Projektowanie lotnisk i portów lotniczych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WKŁ
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 99,00 zł

ISBN 978-83-206-2058-0

Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 440, 202 rysunków, 53 tablice, 2022 r.

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony projektowaniu lotnisk i portów lotniczych uwzględniający najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Zawarto w nim podstawowe wiadomości z zakresu transportu lotniczego i teorii lotu statku powietrznego. Opisano generalny plan lotniska, przepustowość portów lotniczych, elementy linii lotniczej, zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji, klasyfikacje portów lotniczych i charakterystykę techniczną ich elementów składowych (drogi startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, drogi wewnętrzne i dojazdowe), ograniczenia w ruchu lotniczym, wizualne pomoce nawigacyjne, terminale lotnicze oraz świetlne pomoce nawigacyjne. Uwzględniono również bezpieczeństwo lotnisk i portów lotniczych. Przedstawiono także urządzenia zmniejszające skutki oddziaływania statków powietrznych na otoczenie oraz system certyfikacji lotnisk. Zamieszczono również przykłady wybranych współczesnych lotnisk i portów lotniczych na świecie o szczególnie trnym położeniu


Spis treści:

Przedmowa 11 
Przyjęte oznaczenia i skróty 13 
1. Wiadomości wstępne o transporcie lotniczym i lotniskach 17 
2. Prawo i władze lotnicze w Polsce i na świecie 22 
Literatura do rozdziału 2 34 
3. Rozwój transportu lotniczego na świecie i w Polsce 35 
3.1. Historia rozwoju lotnictwa na świecie 35 
3.2. Porty lotnicze świata 40 
3.3. Historia rozwoju lotnictwa w Polsce 43 
3.4. Porty lotnicze w Polsce 46 
3.5. Linie lotnicze 48 
3.6. Perspektywy rozwoju polskich portów lotniczych 49 
Literatura do rozdziału 3 51 
4. Podstawowe wiadomości z teorii lotu statku powietrznego 52 
4.1. Zjawiska przepływu strumienia powietrza 52 
4.2. Zjawiska wiru powietrza i cyrkulacji prędkości 53 
4.3. Powstawanie sił i momentów aerodynamicznych 53 
4.4. Momenty aerodynamiczne 56 
4.5. Siły oporu tarcia 57 
4.6. Opór falowy 58 
4.7. Krytyczna liczba Macha 58 
4.8. Ogólne wymagania dla współczesnych statków powietrznych 60 
4.9. Moc silników spalinowych 61 
4.10. Podstawowe wiadomości o mechanice lotu statku powietrznego 62
4.10.1. Warunki lotu statku powietrznego 62 
4.10.2. Wznoszenie się statku powietrznego i wysokość przelotu 63 
4.10.3. Ustalony lot poziomy statku powietrznego 64 
4.10.4. Wysokość przelotu i zasięg statku powietrznego 66 
Literatura do rozdziału 4 67 
5. Ogólny plan lotniska 68 
5.1. Wprowadzenie 68 
5.2. Warunki tworzenia generalnego planu lotniska i portu lotniczego . 72 
Literatura do rozdziału 5 79 
6. Przepustowość lotnisk i portów lotniczych 80 
6.1. Czynniki wpływające na przepustowość lotnisk i portów lotniczych 80 
6.2. Pojęcie przepustowości lotnisk i portów lotniczych 83 
6.3. Niezawodność techniczna i gotowość operacyjna portu lotniczego 89 
6.4. Ogólne uwarunkowania związane z przepustowością portów lotniczych 93 
Literatura do rozdziału 6 94 
7. Elementy linii lotniczej 95 
7.1. Wstęp 95 
7.2. Składowe elementy linii i trasy lotniczej 96 
7.3. Przestrzeń powietrzna 97 
7.4. Drogi lotnicze (AWY) 99 
7.5. Wysokości i poziomy przelotowe dla statków powietrznych 106 
7.6. Strefy krążenia w rejonie portu lotniczego 108 
7.7. Strefy podejść 109 
7.8. Współczesne systemy kierowania ruchem w przestrzeni powietrznej 111 
Literatura do rozdziału 7 114 
8. Zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji 115 
8.1. Wstęp 115 
8.2. Podstawowe strefy i funkcje portu lotniczego 117 
8.2.1. Strefa I portu lotniczego – pola manewrowe 118 
8.2.2. Strefa II portu lotniczego (terminal lotniskowy, płyty postojowe oraz podjazdy i dojazd) 121 
8.2.3. Strefa III portu lotniczego (teren przed lotniskiem od strony aglomeracji miejskiej) 122 
8.3. Czynniki decydujące o lokalizacji portu lotniczego 123 
8.3.1. Port lotniczy jako część aglomeracji miejskiej której służy 123 
8.3.2. Wpływ czynników ekonomicznych związanych z lokalizacją portu lotniczego 124 
8.3.3. Warunki techniczno-ruchowe lokalizacji portu lotniczego 127 
8.3.4. Rola czynników meteorologicznych i ich wpływ na lokalizację portu lotniczego .128 
Literatura do rozdziału 8 139 
9. Klasyfikacja lotnisk i portów lotniczych 140 
9.1. Klasyfikacja lotnisk 140 
9.2. Podział portów lotniczych 141
9.3. Kod klasyfikacyjny portu lotniczego (lotniska) 142 
9.4. Użytkowa techniczna klasyfikacja samolotów 145 
9.5. Użytkowa klasyfikacja portów lotniczych 149 
Literatura do rozdziału 9 151 
10. Techniczna charakterystyka składowych elementów pola manewrowego portów lotniczych 152 
10.1. Definicje i pojęcia podstawowe związane z charakterystycznymi składowymi elementami pola manewrowego portów lotniczych 152 
10.2. Obliczanie deklarowanej długości drogi startowej 167 
10.3. Obliczanie rzeczywistej długości drogi startowej 170 
10.3.1. Wyznaczenie długości dróg startowych według wymagań FAA 172 
10.3.2. Wyznaczenie referencyjnych długości dróg startowych według wymagań ICAO 172 
10.3.3. Zalecane długości dróg startowych według producentów statków powietrznych 173 
10.3.4. Obliczeniowe sprawdzenie przyjętych długości dróg startowych 173 
10.4. Szerokość dróg startowych 185 
10.5. Elementy przestrzennego ukształtowania dróg startowych 189 
10.5.1. Rozstaw równoległych dróg startowych 189 
10.5.2. Pochylenia i zmiana pochyleń dróg startowych 189 
10.5.3. Pobocza dróg startowych 194 
10.5.4. Pasy dróg startowych 194 
10.5.5. Niwelacja pasów startowych 195 
10.5.6. Pochylenia pasów startowych 196 
10.5.7. Nośność dróg i pasów startowych 197 
10.5.8. Nośność nawierzchni wg PCN 200 
10.5.9. Pole bezpieczeństwa drogi startowej 205 
10.5.10. Zabezpieczenie wydłużonego startu 206 
10.5.11. Skrzyżowanie dróg startowych 206 
10.6. Drogi kołowania 207 
10.7. Płyty lotniskowe 247 
10.8. Koncepcje stanowisk postojowych na płycie 257 
10.9. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na płycie 263 
Literatura do rozdziału 10 269 
11. Przeszkody w ruchu lotniczym i powierzchnie ograniczające  271 
11.1. Wstęp i pojęcia podstawowe 271 
11.2. Rodzaje powierzchni ograniczających przeszkody i ich charakterystyka 271 
11.3. Ograniczenia przeszkód dla dróg startowych 282 
11.4. Ograniczenia w ruchu lotniczym spowodowane obecnością ptaków w rejonie lotniska 286 
Literatura do rozdziału 11 288 
12. Wizualne pomoce nawigacyjne 289 
12.1. Wstęp 289 
12.2. Wizualne pomoce na polu wzlotów 289 
12.3. Oznakowanie dróg startowych 292 
12.4. Oznakowanie dróg kołowania 296
12.5. Znaki dróg startowych z zalegającą pokrywą śniegową i znaki graniczne 299 
12.6. Systemy oznakowania nocnego 300 
Literatura do rozdziału 12 301 
13. Terminale lotnicze 302 
13.1. Proces projektowania terminali 302 
13.2. Założenia i uwarunkowania ogólne dla projektowania terminali lotniczych 305 
13.3. Rozwiązania infrastrukturalne przed terminalem lotniczym 314 
13.4. Funkcja i projektowanie poszczególnych wewnętrznych stref terminala portu lotniczego 317 
13.5. Wewnątrz lotniskowy system transportowy 326 
13.6. Uwagi do rozwiązań systemowych w projektowaniu terminali lotniskowych 327 
13.7. Architektura dworców lotniczych i zalecenia projektowe 328 
Literatura do rozdziału 13 331 
14. Świetlne pomoce lotniskowe 333 
14.1. Klasyfikacja i przeznaczenie świetlnych urządzeń lotniskowych 333 
14.2. Inne świetlne, naziemne systemy nawigacyjne 341 
14.3. Pozostałe świetlne systemy nawigacyjne pomocne w ruchu lotniczym 346 
Literatura do rozdziału 14 347 
15. Bezpieczeństwo lotnisk i portów lotniczych 348 
15.1. Plan bezpieczeństwa lotnisk 348 
15.2. Kontrola bezpieczeństwa i systemy techniczne stosowane w portach lotniczych 351 
15.3. Identyfikacja pracowników portu lotniczego 353 
15.4. Program ochrony lotniska 354 
15.5. Bezpieczeństwo zewnętrzne lotnisk i portów lotniczych 357 
15.6. Bezpieczeństwo na lotniskach lotnictwa ogólnego 361 
15.7. Bezpieczeństwo w przyszłości 361 
Literatura do rozdziału 15 362 
16. Kształtowanie zasad koegzystencji portu lotniczego z otaczającym środowiskiem naturalnym i zespołem urbanistycznym 363 
16.1. Wprowadzenie 363 
16.2. Uwarunkowania polityki ekologicznej w otoczeniu lotnisk 365 
16.3. Czynniki jakościowe koegzystencji portu lotniczego z otaczającym środowiskiem naturalnym i zespołem urbanistycznym 367 
16.3.1. Hałas lotniczy 368 
16.3.2. Ilościowe aspekty wpływu hałasu statków powietrznych na lotnisku 371 
16.4. Emisja szkodliwych związków chemicznych 378 
16.5. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego 380 
16.6. Oddziaływanie portu lotniczego w zakresie powstania możliwych zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych produktami ropy naftowej i jej pochodnymi 383 
16.7. Wymagania dotyczące jakości wody 389 
Literatura do rozdziału 16 389 
17. Certyfikacja lotnisk 391 
17.1. Podstawa prawna certyfikacji lotnisk 391 
17.2. Instrukcja operacyjna lotniska 392 
17.3. System obiegu informacji i lotniskowy plan awaryjny 395 
17.4. Ruch pojazdów na lotnisku 396 
17.5. Ayt certyfikacyjny lotniska 398 
17.6. Lotniska współużytkowane 399 
Literatura do rozdziału 17 399 
18. Węzły lotnicze i największe porty lotnicze świata 401 
Literatura do rozdziału 18 409 
19. Najtrniejsze porty lotnicze świata 410 
19.1. Lotnisko Tenzinga-Hillary’ego w Lukli w Nepalu 411 
19.2. Międzynarodowe lotnisko imienia księżniczki Juliany (Saint Martin) 414 
19.3. Port lotniczy Juancho E. Yrausquin (Saba, Antyle Holenderskie) 415 
19.4. Port lotniczy Courchevel 416 
19.5. Międzynarodowe lotnisko Barra 417 
19.6. Lotnisko Madeira 418 
19.7. Lotnisko Kansai w Japonii 419 
19.8. Lotnisko Congonhas w Brazylii 423 
19.9. Lotnisko na Gibraltarze 425 
19.10. Port lotniczy Gustaw III 427 
19.11. Ice runway na Antarktydzie 427 
19.12. Port lotniczy Santos Dumont w Rio de Janeiro 428 
19.13. Port lotniczy Kranebitten w Insbrucku 429 
Literatura do rozdziału 19 431 
Skorowidz 433