Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

ISBN: 978-83-7125-245-7

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 142, 2014 r., wydanie III

W drugim wydaniu książki rozszerzono zakres przykładów obliczeniowych, ponieważ zmieniły się przepisy związane z Eurokodem 7. Zachowano poprzednio rozwiązane przykłady dla podejścia DA1 (stosowanego w wielu krajach Europy (np. Wielkiej Brytanii, Irlandii Portugalii, Rumunii), a obecnie dołączono również przykłady dla podejścia DA2. W Poprawce do Polskiej Normy (PN-EN 1997-12008/Ap2) w punkcie N.A.2.6 wskazano jako metodę projektowania DA2*. „W podejściu obliczeniowym 2* obliczenia należy wyznaczać przyjmując wszystkie wartości charakterystyczne, a współczynniki częściowe stosować przy sprawdzaniu warunku nośności, tj. opór graniczny podłoża należy wyznaczyć ze wzoru 2.7b (Eurokod 7)(...) W obecnym wydaniu poprawiono również błędy, które znalazły się w tekście poprzedniego wydania.

O książce:
Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurocodu 7.
Książka będzie pierwszą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu według Eurokodu 7. Autorami następnych części będą dr inż. Olgierd Puła oraz dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała. Cykl adresowany jest do stentów budownictwa oraz projektantów.

Spis treści:
Fundamenty bezpośrednie – stan graniczny nośności
Obliczanie oporu podłoża
Tok postępowania podczas projektowania fundamentów bezpośrednich
Przykłady obliczeniowe
Fundamenty bezpośrednie – stan graniczny użytkowalności
Przykłady obliczeniowe dla stanu granicznego użytkowania
Załączniki