Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska
Autor: Zaborowska Ewa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
45,00 zł

ISBN 978-83-7348-608-9

Oprawa miękka, Format 17x24 cm, Stron 270, Wydanie IV, 2021 r.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem nowoczesnych, niskoparametrowych kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe, małej i średniej wiekości. Rozdział pierwszy poświęcono chrakterystyce paliw i procesu spalania oraz konstrukcjom kotłów i palników. 

Podstawy projektowania, omówione w rozdziale drugim, obejmują zasady przygotowania bilansu cieplnego kotłowni, ogólny opis schematów ideowych instalacji kotłowni oraz zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych. Szczegółowe iformacje na temat urządzeń i armatury w poszczególnych obiegach grzewczych i ciepłej wody użytkowej oraz sposoby ich wymiarowania zamieszczono w rozdziale trzecimi czwartym.

Instalacje paliwowe i magazynowanie paliw są przedmiotem rozdziału piątego. Instalacje spalinowe i powietrzno-spalinowe omówione w rozdziale szóstym. Wymagania stawiane pomieszczeniom, w których są zainstalowane kotły oraz oraz ich wyposażenie przedstawiono w rozdziale siódmym. Ostatni, ósmy rozdział zawiera podstawowe warunki wykonania i odbioru kotłowni.

Spis treści:

WYKAZ W AŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 

WSTĘP

CHARAKTERYSTYKA PALIW I PROCESU SPALANIA 

1.1.  Charakterystyka paliw 

  1. 1.1.1. Paliwa gazowe
   1.1.2. Paliwa ciekłe 

  2. 1.2.  Procesy spalania paliw
   1.2.1. Spalanie paliw gazowych
   1.2.2. Spalanie paliw ciekłych
   1.2.3. Wpływ produktów spalania na urządzenia i środowisko

  3. 1.3.  Kotły wodne na paliwa ciekłe i gazowe

 1. PODSTAWY PROJEKTOWANIA KOTŁOWNI 

  2.1.  Klasyfikacja kotłowni 

  1. 2.2.  Parametry obliczeniowe .

   2.2.1. Parametry obliczeniowe obiegu wody grzejnej
   2.2.2. Parametry obliczeniowe ciepłej wody użytkowej 

  2. 2.3.  Bilans mocy cieplnej
   2.3.1. Bilans mocy cieplnej do ogrzewania
   2.3.2. Bilans mocy cieplnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej
   2.3.3. Bilans mocy cieplnej kotłowni i dobór kotłów 

  3. 2.4.  Schematy ideowe kotłowni 

   1. 2.4.1.  Schematy ideowe kotłowni wyposażonych w kotły standardowe i niskotemperaturowe 

   2. 2.4.2.  Schematy ideowe kotłowni wyposażonych w kotły kondensacyjne 

   3. 2.4.3.  Schematy ideowe kotłowni wyposażonych w kotły tradycyjne i kondensacyjne 

   4. 2.4.4.  Schematy ideowe kotłowni wyposażonych w kotły wiszące tradycyjne lub kondensacyjne

   5. 2.4.5.  Schematy ideowe kotłowni wielopaliwowych 

  4. 2.5.  Zasady obliczeń hydraulicznych 

 2. OBIEGI WODY GRZEJNEJ 

  1. 3.1.  Pompy obiegowe
   3.1.1. Pompy obiegów grzewczych
   3.1.2. Pompy mieszające
   3.1.3. Pompy kotłowe i kolektorowe
   3.1.4. Pompy obiegu pierwotnego wymiennika ciepłej wody użytkowej

  2. 3.2.  Sprzęgło hydrauliczne 

  3. 3.3.  Armatura regulacyjna
   3.3.1. Armatura regulacyjna pośredniego działania
   3.3.2. Armatura regulacyjna bezpośredniego działania
   3.3.3. Armatura regulacji ręcznej 

  4. 3.4.  Układy sterowania i regulacji 

page4image832
 1. 3.5.  Urządzenia zabezpieczające i stabilizujące ciśnienie
  3.5.1. Zabezpieczenie kotła i instalacji
  3.5.2. Zawór bezpieczeństwa
  3.5.3. Naczynie wzbiorcze przeponowe
  3.5.4. Naczynie wzbiorcze otwarte
  3.5.5. Instalacja napełniania i uzupełniania zładu

 2. 3.6.  Separacja powietrza 

 3. 3.7.  Separacja zanieczyszczeń 

 4. 3.8.  Armatura odcinająca, spustowa i zwrotna 

 5. 3.9.  Armatura kontrolno-pomiarowa

  3.9.1. Pomiar ciśnienia

  3.9.2. Pomiar temperatury
  3.9.3. Pomiar strumienia objętości

3.10. Rurociągi
4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

 1. 4.1.  Przygotowanie i magazynowanie ciepłej wody użytkowej

 2. 4.2.  Pompy w obiegach ciepłej wody użytkowej
  4.2.1. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody
  4.2.2. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody 

 3. 4.3.  Armatura zabezpieczająca i stabilizująca ciśnienie 

  4.3.1. Zawór bezpieczeństwa
  4.3.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe
  4.3.3. Armatura regulacji ciśnienia 

 4. 4.4.  Zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody wodociągowej 

 5. 4.5.  Zabezpieczenie przed zagrożeniem mikrobiologicznym

 6. 4.6.  Separacja zanieczyszczeń 

 7. 4.7.  Armatura odcinająca, spustowa i zwrotna 

 8. 4.8.  Armatura kontrolno-pomiarowa 

4.8.1. W odomierze

4.8.2. Manometry i termometry
4.9. Rurociągi 

 1. INSTALACJE PALIWOWE I MAGAZYNOWANIE PALIW
  5.1. Bilans paliwa
  5.2. Instalacja gazowa
  5.3. Instalacja zbiornikowa gazu skroplonego
  5.4. Instalacja i magazynowanie oleju opałowego 

 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN
  6.1. Przewody spalinowe
  6.2. Przewody powietrzno-spalinowe
  6.3. Uwarunkowania ciśnieniowe i temperaturowe wymiarowania przewodów spalinowych 

 3. POMIESZCZENIE KOTŁOWNI
  7.1. Usytuowanie pomieszczenia z kotłami
  7.2. Wymagania budowlane
  7.3. Wentylacja pomieszczenia kotłowni
  7.4. Oświetlenie i instalacja elektryczna
  7.5. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 

page5image832

7.6. Wyposażenie przeciwpożarowe kotłowni
 8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI 

 1. 8.1.  Montaż rurociągów, urządzeń i armatury 

 2. 8.2.  Badania szczelności 

 3. 8.3.  Izolacje
  8.3.1. Izolacja antykorozyjna
  8.3.2. Izolacja termiczna

  BIBLIOGRAFIA
  ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE 

Załącznik 1. Schemat ideowy dwufunkcyjnej kotłowni tradycyjnej (niekondensacyjnej) z pompą mieszającą 

Załącznik 2. Schemat ideowy jednofunkcyjnej kotłowni tradycyjnej (niekondensacyjnej) ze sprzęgłem hydraulicznym
Załącznik 3. Schemat ideowy jednofunkcyjnej kotłowni kondensacyjnej