Proces inwestycyjny. Studium przypadku

  • 25,00 zł

ISBN 978-83-7814-012-2

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 126, 1999 r.

Treść skryptu wiąże się merytorycznie z treścią podręcznika "Proces inwestycyjny dla architektów" tegoż Autora. Praca przybliża i konkretyzuje teoretyczne zagadnienia omawiane w podręczniku. Przebieg symulowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego został przedstawiony na przykładzie o cechach i uwarunkowaniach wyimaginowanych, lecz reprezentatywnych dla wielu rzeczywistych przedsięwzięć, osadzonych w bardzo ściśle sprecyzowanych realiach prawnych i ekonomicznych.

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Biznesplan (plan działalności gospodarczej)
2. Stium możliwości (feasibility sty)
3. Informacja o przeznaczeniu terenu
4. Raport wyceny działki
5. Umowa kupna-sprzedaży działki
6. Umowa inwestora z architektem
7. Wskazanie lokalizacyjne
8. Plan zagospodarowania terenu oraz projekt koncepcyjny
9. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
10. Projekt techniczny i plan realizacyjny
11. Kosztorys budowlany i zbiorcze zestawienie kosztów
12. Przetarg na wykonanie robót budowlanych
13. Umowa inwestora z wykonawcą
14. Projekt organizacji budowy
15. Umowa o kredyt budowlany
16. Realizacja inwestycji - dziennik budowy
17. Zakończenie i przekazanie inwestycji do użytkowania
18. Przekształcenie własnościowe (prywatyzacja)