Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami

Autor: S. Garwacka-Piórkowska I. Cios
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
36,00 zł

ISBN 978-83-7814-254-6

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 200, 2015 r.


W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów oraz wyznaczania parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów. Zawarto także przykłady obliczeniowe ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ściany oporowej płytowo-kątowej oraz ścianki szczelnej wspornikowej i kotwionej jednokrotnie.

Spis treści:

Przedmowa

1. FUNDAMENTY BUDOWLI – WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Wstęp
1.2. Rodzaje fundamentów 

OKREŚLANIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO
2.1.  Schemat obliczeniowy podłoża
2.2.  Zasady nowej klasyfikacji gruntów 
2.3.  Metody ustalania parametrów geotechnicznych podłoż
2.4.  Kategorie geotechniczne 

ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ POD FUNDAMENTAMI 
3.1.  Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentu 
3.2.  Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-81/B-03020 
3.3.  Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-EN1997-1

ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH 
4.1.  Metody projektowania posadowień bezpośrednic
4.2.  Stany graniczne
4.3.  Sprawdzenie stanów granicznych nośności konstrukcji i podłoża w sytuacjach trwałych i przejściowych 

4.3.1. Zniszczenie na skutek wypierania gruntu spod fundamentu
4.3.2. Utrata stateczności na skutek przesunięcia (poślizgu) fundamentu po gruncie
4.4.  Podejścia obliczeniowe 
4.5.  Stany graniczne użytkowalności
4.5.1.  Wstęp
4.5.2.  Graniczne wartości przemieszczeń fundamentów
4.5.3.  Zasada obliczania osiadań fundamentów
4.5.4.  Maksymalna różnica osiadań smax, obrót  i odkształcenie kątowe max
4.5.5.  Strzałka wygięcia 
4.5.6.  Przechylenie bowli 

5. OBLICZANIE FUNDAMENTÓW OPARTYCH BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE 
5.1.  Głębokość posadowienia fundamentów 
5.2.  Projektowanie ław fundamentowych 

5.2.1. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego

5.2.2. Obliczenia wytrzymałościowe ław fundamentowych

5.3. Projektowanie stóp fundamentowych
5.3.1. Zasady ogólne
5.3.2. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego
5.3.3. Obliczenia wytrzymałościowe stóp fundamentowych 

6. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŁAW FUNDAMENTOWYCH
6.1. Ława obciążona osiowo

6.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej
6.1.2.  Obliczenie nośności ławy fundamentowej
6.1.3.  Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
6.1.4.  Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej 

6.2. Ława „przy sąsiedzie” obciążona mimośrodowo 

6.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej
6.2.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej
6.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej 

7. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STÓP FUNDAMENTOWYCH
7.1.  Stopa fundamentowa obciążona osiowo 
7.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy funda- mentowej
7.1.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 
7.2.  Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo – siła pionowa przyłożona w osi słupa i siła pozioma
7.2.1.  Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.2.2.  Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.2.3.  Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.2.4.  Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 

7.3. Stopa w jednej płaszczyźnie

7.3.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundafundamentowa obciążona mimośrodowo – dwa układy obciążeń działających 
7.3.2.  Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.3.3.  Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 
7.3.4.  Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 

7.4. Stopa
7.4.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej
7.4.2.  Obliczenie nośności stopy fundamentowej
7.4.3.  Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego
7.4.4.  Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 

8. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWANIA
8.1. Osiadanie stopy fundamentowej hali
8.2. Obliczenie przemieszczeń fundamentów obiektu

9. KONSTRUKCJE OPOROWE
9.1.  Rodzaje konstrukcji oporowych 
9.2.  Wyznaczanie parcia i odporu gruntu
9.2.1. Parcie spoczynkowe gruntu
9.2.2. Wartości graniczne parcia i odporu
9.3.  Stany graniczne
9.3.1. Stan graniczny nośności
9.3.2. Stan graniczny użytkowania
9.4.  Ściany oporowe płytowe – zasady obliczania i konstruowania
9.5.  Ścianki szczelne stalowe – zasady obliczania (metody klasyczne) 

10. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY ŚCIANY OPOROWEJ PŁYTOWO-KĄTOWEJ 
10.1.  Parametry geotechniczne podłoża oraz zasypki
10.2.  Obciążenia działające na ścianę oporową 
10.3.  Sprawdzenie stanów granicznych gruntów 
10.3.1. Wypieranie gruntu spod płyty fundamentowej 
10.3.2. Nośność ze względu na ścięcie (przesunięcie) gruntu w poziomie posadowienia

3.3. Sprawdzenie stanu granicznego równowagi (EQU)
10.4. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji ściany oporowej 1
10.4.1. Płyta pionowa
10.4.2. Płyta pozioma 

11. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŚCIANEK SZCZELNYCH
11.1. Ścianka szczelna niezakotwiona, dołem utwierdzona
1.1. Parametry geotechniczne podłoża
11.1.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów
11.1.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki 

11.1.4. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę

11.1.5. Dobór profilu ścianki
11.2. Ścianka szczelna zakotwiona
11.2.1. Parametry geotechniczne podłoża
2.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów
11.2.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki

11.2.4. Określenie wartości reakcji na podporze ścianki
11.2.5. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę
11.2.6. Dobór profilu ścianki

Bibliografia