Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych

Autor: Marek Kapela, Józef Sieczkowski
Dostępność:
Oprawa: miękka, Format: 17x23,8cm, Stron: 248, 2003 r.

Praca obejmuje tematykę dotyczącą sposobów kształtowania konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych i wysokich z uwzględnieniem zagadnień sztywności przestrzennej oraz zasad obliczeń i projektowania. Szereg omówionych zagadnień, na przykład współdziałanie systemów dwupowłokowych, ramowych i tarczowych, współpraca trzonu i obudowy, jest nowych i oryginalnych. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na podstawową wiedzę z zakresu tworzenia modeli obliczeniowych budynków wysokich, w tym modeli uproszczonych, ułatwiających zrozumienie zachowania się konstrukcji poddanej działaniu obciążeń statycznych i dynamicznych. Książka zawiera wybrane zwroty angielskie dotyczące zagadnień związanych z budownictwem wysokim.

Spis treści:
WSTĘP
WYBRANE ZWROTY ANGLOJĘZYCZNE I ICH POLSKIE ODPOWIEDNIKI
Rozdział 1. WYMAGANIA STAWIANE BUDYNKOM
    1.1. Wymagania użytkowe
    1.2. Bezpieczeństwo pożarowe
    1.3. Wymagania konstrukcyjno-budowlane
    1.4. Trwałość konstrukcji budowlanych
    1.5. Sztywność przestrzenna budynku
    1.6. Dylatacje
Literatura
Rozdział 2. SZTYWNOŚĆ PRZESTRZENNA BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Ustroje ścianowe
    2.3. Ustroje trzonowe
    2.4. Ustroje powłokowe
    2.5. Tężniki poziome
    2.6. Schematy obliczeniowe
    2.7. Konstrukcje stropów
    2.8. Połączenia ścian i stropów
Literatura
Rozdział 3. OBCIĄŻENIA
    3.1. Rodzaje obciążeń
    3.2. Obciążenia stałe i zmienne
    3.3. Obciążenie wiatrem - charakterystyka wiatru
    3.4. Obciążenia dynamiczne
    3.5. Obciążenia sejsmiczne
    3.6. Obciążenia normowe
Literatura
Rozdział 4. POSADOWIENIE BUDYNKÓW
    4.1. Przygotowanie działki budowlanej dla robót fundamentowych
    4.2. Fundamenty
Literatura
Rozdział 5. METODY OBLICZEŃ
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Ustroje ramowe - uproszczone metody obliczeń
    5.3. Ustroje ścianowe
    5.4. Ustroje ścianowo-ramowe
    5.5. Ustroje trzonowe i trzonowo-powłokowe
    5.6. Skręcanie budynku
    5.7. Wychylenie poziome budynku
    5.8. Skrócenie słupów
Literatura
Rozdział 6. PRZYKŁADY PROJEKTOWANIA WYBRANYCH USTROJÓW KONSTRUKCYJNYCH
    6.1. Wprowadzenie
    6.2. Przykłady obliczeń
Literatura