Projektowanie stalowych kładek dla pieszych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: DWE
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 14x17 cm, Stron: 166, 2007 r.

Pierwsze wydanie tej książki, otwierającej jednocześnie „Wrocławską Serię Wydawniczą Inżynierii Mostowej”, przypadło na 2004 rok. Pozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród czytelników z branży projektowo-budowlanej, dlatego tytuł doczekał się wznowienia. W stosunku do pierwszego wydania zespół autorów z Zakładu Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej dokonał drobnych zmian redakcyjnych.

Książka w sposób ściśle praktyczny przedstawia problemy inżynierii mostowej związane z projektowaniem i budową stalowych kładek dla pieszych. W pracy, która jest adresowana do inżynierów projektantów i stentów, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące projektowania stalowych kładek dla pieszych wraz z przykładami obliczeń.

Książka omawia następujące zagadnienia: podstawy projektowania, kształtowanie stalowych kładek dla pieszych, analizę statyczną i dynamiczną, stany montażowe, systemy podwieszeń dla małych obiektów mostowych, obliczenia projektowe na przykładzie dwóch wrocławskich kładek.

Spis treści:
Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej
Od autora
1. Wstęp

2. Podstawy projektowania
2.1. Podstawowe normy i przepisy branżowe
2.2. Współczesne spojrzenie na obciążenie tłumem kładek dla pieszych
2.3. Kryteria użytkowania

3. Kształtowanie stalowych kładek dla pieszych
3.1. Ogólne zasady kształtowania
3.2. Stosowane rodzaje konstrukcji
3.3. Architektura stalowych kładek dla pieszych

4. Elementy analizy statystycznej i dynamicznej
4.1. Modele obliczeniowe konstrukcji
   4.1.1. Elementy modelu
   4.1.2. Modele geometrii konstrukcji
   4.1.3. Analiza porównawcza
4.2. Funkcje wpływu sił wewnętrznych w elementach prętowych
   4.2.1. Rodzaje funkcji wpływu
   4.2.2. Metoda kinematyczna tworzenia funkcji wpływu
4.3. Wykorzystanie macierzy wpływu do optymalizacji wytężenia konstrukcji
   4.3.1. Korekta niwelety przęsła
   4.3.2. Napinanie want
4.4. Elementy dynamiki
   4.4.1. Analiza dynamiczna konstrukcji
4.5. Zastosowanie absorberów i tłumików drgań

5. Stany montażowe
5.1. Specyfika stanów montażowych
5.2. Wybrane przykłady stanów montażowych
5.3. Przykład analizy stanów montażowych – Kładka Słodowa we Wrocławiu [3]

6. Systemy podwieszeń dla małych obiektów mostowych
6.1. Cięgna podwieszające
6.2. Sposoby mocowania cięgien do konstrukcji
6.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych zakotwień
6.4. Zakończenie

7. Przykłady obliczeń projektowych
7.1. Kładka podwieszona we Wrocławiu Leśnicy
   7.1.1. Podstawowe założenie obliczeniowe
   7.1.2. Charakterystyki mechaniczne stosowanych materiałów
   7.1.3. Układy obciążeń
   7.1.4. Charakterystyki geometryczne elementów konstrukcji
   7.1.5. Model konstrukcji
   7.1.6. Obliczanie statystyczne konstrukcji nośnej w fazie eksploatacji
      7.1.6.1. Linie wpływu wybranych wielkości statycznych
      7.1.6..2. Obciążenia
      7.1.6..3. Wielkości statyczne
   7.1.7. Wymiarowanie elementów konstrukcji kładki
      7.1.7.1. Wanty
      7.1.7.2. Pomost
      7.1.7.3. Stężenie poziome pylonu (w kierunku podłużnym)
      7.1.7.4. Analiza stateczności pylonu
   7.1.8. Ugięcia konstrikcji
   7.1.9. Analiza konstrukcji na wymuszenie drgań
      7.1.9.1. Sprawdzenie możliwości występowania flateru giętno-skrętnego wywołanego wiatrem
      7.1.9.2. Analiza wrażliwości konstrukcji na dynamiczne działanie tłumu pieszych      (wg BS 5400 i ONT 83)
7.2. Kładka Słodowa we Wrocławiu
   7.2.1. Uwagi ogólne
      7.2.1.1. Opis konstrukcji
      7.2.1.2. Parametry obiektu
      7.2.1.3. Podstawa opracowania
   7.2.2. Podstawowe założenie obliczeniowe
      7.2.2.1. Oznaczenia
      7.2.2.2. Charakterystyki mechaniczne stosowanych materiałów
      7.2.2.3. Charakterystyki geometryczne Elementów konstrukcji
      7.2.2.4. Układy obciążeń
      7.2.2.5. Założenia do technologii montażu konstrukcji
      7.2.2.6. Przyjęty model obliczeniowy
   7.2.3. Obliczenia statyczne konstrukcji w fazie eksploatacji
      7.2.3.1. Linie wpływu dla wybranych wielkości statycznych
      7.2.3.2. Zestawienie obciążeń (zgodnie z PN-85/S-10030)
      7.2.3.3. Wielkości statyczne
   7.2.4. Wymiarowanie
      7.2.4.1. Cięgna podwieszające
      7.2.4.2. Pomost
      7.2.4.3. Dźwigar łukowy
   7.2.5. Ugięcie konstrukcji
   7.2.6. Analiza wrażliwości konstrukcji na dynamiczne działanie tłumu pieszych (wg [1] oraz BS 5400 i ONT 83)
Piśmiennictwo


Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej adresowana jest do inżynierów i stentów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych osiągnięć inżynierii mostowej. Przewidywaliśmy, że w serii wydawane będą głównie prace autorów ze środowiska wrocławskiego, ale dopuszczamy możliwość wydawania również prac autorów z innych środowisk.

Dotychczas w ramach Wrocławskiej Serii Wydawniczej Inżynierii Mostowej ukazały się:1.Projektowanie stalowych kładek dla pieszych

2.Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych

3.Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

4.Modelowanie sprężenia mostów

5.Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

6.Mosty betonowe wznoszone metoda sekcja po sekcji

7.Ruchome obciążenia obiektów mostowych

8.Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość