Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Projektowanie mostów betonowych

Wydawnictwo: WKŁ
Autor: Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
96,60 zł

ISBN 978-83-206-1766-5

Oprawa: twarda, Format: A4, Stron: 672, 2010 r., 590 rysunków, 60 tablic
 

Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu czy konstrukcji sprężonych, jak i treści dotyczące zasad projektowania i kształtowania złożonych systemów konstrukcyjnych. Przedstawiono zasady wymiarowania i konstruowania betonowych obiektów mostowych (żelbetowych, skrzynkowych, sprężonych i zespolonych) z obszernym opisem podstaw projektowania mostów, modeli obliczeniowych, własności wytrzymałościowych  materiałów używanych do ich budowy, sposobu wymiarowania takich konstrukcji i konstruowania poszczególnych węzłów  konstrukcyjnych, kształtowania fragmentów konstrukcji tych mostów i projektowania elementów z różnych materiałów. Podane zalecenia konstrukcyjne oparto  na Eurokodach. 

Odbiorcy: stenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych I i II stopnia nauczania oraz inżynierowie i technicy zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostownictwem.
 
Spis treści:
Przedmowa
 

Ważniejsze oznaczenia wg PN-EN [99, 100] i ich odpowiedniki wg PN [94] 
1. Podstawy metody stanów granicznych (rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa) 
1.1. Stany graniczne konstrukcji  
1.2. Metody obliczeń statycznych 
1.3. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych (wymiarowania) wg normy PN-91/S-10042  
1.3.1. Elementy żelbetowe  
1.3.2. Elementy sprężone  
1.4. Podstawy obliczeń konstrukcji betonowych wg PN-EN (EC2)  
1.4.1. Podstawy obliczeń wytrzymałościowych  
1.4.2. Naprężenia równoważne przy obliczaniu zmęczenia  
1.4.3. Zasady ustalania obciążeń –kombinacje obciążeń  
2. Cechy fizyczne i mechaniczne betonu oraz stali  
2.1. Cechy betonu  
2.2. Cechy stali zbrojeniowej  
2.3. Cechy stali sprężającej  
2.4. Dane obliczeniowe 
3. Wymiarowanie konstrukcji żelbetowych  
3.1. Stany graniczne nośności 
3.1.1. Metoda naprężeń liniowych (NL) 
3.1.2. Metoda analizy wytrzymałościowej przekroju zginanego wg PN-EN 
3.1.2.1. Metoda dokładna 
3.1.2.2. Metoda uproszczona  
3.1.3. Przekroje teowe – efektywna szerokość współpracująca 
3.2. Wymiarowanie na ścinanie 
3.2.1. Naprężenia ścinające i główne 
3.2.2. Zasady ogólne obliczania elementów na ścinanie 
3.2.3. Wymiarowanie na ścinanie wg PN 
3.2.4. Wymiarowanie na ścinanie wg PN-EN 
3.2.5. Obliczanie ścinania pomiędzy środnikiem a półkami w przekrojach teowych 
3.2.5.1. Na podstawie normy PN
3.2.5.2. Na podstawie normy PN-EN 
3.3. Wymiarowanie na skręcanie 
3.3.1. Naprężenia od skręcania 
3.3.2. Wymiarowanie zbrojenia 
3.4. Wymiarowanie na docisk 
3.5. Wymiarowanie na przebicie 
3.6. Wymiarowanie elementów obciążonych mimośrodowo (słupów) 
3.6.1. Informacje ogólne 
3.6.2. Nośność słupów wg PN 
3.6.2.1. Mimośród siły 
3.6.2.2. Ściskanie 
3.6.2.3. Rozciąganie 
3.6.3. Nośność słupów wg PN-EN 
3.6.3.1. Kryteria uwzględniania efektów drugiego rzędu. Mimośród obliczeniowy 
3.6.3.2. Metody wymiarowania z uwzględnieniem efektów drugiego rzędu 
3.6.3.3. Ściskanie ukośne 
3.6.3.4. Wpływ pełzania 
3.6.3.5. Wymiarowanie elementów ściskanych wg metody uproszczonej 
3.6.3.6. Obliczanie nośności elementów ściskanych wg metody uproszczonej 
3.6.4. Ściskanie osiowe słupów uzwojonych 
3.6.5. Wymiarowanie elementów rozciąganych wg metody uproszczonej 
3.7. Stany graniczne użytkowalności 
3.7.1. Stany graniczne zarysowania 
3.7.1.1. Uwagi ogólne 
3.7.1.2. Stan graniczny zarysowania wg PN 
3.7.1.3. Stan graniczny zarysowania wg PN-EN 
3.7.1.4. Zbrojenie na zarysowanie 
3.7.2. Stan graniczny ugięcia
3.7.2.2. Stan graniczny ugięcia wg PN 
3.7.2.3. Stan graniczny ugięcia wg PN-EN 
3.8. Wymagania konstrukcyjne 
3.8.1. Ogólne warunki projektowania zbrojenia
3.8.1.1. Uwagi ogólne 
3.8.1.2. Długość zakotwienia 
3.8.1.3. Łączenie prętów 
3.8.1.4. Połączenia na zakład siatek zgrzewanych 
3.8.1.5. Zakotwienie prętów na podporach i w fundamentach 
3.8.2. Zasady obliczania i konstruowania 
3.8.2.1. Uwagi ogólne 
3.8.2.2. Belki 
3.8.2.3. Płyty 
3.8.2.4. Słupy
4. Wymiarowanie konstrukcji sprężonych 
4.1. Ogólna charakterystyka konstrukcji sprężonych  
4.1.1. Idea sprężenia 
4.1.2. Elementy strunobetonowe  
4.1.3. Elementy kablobetonowe  
4.1.4. Projektowanie przekroju poprzecznego dźwigara sprężonego
4.2. Stany graniczne nośności  
4.2.1. Straty sprężania 
4.2.1.1. Przyczyny i charakterystyka strat sprężania 
4.2.1.2. Straty doraźne 
4.2.1.3. Straty reologiczne  
4.2.1.4. Programowanie sprężenia 
4.2.2. Nośność konstrukcji sprężonych wg PN-EN 
4.2.2.1. Ogólne założenia dotyczące sprężenia 
4.2.2.2. Stan graniczny nośności  
4.2.2.3. Stan graniczny nośności zmęczeniowej 
4.2.3. Nośność konstrukcji sprężonych wg PN 
4.2.4. Nośność na ścinanie konstrukcji sprężonych 
4.2.5. Trasowanie kabli 
4.2.5.1. Zasady trasowania cięgien 
4.3. Stany graniczne użytkowalności 
4.3.1. Stany graniczne użytkowalności w konstrukcjach sprężonych 
4.3.2. Sprawdzenie naprężeń w betonie i w stali 
4.3.3. Stan graniczny zarysowania 
4.3.3 1. Zarysowanie konstrukcji sprężonych. Moment rysujący 
4.3.3.2. Ograniczenie rozwartości rys 
4.3.3.3. Minimalne pola przekroju zbrojenia 
4.3.4. Stan graniczny ugięcia
4.4. Ogólne warunki projektowania zbrojenia sprężonego  
4.4.1. Konstrukcje strunobetonowe 
4.4.1.1. Cięgna sprężające  
4.4.1.2. Długość zakotwienia 
4.4.2. Konstrukcje kablobetonowe 
4.4.2.1. Cięgna (kable) sprężające 
4.4.2.2. Zakotwienia 
4.4.2.3. Łączenie kabli 
4.5. Projektowanie strefy zakotwień 
4.5.1. Kablobeton 
4.5.2. Strunobeton  
4.5.3. Sprawdzenie strefy podporowej 
4.6. Sprężenie konstrukcji kablami
45. Konstrukcje zespolone
5.1. Rodzaje zespolenia 
5.2. Fazy obciążenia przekroju zespolonego 
5.3. Konstrukcje żelbetowe 
5.4. Konstrukcje sprężone 
5.5. Nośność zespolenia 
6. Podstawy kształtowania, obliczania i konstruowania mostów betonowych 
6.1. Zasady ogólne 
6.2. Przęsła mostów płytowych 
6.2.1. Kształtowanie 
6.2.2. Obliczanie 
6.2.3. Konstruowanie 
6.3. Przęsła mostów belkowych 
6.3.1. Kształtowanie 
6.3.2. Obliczanie 
6.3.3. Konstruowanie 
6.4. Mosty belkowe o dźwigara skrzynkowych
4.1. Kształtowanie 
6.4.2. Obliczanie 
6.4.3. Konstruowanie 
6.5. Podpory mostów bezrozporowych 
6.5.1. Kształtowanie 
6.5.2. Obliczanie 
6.5.3. Konstruowanie 
6.6. Mosty ramowe  
6.6.1. Kształtowanie 
6.6.2. Obliczanie  
6.6.3. Konstruowanie 
6.7. Mosty łukowe 
6.7.1. Kształtowanie 
6.7.2. Obliczanie 
6.7.3. Konstruowanie 
6.8. Układy cięgnowe z pomostem betonowym 
6.8.1. Mosty wiszące 
6.8.2. Mosty wstęgowe  
6.8.3. Mosty podwieszone 
6.8.4. Inne formy konstrukcyjne 
Literatura