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Marek Wierzbowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz partner w kancelarii Prof. Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni.

Mirosław Wincenciak - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor publikacji z zakresu materialnego prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa zagospodarowania przestrzennego.